ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН МОТОРНОЇ ФУНКЦІЇ РУК ВНАСЛІДОК ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОЗЯВКІНА® У ДІТЕЙ ІЗ СПАСТИЧНОЮ ФОРМОЮ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ ЗА ЇХ ПОЧАТКОВИМ РІВНЕМ, А ТАКОЖ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕЕГ, ВСР ТА ГРВ

 • O. V. Kozyavkina Міжнародна клініка реабілітації, Трускавець
 • N. V. Kozyavkina Міжнародна клініка реабілітації, Трускавець
 • M. S. Hordiyevych Міжнародна клініка реабілітації, Трускавець
 • T. V. Voloshyn Міжнародна клініка реабілітації, Трускавець
 • V. L. Lysovych Міжнародна клініка реабілітації, Трускавець
 • V. Y. Babelyuk Санаторій «Молдова», Трускавець
 • H. I. Dubkova Санаторій «Молдова», Трускавець
 • T. A. Korolyshyn Санаторій «Молдова», Трускавець Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Київ
 • D. V. Popovych ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • I. R. Mysula ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • N. I. Sydliaruk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • W. Zukow Університет Миколая Коперика, Торун, Польща
 • I. L. Popovych Міжнародна клініка реабілітації, Трускавець Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Київ
Ключові слова: церебральний параліч, динамометрія, тести «коробка і блоки» та «дев'ять лунок і кілків», нервовий, еластичний і в’язкий компоненти м’язового тонусу, електроенцефалограма, варіабельність ритму серця, газорозрядна візуалізація, система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації Козявкіна©

Анотація

Раніше ми повідомляли, що у дітей із спастичною формою церебрального паралічу (CФЦП) після двотижневого курсу реабілітації методом Козявкіна© тести на моторну функцію рук змінювалися неоднозначно (у 11 із 14 поліпшувались, проте у 3 погіршувалися), і такі зміни супроводжувалися різноспрямованими змінами низки параметрів ЕЕГ, варіабельності ритму серця (ВРС) та газорорядної візуалізації (ГРВ).

Мета дослідження – виявити особливості змін параметрів ЕЕГ, ВРС і ГРВ у дітей зі сприятливими і несприятливими змінами параметрів моторної функції рук, а також з’ясувати можливість передбачити характер змін мотор­ної функції рук за сукупністю початкових параметрів організму.

Матеріал і методи. Об'єктом спостереження було 14 дітей (6 дівчаток та 8 хлопчиків) у віці 8–15 років з СФЦП. Стан моторного розвитку за шкалою GMFCS був на рівні II÷IV. Функціональний стан рук за шкалою MACS був на рівні II÷III. Оцінка функції рук здійснювалася за допомогою динамометрії (D), тесту «коробка і блоки» (BB) та тесту «дев'ять лунок і кілків» (NHP). Ми реєстрували також компоненти м'язового тонусу за допомогою пристрою «NeuroFlexor» (Aggero MedTech AB, Швеція), пара­метри ВРС та EEГ одночасно за допомогою апаратно-програмних комплексів «Cardiolab + VSR» та «NeuroCom Standard» (ХАІ Медика, Харків, Україна), а також параметри ГРВ «GDV Chamber» («Biotechprogress», СПб, РФ).

Результати. Методом дискримінантного аналізу з’ясовано, що прогнозування лише за статтю, шкалою MACS, ВВ тестом лівої руки і в’язкою компонентою м'язового тонусу, попри безпомилковість, все ж недостатньо надійне (квадрат віддалі Mahalanobis D2M між кластерами 6,85; p=0,208). Натомість дискримінантна модель на основі 7 параметрів ЕЕГ і ULF смуги ВРС вже цілком надійна (D2M=116; p=0,011). Додаткове включення у модель параметра ГРВ веде до подальшого підвищення надійності прогнозу (D2M=222; p=0,011), котра сягає максимуму при врахуванні ВВ тесту правої руки (D2M=262; p=0,002).

Висновок. Характер змін параметрів моторної функції рук внаслідок курсу реабілітації методом Козявкіна© кондиціонується як їх початковим рівнем, так і сукупністю параметрів ЕЕ, ВРС і ГРВ і піддається надійному прогнозуванню.

Посилання

Kozyavkin V. I. The system of intensive neurophy­siological rehabilitation / V. I. Kozyavkin // Medical Hydro­logy and Rehabilitation. – 2003. – Vol. 1 (2). – P. 63–67.

Basics of rehabilitation of motor disfunctions by Kozyavkin method / V. I. Kozyavkin, N. M. Sak, O. O. Kach­mar, M. O. Babadahly. – L.: Ukrainian technologies, 2007. – 192 p.

Intensive neurophysiological rehabilitation system – the Kozyavkin method / V. I. Kozyavkin, M. O. Babadahly, H. P. Lun [et al.] // A manual for Rehabilitation Specialists. – L.: “Papuga” Publishing Hous, 2012. – 240 p.

Estimation of effectivenes of spine biomechanical correction Kozyavkin method (INRS) in children with spastic form of cerebral palsy / V. I. Kozyavkin, O. V. Kozyavkina, N. V. Kozyavkina [et al.] // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5 (2). – P. 208–217.

Effect of spine biomechanical correction Kozyav­kin’s method (INRS) on components of muscle tone in children with spastic form of Cerebral Palsy and its possible prediction / V. I. Kozyavkin, N. V. Kozyavkina, O. V. Kozyav­kina [et al.] // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5 (1). – P. 11–30.

Kachmar O. Changes in muscle spasticity in patients with cerebral palsy after spinal manipulation: Case series / O. Kachmar, T. Voloshyn, M. Hordiyevych // J. Chiropr. Med. – 2016. – Vol. 15. – P. 299–304.

Relationships between caused by Kozyavkin© method changes in parameters of manual function and electroencephalogram, heart rate variability as well as gas discharge visualization in children with spastic form of cerebral palsy / V. Y. Babelyuk, H. I. Dubkova, T. A. Korolyshyn [et al.] // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – Vol. 8 (4). – P. 159–194.

Relationships between changes in parameters of manual function and electroencephalogram, heart rate variability as well as gas discharge visualization in children with spastic form of cerebral palsy caused by Kozyavkin© method / I. L. Popovych, V. Y. Babelyuk, H. I. Dubkova [et al.] // Experimental and Clinical Physiology and Bioche­mistry. – 2018. – Vol. 1 (81). – P. 39–50.

Caused by Kozyavkin© method changes in hand function parameters in children with spastic form of cerebral palsy and their EEGs, HRVs and GDVs accompaniments/ O. V. Kozyavkina, N. V. Kozyavkina, Т. B. Voloshyn [et al.] // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – Vol. 8 (10). – P. 11–30.

Development and validation of item sets to improve efficiency of administration of the 66-item Gross Motor Function Measure in children with cerebral palsy / D. J. Russell, L. M. Avery, S. D. Walter [et al.] // Dev. Med. Child. Neur. – 2010. – Vol. 52 (2). – P. 48–54.

The manual ability classification system (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and rehabilitee / A. C. Eliasson, S. L. Krumlinde, B. Rösblad [et al.] // Dev. Med. Child. Neur. – 2006. – Vol. 48. – P. 549–554.

Lafayette Instrument Hand Dynamometer: User instructions. – 10 p.

Mathiowetz V. Box and Block Test of Manual Dexte­rity: Norms for 6-19 Year Olds / V. Mathiowetz, S. Federman, D. Wiemer // Canad. J. Occup. Ther. – 1985. – Vol. 52 (5). – P. 241–245.

Measuring Dexterity in Children using the Nine Hole Peg Test / J. L. Poole, P. A. Burtner, T. A. Torres [et al.] // J. Hand Ther. – 2005. – Vol. 18 (3). – P. 348–351.

Assessing dexterity function: A comparison of two alternatives for the NIH toolbox / Y. C. Wang, S. R. Magasi, R. W. Bohannon [et al.] // J. Hand Ther. – 2011. – Vol. 24 (4). – P. 313–321.

Validation of a new biomechanical model to measure muscle tone in spastic muscles / P. G. Lindberg, J. Gäverth, M. Islam [et al.] // Neurorehabil. Neural Repair. – 2011. – Vol. 25 (7). – P. 617–625.

Test-retest and inter-rater reliability of a method to measure wrist and finger spasticity / J. Gäverth, M. Sandgren, P. G. Lindberg [et al.] // J. Rehabil. Med. – 2013. – Vol. 45 (7). – P. 630–636.

Sensitivity of the NeuroFlexor method to measure change in spasticity after treatment with botulinum toxin A in wrist and finger muscles / J. Gäverth, A.Ch. Eliasson, K. Kullander [et al.] // J. Rehabil. Med. – 2014. – Vol. 46 (7). – P. 629–634.

Muscular tone components and methods of quantita­tive measurement of spasticity / V. I. Kozyavkin, O. O. Kach­mar, Т. B. Voloshyn, М. S. Hordiyevych // J. of Neuroscience of BM Mankovskyi. – 2015. – Vol. 3 (1). – P. 72–76.

Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of ESC and NASPE // Circulation. – 1996. – Vol. 93 (5). – P. 1043–1065.

Heart rate variability: Origines, methods, and inter­pretive caveats / G. G. Berntson, J. T. Bigger jr, D. L. Eckberg [et al.] // Psychophysiology. – 1997. – Vol. 34. – P. 623–648.

Баевский Р. М. Изменчивость сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клиничес­кого применения / Р. М. Баевский, Г. Г. Иванов // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2001. – Vol. 3. – P. 106–127.

Application of electrophoton capture (EPC) analysis based on gas discharge visualization (GDV) technique in medicine. A systematic review / K. G. Korotkov, P. Mat­rauers, D. V. Orlov, B. O. Williams // J. Altern. Complement Med. – 2010. – Vol. 16 (1). – P. 13–25.

Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and principal neuroendocrine factors of adaptation / V. E. Babelyuk, A. I. Gozhenko, G. I. Dub­kova [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17 (2). – P. 624–637.

Modulating effects of bioactive water Naftussya from layers Truskavets’ and Pomyarky on some metabolic and biophysic parameters at humans with dysfunction of neuro-endocrine-immune complex / A. I. Gozhenko, N. O. Sy­doruk, V. Ye. Babelyuk [et al.] // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – Vol. 6 (12). – P. 826–842.

Klecka W. R. Discriminant Analysis [transl. back to Russian from English] (Seventh Printing, 1986). In: Factor, Discriminant and Cluster Analysis / W. R. Klecka. – Moscow: Finansy i Statistika. – 1989. – P. 78–138.

REFERENCES

Kozyavkin, V.I. (2003). The system of intensive neurophysiological rehabilitation. Medical Hydrology and Rehabilitation, 1 (2), 63-67.

Kozyavkin, V.I., Sak, N.M., Kachmar, O.O., & Baba­dahly, M.O. (2007). Basics of Rehabilitation of Motor Dis­functions by Kozyavkin method. Lviv: Ukrainian technologies.

Kozyavkin, V.I., Babadahly, M.O., Lun, H.P., Kach­mar, O.O., Hordiyevych, S.M., Lysovych, V.I., & Voloshyn, B.D. (2012). Intensive Neurophysiological Rehabilitation System – the Kozyavkin method. A manual for Rehabilitation Specia­lists. Lviv: “Papuga” Publishing Hous.

Kozyavkin, V.I., Kozyavkina, O.V., Kozyavkina, N.V., Gordiyevych, M.S., Lysovych, V.I., Voloshyn, T.V., … & Popo­vych, I.L. (2015). Estimation of effectivenes of spine biomechanical correction Kozyavkin method (INRS) in child­ren with spastic form of cerebral palsy. Journal of Education, Health and Sport, 5 (2), 208-217.

Kozyavkin, V.I., Kozyavkina, N.V., Kozyavkina, O.V., Gordiyevych, M.S., Lysovych, V.I., Voloshyn, … & Zukow, W. (2015). Effect of spine biomechanical correction Kozyav­kin’s method (INRS) on components of muscle tone in child­ren with spastic form of Cerebral Palsy and its possible prediction. Journal of Education, Health and Sport, 5 (1), 11-30.

Kachmar, O., Voloshyn, T., & Hordiyevych, M. (2016). Changes in Muscle Spasticity in Patients With Cerebral Palsy After Spinal Manipulation: Case Series. J. Chiropr. Med., 15, 299-304.

Babelyuk, V.Y., Dubkova, H.I., Korolyshyn, T.A., Mysula, I.R., Popovych, D.V., Popovych, I.L., & Zukow, W. (2018). Relationships between caused by Kozyavkin© method changes in parameters of manual function and electroencephalogram, heart rate variability as well as gas discharge visualization in children with spastic form of cerebral palsy. Journal of Education, Health and Sport, 8 (4), 159-194.

Popovych, I.L., Babelyuk, V.Y., Dubkova, H.I., Korolyshyn, T.A., & Zukow, W. (2018). Relationships between changes in parameters of manual function and electroencephalogram, heart rate variability as well as gas discharge visualization in children with spastic form of cerebral palsy caused by Kozyavkin© method. Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry, 1 (81), 39-50.

Kozyavkina, O.V., Kozyavkina, N.V., Voloshyn, Т.B., Hordiyevych, М.S., Lysovych, V.I., Babelyuk, … & Popo­vych, I.L. (2018). Caused by Kozyavkin© method changes in hand function parameters in children with spastic form of cerebral palsy and their EEGs, HRVs and GDVs accompaniments. Journal of Education, Health and Sport, 8 (10), 11-30.

Russell, D.J., Avery, L.M., Walter, S.D., Hanna, S.E., Bartlett, D.J., Rosenbaum, P.L., … & Gorter, J.W. (2010). Development and validation of item sets to improve efficiency of administration of the 66-item Gross Motor Function Measure in children with cerebral palsy. Dev. Med. Child Neur., 52 (2), 48-54.

Eliasson, A.C., Krumlinde, S.L., Rösblad, B., Beckund, E., Arner, M., Öhrvall, A.M., & Rosenbaum, P. (2006). The Manual Ability Classification System (MACS) for child­ren with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and rehabilitee. Dev. Med. Child Neur., 48, 549-554.

Lafayette Instrument Hand Dynamometer. User instructions: 10 p.

Mathiowetz, V., Federman, S., & Wiemer, D. (1985). Box and Block Test of Manual Dexterity: Norms for 6-19 Year Olds. Canad. J. Occup. Ther., 52 (5), 241-245.

Poole, J.L., Burtner, P.A., Torres, T.A., McMullen, C.K., Markham, A., Marcum, M.L., … & Qualls, C. (2005). Mea­suring Dexterity in Children using the Nine Hole Peg Test. J. Hand Ther., 18 (3), 348-351.

Wang, Y.C., Magasi, S.R., Bohannon, R.W., Reu­ben, D.B., McCreath, H.E., Bubela, D.J., … & Rymer, W.Z. (2011). Assessing dexterity function: A comparison of two alter­natives for the NIH toolbox. J. Hand Ther., 24 (4), 313-321.

Lindberg, P.G., Gäverth, J., Islam, M., Fagergren, A., Borg, J., & Forssberg, H. (2011). Validation of a new biomechanical model to measure muscle tone in spastic muscles. Neurorehabil. Neural Repair., 25 (7), 617-625.

Gäverth, J., Sandgren, M., Lindberg, P.G., Forssberg, H., & Eliasson, A.Ch. (2013). Test-retest and inter-rater reliability of a method to measure wrist and finger spasticity. J Rehabil. Med., 45 (7), 630-636.

Gäverth, J., Eliasson, A.Ch., Kullander, K., Jörgen, B., Lindberg, P.G., & Forssberg, H. (2014). Sensitivity of the NeuroFlexor method to measure change in spasticity after treatment with botulinum toxin A in wrist and finger muscles. J. Rehabil. Med., 46 (7), 629-634.

Kozyavkin, V.I., Kachmar, O.O., Voloshyn, Т.B., & Hordiyevych, М.S. (2015). Muscular tone components and methods of quantitative measurement of spasticity. J. of Neuroscience of BM Mankovskyi, 3 (1), 72-76 [in Ukrainian].

Heart Rate Variability. (1996). Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use Task Force of ESC and NASPE. Circulation, 93 (5), 1043-1065.

Berntson, G.G., Bigger, J.T.jr, Eckberg, D.L., Grossman, P., Kaufman, P.G., Malik, M., … & Van der Molen, M.W. (1997). Heart Rate Variability: Origines, methods, and interpretive caveats. Psychophysiology, 34, 623-648.

Baevskiy, R.M., & Ivanov, G.G. (2001). Izmenchivost serdechnogo ritma: teoreticheskie aspekty i vozmozhnosti klincheskogo primeneniya [Heart rate variability: theoretical aspects and possibilities of clinical application]. Ultrazvukovaya i funktsionalnaya diagnostika – Ultrasound and Functional Diagnostics, 3, 106-127 [in Russian].

Korotkov, K.G., Matrauers, P., Orlov, D.V., & Williams, B.O. (2010). Application of electrophoton capture (EPC) analysis based on gas discharge visualization (GDV) technique in medicine. A systematic review. J. Altern. Complement. Med., 16 (1), 13-25.

Babelyuk, V.E., Gozhenko, A.I., Dubkova, G.I., Babelyuk, N.V., Zukow, W., Kovbasnyuk, M.M., & Popovych, I.L. (2017). Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and principal neuroendocrine factors of adaptation. Journal of Physical Education and Sport, 17 (2), 624-637.

Gozhenko, A.I., Sydoruk, N.O., Babelyuk, V.Ye., Dub­kowa, G.I., Flyunt, V.R., Hubyts’kyi, V.Yo., … & Popovych, I.L. (2016). Modulating effects of bioactive water Naftussya from layers Truskavets’ and Pomyarky on some metabolic and biophysic parameters at humans with dysfunction of neuro-endocrine-immune complex. Journal of Education, Health and Sport., 6 (12), 826-842.

Klecka, W.R. (1989). Discriminant Analysis [transl. from En.] (Seventh Printing, 1986). In: Factor, Discriminant and Cluster Analysis. Moscow: Finansy i Statistika, p. 78-138 [in Russian].

Опубліковано
2019-01-22
Як цитувати
Kozyavkina, O. V., Kozyavkina, N. V., Hordiyevych, M. S., Voloshyn, T. V., Lysovych, V. L., Babelyuk, V. Y., Dubkova, H. I., Korolyshyn, T. A., Popovych, D. V., Mysula, I. R., Sydliaruk, N. I., Zukow, W., & Popovych, I. L. (2019). ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН МОТОРНОЇ ФУНКЦІЇ РУК ВНАСЛІДОК ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОЗЯВКІНА® У ДІТЕЙ ІЗ СПАСТИЧНОЮ ФОРМОЮ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ ЗА ЇХ ПОЧАТКОВИМ РІВНЕМ, А ТАКОЖ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕЕГ, ВСР ТА ГРВ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 17-35. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i4.9732
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження