КУЛЬГАВА ДИТИНА, ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДИТЯЧОЇ ОРТОПЕДІЇ

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

  • M. D. Protsailo Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • O. M. Protsailo Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2019.2.10917

Ключові слова:

кульгавість, пухлина, клишоногість, дисплазія сполучної тканини, аномалія розвитку

Анотація

Розлади ходи є одним з перших проявів захворювань опорно-рухового апарату дитини, з якими стикаються не тільки ортопеди, хірурги, а й терапевти та лікарі загальної практики. Незважаючи на успіхи сучасної ортопедії та стрімкий розвиток медицини в цілому, першопричину кульгавості інколи встановити надзвичайно важко, тому результати лікування є незадовільними. Це пов’язано з особливостями будови дитини та неправильним трактуванням суб’єктивних, об’єктивних даних обстежень, пізньою діагностикою захворювань. Тривають дискусії щодо діагностики, лікування та класифікації дегенеративно-дистрофічних захворювань кістяка дітей. Також залишаються актуальними питання ранньої діагностики, в тому числі й лікування, доброякісних і злоякісних пухлин кісток. Отже, метою цієї роботи є аналіз сучасної літератури щодо правильної оцінки розладів ходи з використанням сучасних діагностичних досягнень. Сучасним і перспективним напрямком діагностики є розробка ранніх маркерів захворювань на основі генетики, імунології, біохімії. Домінуючими методами обстеження дітей залишаються УЗД, МРТ, рентгенографія.

Посилання

Protsailo, O.M. (2012). Vypadok patolohichnoi perebudovy proksymalnoho kintsia kistok homilky u dytyny [The case of pathological reconstruction of the proximal end of the tibia bones in a child]. Visnyk nauk. dosl. – Bulletin of Scien. Research, 2, 52 [in Ukrainian].

Laponin, I.V., & Korolkov, O.I. (2010). Mistse miakotkanynnoi dekompresii u likuvanni uskladnenoho perebihu khvoroby Lehh – Kalve – Pertesa v ditei [The site of soft tissue decompression in the treatment of complicated course of Legg – Calve – Perthes disease in children]. Zbirnyk naukovykh prats KhU zizdu ortopediv-travmatolohiv Ukrainy – Proceedings of the XU Congress of Orthopedic Traumatologists of Ukraine. September 16-18. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Protsailo, O.M., Hoshchynskyi, V.B., & Zhuk, S.A. (2015). Nedoskonalyi osteohenez [Imperfect osteogenesis]. Visnyk nauk. dosl. – Bulletin of the Scien. Research, 3, 8-10 [in Ukrainian].

Zelenetskyi, I.B. (2010). Spadkovo zumovleni zakhvoriuvannia kulshovoho suhloba u ditei ta yikh likuvannia taktyka [Hereditary hip joint diseases in children and their treatment tactics]. Zbirnyk naukovykh prats KhU zizdu ortopediv-travmatolohiv Ukrainy – Proceedings of the XU Congress of Orthopedic Traumatologists of Ukraine. September 16-18. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Netter, F. (2007). Atlas anatomii cheloveka [Atlas of human anatomy]. Bartosha, N.O., & Kolesnykova, L.L. (2007). Moscow: GEOTAR – Meditsina [in Russian].

Lebets, I.S., Shevchenko, N.S., & Matviienko, O.V. (2010). Problema rozvytku osteoartrozu v pidlitkiv, shliakhy profilaktyky [Problem of development of osteoarthritis in adolescents, ways of prevention]. Zbirnyk naukovykh prats KhU zizdu ortopediv-travmatolohiv Ukrainy – Proceedings of the Congress of Orthopedic Traumatologists of Ukraine. September 16-18. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Hefti, F. (2010). Pediatric orthopedics in practice. Springer – Verlag Berlin Heidelberg. Dnipropetrovsk.

Sushko, V.I. (2002). Khirurhiia dytiachoho viku [Pediatric surgery]. Kyiv: Zdorovia [in Ukrainian].

Kudriashev, A.L., Khomyne, V.V., Shapovalov, V.M., & Myroevskiy, F.V. (2015). Koksovertebralnyy sindrom i eho znachenye v kompleksnom lechenii bolnykh s sochetanyem degenerativno-dystroficheskoy patologii tazobedrennogo sustava i pozvonochnyka [Coxo-vertebral syndrome and its significance in the complex treatment of patients with a combination of degenerative-dystrophic pathology of the hip joint and spine]. Vestnyk travmatologii i ortopedii im. N.N. Priorova – Bulletin of Traumatologists and Orthopedics named after N.N. Priorov, 2, 76-82 [in Russian].

Herasymenko, S.I., Haiko, O.H., Poluliakh, M.V. (2017). Klinika ekspres metodyky vyznachennia stanu peryartykuliarnykh struktur kulshovoho suhloba pry dysplastychnomu koksartrozu III–IV stupenia [Clinic of express method of determination of condition of periarticular structures of hip joint in dysplastic coxarthrosis of III–IV degree]. Visnyk ortopedii, travmatolohii ta protezuvannia –Bulletin of Orthopedics, Traumatology and Prosthetics, 2, 16-20 [in Ukrainian].

Luchyshyn, V.H., Kalyshnikov, A.V., Maiko, O.V., & Maiko, V.M. (2017). Osoblyvosti zmin yakosti zhyttia pry zastosuvannia riznykh metodiv likuvannia iz pochatkovymy stadiiamy koksartrozu pry korotko – ta serednotryvalomu sposterezhenni [Features of changes in quality of life with the use of different therapies with the initial stages of coxarthrosis in short – and medium – term observation]. Visnyk ortopedii, travmatolohii ta protezuvannia – Bulletin of Orthopedics, Traumatology and Prosthetics, 3, 19-24 [in Ukrainian].

Luchyshyn, V.H., Kalashnykov, A.V., Maiko, O.V., & Maiko, V.M. (2017). Porivnialnyi analiz efektyvnosti preparativ khondroityn sulfatu, hialuronovoi kysloty ta operatyvnoho vtruchannia pry pochatkovykh stadiiakh koksartrozu [Comparative analysis of the efficacy of chondroitin sulfate, hyaluronic acid and surgery at the initial stages of coxarthrosis]. Bol, sustavy, pozvonochnyk – Pain, Joints, Spine, 3 (7), 69-75 [in Ukrainian].

Hryhorovskyi, V.V. Fylypchuk, V.V., & Kabatsyy, M.S. (2017). Patologicheskye izmeneniya v tkanyakh tazobedrennykh sustovov i kliniko-morfologicheskiye korreliatsii pry zabolevaniyakh, oslozhnennykh syndromom femoroatsetabulyarnogo konflikta [Pathological changes in the tissues of the hip joints and clinico-morphological correlations in diseases complicated by the syndrome of femoroacetabular conflict]. Vestnyk travmatologii i ortopedii im. N.N. Priorova – Bulletin of Traumatologists and Orthopedics named after N.N. Priorov, 2, 64-73 [in Russian].

Protsailo, M.D. (2003). Syndrom polisystemnoi dysplazii spoluchnoi tkanyny pry osteokhondropatii [Syndrome of connective tissue polysystemic dysplasia in osteochondropathy]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of Scientific Researches, 3, 17-20 [in Ukrainian].

Khudobyn, V.Yu., Lobanov, H.V., & Klymovytskiy, V.G. (2010). Sovremennyy podkhod k diagnostike i lecheniyu “Hip-Spin syndrome” [Modern approach to the diagnosis and treatment of "Hip-Spin syndrome"]. Zbirnyk naukovykh prats izdu ortopediv-travmatolohiv Ukrainy – Proceedings of the Congress of Orthopedic Traumatologists of Ukraine. September 16-18. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Protsenko, V.N. (2010). K voprosu o roly funktsyonalnogo neravenstva dliny nyzhnykh konechnostey v formirovanii degenerativno-dysroficheskoy patologii poyasnichnogo otdela pozvonochnika [To the question of the role of functional inequality of lower limb length in the formation of degenerative-dystrophic pathology of the lumbar spine]. Zbirnyk naukovykh prats zizdu ortopediv-travmatolohiv Ukrainy – Proceedings of the Congress of Orthopedic Traumatologists of Ukraine. September, 16-18. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Ignacio V. Ponseti (1996). Congenital clubfoot: fundamentals of treatment. New York. – Oxford University.

Protsailo, M.D. (2011). Likuvannia vrodzhenoi klyshonohosti za metodom Ponseti [Treatment of congenital tickoniness by the method of Ponseti]. Visnyk nauk. dosl. – Bulletin of Scien. Research, 1, 56-57 [in Ukrainian].

Tymochko-Voloshyn, R., & Mukhin, V. (2014). Do pytannia dysplazii spoluchnoi tkanyny u ditei: zasoby fizychnoi reabilitatsii [On the issue of connective tissue dysplasia in children: means of physical rehabilitation]. Fizychna aktyvnist, zdorovia i sport – Physical Activity, Health and Sports, 1 (15), 46-53 [in Ukrainian].

Omelchenko, L.I., Mukvich, O.M., & Lavrenchuk, O.V. (2017). Do pytannia vitamin – D zalezhnoi rehuliatsii lokalnykh mekhanizmiv nespetsyfichnoho zakhystu u ditei iz dysplaziieiu spoluchnoi tkanyny [To the question of vitamin D dependent regulation of local nonspecific protection mechanisms in children with connective tissue dysplasia]. Zdorovye rebenka – Child's Health, 8, 38-42 [in Ukrainian].

(2013). Dysplaziia spoluchnoi tkanyny: aktualnist, klinika ta likuvannia biokorektoramy [Connective tissue dysplasia: relevance, clinic and treatment with biocorrectors]. Retrieved from: www. fit-area.com. [in Ukrainian].

Dysplaziia spoluchnoi tkanyny: aktualnist, klinika ta likuvannia biokorektoramy [Bringing the foot – causes, symptoms and treatment]. Retrieved from: https // orto-deti.ru /… / privedennaya-rate-prichiny-symptomy-i-lechenie. [in Ukrainian].

https://www. Krasotaimtdicina.ru/diseases/children/rolidactyly. [https: // www. Krasotaimtdicina.ru/diseases/children/rolidactyly]

https://ortoped.com.ua/index.php?=85

Barashnev, Yu.Y., Bakharev, V.A., Novykov, P.V. (2004). Diagnostika i lechenye vrodzhennykh i nasledstvennykh zobolevaniy u detey [Diagnosis and treatment of congenital and hereditary diseases in children]. Moscow: Trioda [in Russian].

http://medical-diss.com/ medicana / hevronnay-osteotomiya-in-surgery ...

http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-gigroma-3732

https://vashaspina.ru/symptomy-diagnostica-i-terapiya-osteoblastoklastomy/

Protsailo, M.D., Radchuk, I.P., & Kostyk, V.M. (2001). Vypadok malihnizatsii osteoblastoklastomy velykohomilkovoi kistky [Case of osteoblastoclastoma malignancy of the tibia]. Shpytalna khirurhiia – Hospital Surgery, 3, 159-160 [in Ukrainian].

https://www.ayzdorov.ru/lecenie_sarcom_osteogennaya.php

(2018). Breakthrough in Cancer Treatment – "Express" October 4-11.

https://vashaspina.ru/proyavleniya-i-lecenie-kostnogo-eczostoza/

Protsailo, M.D., & Dziubanovska, N.M. (2017). Ridkisnyi vypadok osteoid- osteomy [A rare case of osteoid – osteomas]. Shpytalna khirurhiia imeni L.Ya. Kovalchuka – Surgical Surgery. Journal named after L.Ya. Kovalchuk, 4, 116-117.

Protsailo, M.D. (2013). Metod vyznachennia suhlobovykh kontraktur [The method of determining joint contractures]. Visnyk nauk. dosl. – Bulletin of Scien. Research, 2, 82-84 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Protsailo, M. D., & Protsailo, O. M. (2020). КУЛЬГАВА ДИТИНА, ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДИТЯЧОЇ ОРТОПЕДІЇ: (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 15–20. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2019.2.10917

Номер

Розділ

Педіатрія