ВПЛИВ СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ РІЗНОЇ ТЯЖКОСТІ, УСКЛАДНЕНОЇ КРОВОВТРАТОЮ, НА АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНИЙ БАЛАНС КІРКОВОГО ШАРУ НИРКИ

  • V. V. Kovalev ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • D. V. Popovych ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: скелетна травма, крововтрата, ліпопероксидація, антиоксидантний захист.

Анотація

Мета – з’ясувати особливості антиоксидантно-прооксидантного стану кіркового шару нирки в умовах скелетної травми різної тяжкості, ускладненої крововтратою.

Матеріал і методи. Експерименти виконано на 98 нелінійних білих щурах-самцях масою 180–200 г, які перебували на стандартному раціоні віварію. Усіх тварин поділили на 4 групи: контрольну та три дослідних. У першій дослідній групі під тіопененталонатрієвим знеболюванням моделювали скелетну травму шляхом нанесення дозованого удару по стегну, який викликав закритий перелом, у другій – додатково моделювали крововтрату 20–22 % ОЦК із введенням аутокрові у порожнину живота із розрахунку 0,5 мл на 100 г маси тварини. Щурів виводили з експерименту в умовах знеболювання через 1, 3 і 7 діб після моделювання травм методом тотального кровопускання з серця. У кірковому шарі нирки піддослідних тварин визначали вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ, активність каталази та розраховували антиоксидантно-проксидантний індекс: каталаза / ТБК-активні продукти ПОЛ

Результати. За умов нанесення ізольованої скелетної травми інтенсивність ліпідної пероксидації наростає до 3 доби, а далі до 7 доби знижується, що вказує на адекватність антиоксидантного забезпечення. Додаткова травма суміжного стегна і крововтрата суттєво погіршують метаболічні процеси у кірковому шарі нирки, що супроводжується вираженим зміщенням антиоксидантно-прооксидантного балансу в бік домінування прооксидантних механізмів і найбільш виражено через 3–7 діб посттравматичного періоду. На тлі зростання вмісту вторинних продуктів ПОЛ у кірковому шарі нирки в ці терміни відмічається поступове зниження активності каталази, що вказує на виснаження ферментативної ланки антиоксидантного захисту й підтверджує ефект сумації негативного впливу скелетної травми і крововтрати.

Висновок. Моделювання тяжкої скелетної травми, ускладненої крововтратою, призводить до зміщення антиоксидантно-прооксидантного співвідношення у кірковому шарі нирки в бік переважання прооксидантних механізмів, що проявляється суттєвим зростанням вмісту вторинних продуктів ліпідної пероксидації та зниженням активності каталази, які наростають з першої до сьомої діб посттравматичного періоду.

Біографія автора

V. V. Kovalev, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 

Посилання

Roshchin, H.H., Strelnykov, M.O., Kukuruz, Ya.S. & Kryliuk, V.O. (2010). Nadannia ekstrenoi medychnoi dopomohy travmovanym v Ukraini. Perspektyvy rozvytku [Emergency medical care for the injured in Ukraine. Prospects for development]. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia: zb. nauk. prats Ukrainskoi viiskovo-medychnoi akademii – Problems of Military Health: collection of scientific works of the Ukrainian Military Medical Academy. Kyiv. (pp. 50-56) [in Ukrainian].

Roshchin, H.H., Ivanov, V.I. & Kryliuk, V.O. (2013). Bahatofaktornyi analiz letalnosti pry poiednanii travmi orhaniv cherevnoi porozhnyny [Multifactorial analysis of letha­lity in combined trauma of the abdominal cavity]. Klinichna khirurhiia – Clinical Surgery, 4, 40-44 [in Ukrainian].

Guryev, S.Ye. (2014). Skeletnaya travma v strukture politravmy [Skeletal trauma in the structure of polytrauma]. Travma – Trauma, 15, 6. Retrieved from: http://www.mif-ua.com/archive/article_print/39982108 [in Russian].

Borys, R.M. (2013). Morfolohichni i biokhimichni zminy vnutrishnikh orhaniv pry eksperymentalnii kranioske­letnii travmi: monohrafiia [Morphological and biochemical changes of internal organs during experimental cranio­skeletal trauma: monograph]. Ternopil: Ukrmedknyha [in Ukrainian].

Volotovska, N.V. (2011). Dynamika pokaznykiv vilnoradykalnoho okyslennia i antyoksydantnoho zakhystu tkanyn pechinky v umovakh politravmy [Dynamics of indicators of free radical oxidation and antioxidant protection of liver tissues under the conditions of polytrauma]. Medychna khimiia – Medical Chemistry, 13, 4 (49), 224 [in Ukrainian].

Kryliuk, V.O., & Hudyma, A.A. (2013). Zminy fermentatyvnoi lanky antyoksydantnoho zakhystu pry tiazh­kii poied­nanii travmi orhaniv cherevnoi porozhnyny v eksperymenti [Changes of the enzymatic level of antioxidant defense in severe combined trauma of the abdominal cavity in the experiment]. Shpytalna khirurhiia – Hospital Surgery, 2, 39-43 [in Ukrainian].

Merlyev, D.I. & Hudyma, A.A. (2013). Osoblyvosti antyoksydantno-prooksydantnoho stanu kirkovoho sharu nyrky v umovakh skeletnoi, cherepno-mozkovoi travm ta yikh poiednannia [Features of the antioxidant-prooxidant state of the cortical layer of the kidney in conditions of skeletal, craniocerebral trauma and their combination]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny – Achievements of Clinical and Experimental Medicine, 2, 140-142 [in Ukrainian].

Andreyeva, L.I., Kozhemyakin, L.A. & Kishkun, A.A. (1988). Modifikatsiya metoda opredeleniya perekisey lipidov v teste s tiobarbiturovoy kislotoy. Lab. delo – Laboratory Work, 11, 41-43 [in Russian].

Korolyuk, M.A., Ivanova, L.I., Mayorova, I.G. & Toka­rev, V.Ye. (1988). Metod opredeleniya aktivnosti katalazy [Method for determination of catalase activity]. Lab. delo – Laboratory Work, 1, 16-19 [in Russian].

Levytskyi, A.P., Pochtar, V.M., Makarenko, O.A. & Hrydina, L.I. (2006). Antyoksydantno-prooksydantnyi indeks syrovatky krovi shchuriv z eksperymentalnym stomatytom i yoho korektsiia zubnymy eliksyramy [Antioxidant-prooxidant index of blood serum of rats with experimental stomatitis and its correction by dental elixirs]. Odeskyi medychnyi zhurnal – Odesa Medical Journal, 1, 22-25 [in Ukrainian].

Kozhemyakin, Yu.M., Khromov, O.S., Filonenko, M.A. & Sayfetdinova, H.A. (2002). Naukovo-praktychni rekomendatsii z utrymannia laboratornykh tvaryn ta roboty z nymy [Scientific and practical recommendations for the maintenance of laboratory animals and their work]. Kyiv: “Avitsena” [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-02
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження