УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ВАГІТНИХ ІЗ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

  • N. I. Bagniy Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: ранній гестоз, зовнішньосекреторна функція підшлункової залози, лікування, біохімічні маркери

Анотація

Мета дослідження – удосконалити лікування клінічних проявів раннього гестозу в першому триместрі вагітності шляхом корекції функціональних порушень печінки та зовнішньосекреторної функції підшлункової залози.

Матеріали та методи. Обстежено 45 вагітних жінок із проявами раннього гестозу середнього ступеня тяжкості. З них 21 вагітна склала групу порівняння та отримувала терапію відповідно до рекомендацій із ведення вагітних із проявами гестозу в ранніх термінах, а 24 пацієнткам другої групи до запропонованого комплексу лікування був призначений препарат, до складу якого входить сухий екстракт імбиру 150 мг у поєднанні з 6 мг вітаміну В6 по 1 капсулі тричі на добу впродовж 14 днів.

Результати дослідження та їх обговорення. У обстежених вагітних спостерігаються достовірні порушення біохімічних показників, які характеризують функціональний стан печінки та підшлункової залози у вигляді холестатичного, цитологічного та мезангіо-запального синдромів, що проявляються достовірним підвищенням вмісту загального білірубіну у сироватці крові за рахунок збільшення фракції прямого білірубіну, зростанням активності сироваткових амінотрансфераз АлАТ та АсАТ, показника тимолової проби, лужної фосфатази.

Низький рівень фекальної панкреатичної еластази-1 та високий кетоз свідчать про зовнішньосекреторну дисфункцію підшлункової залози. Застосування сухого екстракту імбиру в дозі 150 мг у поєднанні із вітаміном В6 у дозі 6 мг тричі на добу в основній групі вже на 3–4 добу від початку лікування дозволило не лише усунути виражену клінічну симптоматику раннього гестозу, але й відновити основні лабораторні біохімічні маркери печінкового обміну. Одночасне підвищення фекальної панкреатичної еластази-1 та відсутність кетозу є свідченням стабілізації функціонального стану роботи підшлункової залози.

Висновки. У вагітних із раннім гестозом середньої важкості виявлено функціональні порушення печінки та зовнішньосекреторної функції підшлункової залози, які є маркерами захворювання. Вагітним із проявами раннього гестозу у першому триместрі вагітності рекомендовано включення в комплексну терапію захворювання сухого екстракту імбиру в дозі 150 мг у поєднанні із вітаміном В6 у дозі 6 мг тричі на добу впродовж не менше 14 днів, що сприяє нормалізації клінічних проявів (покращенню самопочуття, ліквідації нудоти, зменшенню епізодів блювання) та лабораторних маркерів вже з 3–4 доби лікування.

Посилання

Lacroix, R., Eason, E., & Melzack, R. (2000). Nausea and vomiting during pregnancy: A prospective study of its frequency, intensity, and patterns of change. Am. J. Obstet. Gynecol.,182 (4), 931-937.

Louik, C., Hernandez-Diaz, S., Werler, M.M., & Mitchell, A.A. (2006). Nausea and vomiting in pregnancy: maternal characteristics and risk factors. Paediatr. Perinat. Epidemiol., 20 (4), 270-278.

Rebrov, B.A., Rokytianskaia, V.A., & Rebrova, O.A. (2010). Toshnota i rvota beremennykh [Nausea and vomiting of pregnant women]. Krymskyi terapevtychnyi zhurnal – Crimean Therapeutic Journal, 2, 2, 28-33 [in Ukrainian].

Guiedeline Nausea and Vomiting in Pregnancy – ACOG (American College of Obstetrician and Gynecologists), 2014.

(2016). The Management of Nausea andVomiting of Pregnancy and Hyperemesis Gravidarum Green-top Guideline, 69.

Ivanchyshyn, M.V., Leskiv, I.M., Moroz, H.S., Zhulkevych, I.V., & Uhliar, Yu.V. (2003). Ultrazvukova diahnostyka zhovtianyts [Ultrasound diagnostics of jaundice]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny – Achievements of Clinical and Experimental Medicine, 1, 45-48 [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-03-05
Як цитувати
Bagniy, N. I. (2020). УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ВАГІТНИХ ІЗ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 21-24. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2019.2.10918
Номер
Розділ
Акушерство та гінекологія