ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНИХ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРЕВЕНТИВНОЇ «ІШЕМІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ» (ПРЕ- І ПОСТКОНДИЦІОНУВАННЯ) З МЕТОЮ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ПОСТІНСУЛЬТНИМИ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

  • K. V. Shevchenko-Bitenskyi ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Одеса
  • V. S. Bitenskyy ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Одеса
Ключові слова: постінсультна психопатологічна симптоматика, «ішемічна толерантність», пре- і посткондиціонування, гіпо- і гіпертермія

Анотація

За даними ВООЗ, від інсульту щорічно страждають більше 1 млн чоловік. Найчастіше трапляються ішемічні інсульти (87 %), рідше – геморагічні (10 %) або інсульти з крововиливами в субарахноїдальний простір (3 %).

Феномен «ішемічної толерантності» був введений K. Kitagawa в 1990 р. при описі захисного ефекту малих доз церебральних гіпертермій (+ 35 ºС) від дії значно більш виражених подразників. Уперше подібний ефект був передбачений С. П. Боткіним (1867), застосований при гіпоксії міокарда C. M. Murry et al. в 1986 р.; він отримав назву «пре- і посткондиціонування».

Мета – дослідити терапевтичну ефективність застосування так званої «ішемічної толерантності» у 48 хворих з різною психопатологічною симптоматикою, що виникає після перенесеного інсульту.

Матеріал і методи. Було проведено дослідження 48 хворих чоловіків з постінсультними психічними розладами у вигляді різної психопатологічної симптоматики.

Висновки. Застосування слабкої краніоцеребральної гіпо- і гіпертермії (+35 ºС – 37,5 ºС) створювало в тканині мозку ефект «ішемічної толерантності» і, разом з інгаляцією ксенону і введенням нейропротекторів церебро­лізину (10,0 мг) і вальпроату (400–800 мг), привело до практичного зникнення постінсультної психопатологічної симп­томатики.

Біографії авторів

K. V. Shevchenko-Bitenskyi, ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Одеса

Старшый научный сотрудник отдела медицинской реабилитации

К. В. Шевченко-Битенский - ГУ «Укр НИИ МРиК», ст. науч. сотр., канд.м.н., г. Одесса, Лермонтовский пер., 6. Тел.: 063 111 36 94. Контактный адрес – г. Одесса, 65023, ул. Пастера, 22 «Клиника неврозов».

V. S. Bitenskyy, ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Одеса

Главный научный сотрудник отдела медицинской реабилитации

В. С. Битенский – ГУ «Укр НИИ МРиК», гл. науч. сотр., чл. корр. НАМН Украины, д.м.н., проф., г. Одесса, Лермонтовский пер., 6. Тел.: 068 253 24 94. Контактный адрес – г. Одесса, 65023, ул. Пастера, 22 «Клиника неврозов».

Посилання

Donnan, Y.A., Fisher, M., Macleod, M., & Davis, S.M. (2008). Stroke. Lancet, 371, 1612-1623.

Sandercock, P., Berge, E., Dennis, M., Forbes, J., Hand, P., Kwan, J., … & Wardlaw, J. (2002). A systematic review of the effectiveness, coss-effectiveness and barriers to implementation of thrombolytic and neuroprotective therapy for acute ischaemic stroke in the NHS. Health Technol. Assess., 6 (26), 1-112.

Hashiguchi, A., Yano, S., Morioka, M., Hamada, J., Ushio, Yu., Takeuchi, Yu., & Fukunaga, K. (2004). Up-regulation of endothelial nitric oxide synthase via phosphatidylinositol 3-kinase pathway contributes to ischemic tolerance in the CAI subfield of gerbil hippocampus. J. Ceber. Blood Flow Metab., 24 (3), 271-279.

Green, A.R. (2008). Pharmacological approaches to acute ischaemic stroke: reperfusion certainly, neuroprotection possibly. Br. J. Pharmacol., 153, 325-338.

Shlyakhto, E.V., barantsevich, E.R., Shcherbak, N.S., & Galagudza, M.M. (2012). Molekulyarnyye mekhanizmy formirovaniya ishemicheskoi tolerantnosti golovnogo mozga. Pt. I. [Molecular mechanisms of formation of ischemic tolerance of the brain]. Vestnik RAMN – Bulletin of RAMS, 6, 42-50 [in Russian].

Kitagawa, K., Matsumoto, M., Tagaya, M., Hata, R., Ueda, H., Niinobe, M., … & Mikoshiba, K. (1990). ‘Ischemic tolerance’ phenomenon found in the brain. Brain Res,. 528 (1), 21-24.

Kitagawa, K., Matsumoto, M., Tagaya, M., Kuwabara, K., Hata, R., Handa, N., … & Kamada, T. (1991). Hyperthermia induced neuronal protection against ischemic injury in gerbils. J. Cereb. Blood Flow Metab., 11 (3), 449-452.

Murry, C.E., Jennings, R.B., & Reimer, K.A. (1986). Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium. Circulation., 74 (5), 1124-1136.

Ma, D. (2006). Xe-preconditioning reduces brain damage from neonatal asphyxia in rats. Cereb. Blood Flow. Metab., 26, 199-208.

Опубліковано
2018-11-23
Як цитувати
Shevchenko-Bitenskyi, K. V., & Bitenskyy, V. S. (2018). ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНИХ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРЕВЕНТИВНОЇ «ІШЕМІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ» (ПРЕ- І ПОСТКОНДИЦІОНУВАННЯ) З МЕТОЮ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ПОСТІНСУЛЬТНИМИ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 161-164. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i4.9379
Номер
Розділ
Погляд на проблему