ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТКАНИН ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ РІЗНИХ ТИПІВ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ СІТОК В ЕКСПЕРИМЕНТІ

  • V. I. Piatnochka ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • M. S. Gnatiuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: імплантація, поліпропіленова сітка, морфометрія артерій, товщина медії, індекс Керногана

Анотація

Широке впровадження в хірургічну практику сучасних алопластичних матеріалів суттєво покращило результати хірургічного лікування хворих на вентральну та післяопераційну вентральну грижі. Проте імплантація синтетичного матеріалу в тканини передньої черевної стінки супроводжується різними місцевими реакціями, особливо при використанні «важких» сіток, що часто призводить до розвитку ускладнень. Необхідність аналізу отриманих результатів зумовлює актуальність даного дослідження.

Мета роботи – провести морфометричну оцінку змін артерій м’язово-апоневротичного шару після імплантації «важких» та «легких» поліпропіленових сіток, а також «легких» в комбінації з PRF мембраною.

Матеріал і методи. Морфометричний аналіз артерій м’язово-апоневротичного шару після імплантації «важких», «легких» поліпропіленових сіток, а також «легких» в комбінації з PRF мембраною, за допомогою світлооптичного дослідження мікропрепаратів. Експерименти виконані на 18 статевозрілих свинях-самцях в’єтнамської породи, які були поділені на 6 груп.

Результати.  Виміри, проведені в групі інтактних тварин, показали, що зовнішній діаметр артерій дрібного ка­лібру дорівнював (35,80±0,24) мкм, внутрішній – (12,60±0,15) мкм, товщина медії – (10,50±0,09) мкм, індекс Керногана (відношення площі просвіту до всієї площі судини) становив (12,40±0,12) %. Висота ендотеліоцитів цих судин досягала (6,20±0,03) мкм, діаметр їх ядер – (2,98±0,02) мкм. Ядерно-цитоплазматичні відношення у досліджуваних клітинах дорівнювали (0,230±0,003). На 28-му добу експерименту за умов імплантації «легкої» сітки товщина медії судин дорівнювала (10,90±0,12) мкм. Цей морфометричний параметр на 3,8 % перевищував аналогічний контрольний і статистично достовірно (p<0,05) від нього відрізнявся. При імплантації «легкої» сітки в комбінації з PRF мембраною відбувалися зміни відносного об’єму пошкоджених ендотеліоцитів у артеріях дрібного калібру. У 1-й групі спостережень вказаний морфометричний параметр дорівнював (2,40±0,03) %, а у 4-й – (2,60±0,09) %. Морфометричні параметри артерій дрібного калібру при імплантації «важкої» сітки були такими: зовнішнішній діаметр вказаних судин збільшився всього на 0,22 %, а внутрішній діаметр майже не змінився і дорівнював (12,70±0,18) мкм. Товщина медії артерій дрібного калібру передньої черевної стінки вия­вилася збільшеною і досягала (10,92±0,15) мкм. Цей морфометричний параметр статистично достовірно (p<0,05) відрізнявся від аналогічного контрольного – (10,50±0,09) мкм. Виявлена різниця між наведеними морфомет­ричними параметрами дорівнювала 4,0 %.

Висновки. У результаті морфометричних вимірювань артерій дрібного калібру встановлено, що імплантація «легкої» сітки, порівняно із «важкою», у віддаленому періоді експерименту призводила до вираженішого ремо­делювання досліджуваних судин, що підтверджувалося відносним об’ємом пошкоджених ендотеліоцитів, який, відповідно, дорівнював (4,10±0,05) % та (4,90±0,05) %. Використання для імплантації «легкої» сітки з PRF мембраною приводило до найменш вираженішої структурної перебудови артерій.

Посилання

Avtandilov, G.G. (2002). Morfometriya v patologii [Morphometry in pathology]. Moscow: Meditsina [in Rus­sian].

Bondarev, R.V., & Chibisov, A.L. (2008). Struktur­naya osnova klinicheskogo prognozirovaniya reperativ­nykh pro­tsessov v posleoperatsionnom periode u patsiyentov s pos­leoperatsionnymi gryzhami peredney bryushnoy stenki [Structural basis of the clinical prediction of the regenerative processes in the postoperative period in patients with postoperative hernias of the anterior abdominal wall]. Khi­rurhiia Ukrainy – Surgery of Ukraine, 2 (26), 83-85 [in Russian].

Dziubanovskyi, I.Ya., & Piatnochka, V.I. (2009). Ranovi uskladnennia pislia alohernioplastyky pisliaopera­tsiinoi hryzhi cherevnoi stinky [Early complications after alohernioplasty of the postoperative hernia of the ab­dominal wall]. Klinichna khirurhiia – Clinical Surgery, 11/12, 33-34 [in Ukrainian].

Lupaltsov, V.I., Yahniuk, A.I., Dekhtiaruk, I.A., & Voroshchuk, R.S. (2010). Profilaktyka ranovykh hniinykh uskladnen pisliaoperatsiinykh hryzh cherevnoi stinky [Pre­vention of wound purulent complications of post­operative hernia of the abdominal wall]. Klinichna khirurhiia – Clinical Surgery, 1, 58 [in Ukrainian].

Pishak, V.P., Vysotska, V.H., & Mahalias, V.M. (2006). Laboratorni tvaryny v medyko-biolohichnykh eksperymen­takh: metod. posib. [Laboratory animals in medical and biological experiments: method. manual]. Chernivtsi: Med­universytet [in Ukrainian].

Feleshtynskyi, Ya.P., Vatamaniuk, V.F., Svyrydov­skyi, S.A., & Dubenets, V.O. (2009). Eksplantatsiia sitok pry uskladenniakh alohernioplastyky, pokazannia ta profilak­ty­ka [Exteriorization of meshes with complications of aloher­nioplasty, indications and prophylaxis]. Lvivskyi medychnyi chasopys – Lviv Medical Journal, 15, 2, 61-64 [in Ukrainian].

Chetverikov, S.H., Vododiuk, V.Yu., & Chekhlov, M.V. (2008). Problemni pytannia alloplastyky ventralnykh hryzh [Problematic questions of alloplasty of ventral hernias]. Khirurhiia Ukrainy – Surgery of Ukraine, 2 (26), (Dodatok), 81-83 [in Ukrainian].

Beets, G.L., Go, P.M., & Mameren, H. van (1996). Foreign body reactions to monofilament and braided poly­propylene mesh used as preperitoneal implants in pigs. Eur. J. Surg., 162 (10), 823-825.

Shivashankar, V.Y., Johns, D.A., & Vidyanath, S., & Sam, S. (2013). Combination of platelet rich fibrin, hydroxy­apatite and PRF membrane in the management of large inflam­matory periapical lesion. J. Conserv. Dent., 16 (3), 261-264.

Chung, L.G., Tse, H., & O’Dwyer, P.J. (2014). Outcome of patients with chronic mesh infection following abdominal wall hernia repair. Hernia, 18 (5), 701-704.

Matyja, A., Solecki, R., & Heitzman, J. (2004). Local reaction to polypropylene mesh – histopatological findings. Hernia Recurrences. Praga.

Offner, F.A., & Schumpelich, V. (Eds.). (2004). Meshes: benefits and risks. Berlin.

Choukroun, J., Diss, A., & Simonpieri, A. (2006). Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet con­centrate. Part IV: Clinical effects on tissue healing. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 101 (3), 56-60.

Rosen, M.J. (2012). Evaluation of surgical outco­mes of retro-rectus versus intraperitoneal reinforcement with bio-prosthetic mesh in the repair of contaminated ventral hernias. Hernia, 16 (1), 152-156.

Schumpelick, V., & Nygus, L. (2003). Meshes: benefits аnd risks. Springer-Verlag: Berlin.

Thorat, M., Pradeep, A.R., & Pallavi, B. (2011). Cli­ni­cal effect of autologous platelet-rich fibrin in the treatment of intra-bony defects: A controlled clinical trial. J. Clin. Periodontol., 38 (10), 925-932. doi: 10.1111/j.1600-051X. 2011.01760.x.

Опубліковано
2018-11-07
Як цитувати
Piatnochka, V. I., & Gnatiuk, M. S. (2018). ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТКАНИН ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ РІЗНИХ ТИПІВ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ СІТОК В ЕКСПЕРИМЕНТІ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 115-122. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i4.9562
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження