ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ АДЕМЕТІОНІНУ І ЙОГО ВІДДАЛЕНИХ ЕФЕКТІВ НА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ І У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С

  • V. V. Hrushko ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины»
Ключові слова: фізичні навантаження, клітинний імунітет, спортсмени, гепатит С

Анотація

У спортсменів високої професійної майстерності на висоті максимальних фізичних навантажень спостерігаються статистично достовірні зміни з боку клітинного імунітету, які багато в чому нагадують аналогічні зміни при хронічному гепатиті С. Прийом спортсменами адеметіоніну у відновний період приводив до нормалізації показників клітинного імунітету, які залишалися стабільними у віддалений період.

Мета дослідження – провести порівняльний аналіз субпопуляцій лімфоцитів у спортсменів високої професійної майстерності в період максимальних фізичних навантажень і у хворих на хронічний гепатит С і визначити вплив гепатопротектора адеметіоніну на показники клітинного імунітетту в обох групах.

Матеріал і методи. Було обстежено 38 практично здорових осіб, 34 спортсмени-біатлоністи високої про­фесійної майстерності на висоті максимальних фізичних навантажень і 40 хворих на хронічний гепатит С. Оцінювали показники клітинного імунітету: Т-лімфоцити (CD3+, CD19-), Т-хелпери/Т-індуктори (CD4+, CD8-), Т-супре­сори/Т-цитотоксичні клітини (CD4-, CD8+), імунорегуляторний індекс, цитотоксичні клітини (CD3+, CD56+), NK-клітини (CD3-, CD56+), В-лімфоцити (CD3-, CD19+), моноцити (CD14), загальний лейкоцитарний антиген (ЗЛА, CD45). Методи діагностики: проточна цитофлуориметрія.

Результати. Визначені показники клітинного імунітету, які змінюються у спортсменів високої професійної майстерності в період максимальних фізичних навантажень; показаний позитивний вплив адеметіоніну на нормалізацію імунного статусу спортсменів під час його прийому і у віддалений період. При хронічному гепатиті С під час прийому адеметіоніну також спостерігали нормалізацію показників клітинного імунітету, але вона була нетривалою і зникала після відміни гепатопротектора.

Висновки. Адеметіонін позитивно впливає на показники клітинного імунітету як у спортсменів високої професійної майстерності в період максимальних фізичних навантажень, так і у хворих на хронічний гепатит С, але в останніх нормалізація була нетривалою.

Посилання

Aronov, G.E., & Ivanova, N.I. (1987). Immunologi­cheskaya reaktivnost pri razlichnykh rezhimakh fizicheskikh nagruzok [Immunological reactivity in various modes of phy­sical activity]. Kiev: Zdorovye [in Russian].

Makarova, G.A. (2004). Sportivnaya meditsina: ucheb­nik [Sports medicine: textbook]. Moscow : Sovetskiy sport, p. 480 [in Russian].

Jackson, R. (Ed.). (2003). Sportivnaya meditsina. Prakticheskiye rekomendatsii [Sports medicine. Practical re­commendations]. (Transl. from English). Kiev: Olimpiyskaya literatura [in Russian].

Suzdalnitsky, R.S., & Levando, V.A. (1998). Immu­nologicheskiye aspekty sportivnoy deyatelnosti cheloveka [Immunological aspects of human sports activity]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury – Theory and Practice of Physical Culture, 10, 43-46 [in Russian].

Suzdalnitskyy, R.S., & Levando, V.A. (2003). Novyye podkhody k ponimaniyu sportivnykh stressornykh immu­no­defitsitov [New approaches to understanding sports stress immunodeficiency]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury – Theory and Practice of Physical Culture, 1, 18-22 [in Russian].

Surkina, I.D., & Gotovtseva, I.D. (1991). Rol immun­noy sistemy v protsessakh adaptatsii u sportsmenov [The role of the immune system in the processes of adaptation in athletes]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury – Theory and Practice of Physical Culture, 8, 27-37 [in Russian].

Futornyy, S.M. (2004). Immunologicheskaya reaktiv­nost sportsmenok kak odno iz napravleniy sovremennoy sportivnoy meditsiny [Immunological reactivity of athletes as one of the directions of modern sports medicine]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury – Theory and Practice of Physical Culture, 1, 16-19 [in Russian].

Besedovsky, H.O. (1992). Psychoneuroimmunology. New-York.

Schwarz-Ottersbach, E. (1989). Psychoimmuno­lo­gie. Schweiz. Rundseh. Med. Prax., 13, 362-366.

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
Hrushko, V. V. (2019). ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ АДЕМЕТІОНІНУ І ЙОГО ВІДДАЛЕНИХ ЕФЕКТІВ НА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ І У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 75-80. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i4.9629
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження