ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЛІПІДНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ В НИРЦІ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КРАНІОСКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ

  • A. A. Gudyma ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Yu. I. Sushko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: краніоскелетна травма, вік, ліпідна пер оксидація, нирка

Анотація

Проблема політравми є актуальною в Україні і світі. З кожним роком зростає частота висококінетичних уражень, які супроводжуються тяжкою множинною і поєднаною травмою, що належить до основних причин смерті в осіб працездатного віку. За прогнозами ВООЗ, травматизм, як основна причина смертності, невдовзі торкатиметься людей усіх вікових груп. Тому відтепер актуальним завданням сучасної медицини є поглиблення знань про патогенез політравми у віковому аспекті.

Мета – з’ясувати вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у нирці в динаміці ранніх проявів краніоскелетної травми в особин різних вікових груп.

Матеріали і методи. Експерименти проведено на нелінійних білих щурах-самцях трьох вікових груп (100–120  днів, 6–8 міс. і 19–23 міс.). У дослідних групах під тіопенталонатрієвим неболюванням моделювали краніоскелетну травму, еквівалентну для тварин різних вікових груп. Контрольну групу склали 7 тварин кожної вікової групи, яких тільки вводили в тіопенталонатрієвий наркоз. Через 1, 3 і 7 діб після нанесення травми у нирці піддослідних тварин оцінювали активність процесів ліпідної пероксидації за вмістом ТБК-активних продуктів.

Результати. Встановлено, що у контролі інтенсивність процесів ліпідної пероксидації в нирці переважала в молодих щурів. Після нанесення травми в гострий період (1 доба) у молодих тварин вміст ТБК-активних продуктів не змінювався, тоді як у дорослих і старих тварин суттєво зростав. Через 3 доби у тварин усіх вікових груп рівень ПОЛ зростав, проте явно домінував у старих тварин, далі дорослих і молодих. Однак через 7 діб вміст у нирці ТБК-активних продуктів у молодих щурів різко зростав, тоді як у старих – знижувався. Отримані результати дозволяють стверджувати, що інтенсифікація ПОЛ у нирці є важливим фактором патогенезу її вторинного ураження в умовах гострого періоду та періоду ранніх проявів травматичної хвороби, вираженість якої залежить від віку, що вимагає розробки адекватних до вікових реакцій патогенетично обґрунтованих методів корекції.

Висновок. У нормі за інтенсивністю процесів ліпідної пероксидації в нирці домінують молоді щури. Після нанесення травми в гострий період (1 доба) у молодих тварин вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ практично не змінюється, тоді як у дорослих і старих тварин суттєво зростає. До 3 доби показник зростає у всіх вікових групах, проте явно переважає у старих тварин, далі у дорослих і молодих. Через 7 діб вміст у нирці ТБК-активних продуктів ПОЛ у молодих і дорослих щурів продовжує зростати з явним переважанням в молодшій віковій групі, в той час як у старих – знижується.

Біографія автора

A. A. Gudyma, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 

Посилання

Linchevskyi, O.V. & Miasnikov, D.V., Makarov, A.V. & Hetman, V.H. (2012). Poiednana travma: dozhyty do svitanku (problemna stattia) [Combined trauma: to survive till dawn (problem article)]. Travma – Trauma, 2, 98-102 [in Ukrainian].

Hyder A.A., Wunderlich, C.A., Puvanachandra, P., Gururai, G. & Kobusingue, O.C. (2007). The impact of traumatic brain injuries: a global perspective. NeuroRehabilitation, 22 (5), 341-353.

Dziak, L.A., Sirko, A.H. & Suk, V.M. (2009). Suchasni pryntsypy konservatyvnoho likuvannia nabriaku holovnoho mozku ta vnutrishnocherepnoi hipertenzii [Modern principles of conservative treatment of cerebral edema and intracranial hypertension]. Mezhdunarodnyy nevrologicheskiy zhurnal – International Neurological Journal, 6 (28). – Retrieved from: http://mif-ua.com/archive/article/11428 [in Russian].

Elskyy, V.N. & Zyablytsev, S.V. (2008). Modelyrovanye cherepno-mozgovoy travmy [Modeling of craniocerebral injury]. Donetsk: Izd-vo “Novyy mir” [in Russian].

Zapadnyuk, I.P., Zapadnyuk, V.I., Zakhariya, E.A. & Zapadnyuk, V.V. (1983). Laboratornye zhyvotnye. Razvedenye, soderzhanye, ispolzovanye v eksperimente [Laboratory animals. Breeding, maintenance, use in experiment]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Russian].

Stefanov, O.V. (Ed.) (2001). Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv: metodychni rekomendatsii [Preclinical research of medicinal products: methodical recommendations]. Kyiv: Avitsenna [in Ukrainian].

Hnatiuk, V.V. & Kononenko, N.M. (2014). Henderni ta vikovi osoblyvosti vilnoradykalnoho okysnennia ta antyoksydantnoho zakhystu pry dezynkhronozi [Gender and age characteristics of free radical oxidation and antioxidant defense in desynchronosis]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu – Bulletin of the Vinnytsia National Medical University, 2, 18, 363-366 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Gudyma, A. A., & Sushko, Y. I. (2018). ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЛІПІДНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ В НИРЦІ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КРАНІОСКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 47-51. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i3.9353
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження