ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЕРАДИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ HELICOBACTER PYLORI У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

 • N. V. Pasyechko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • M. E. Havrylyuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • N. I. Yarema ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • A. O. Bob ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • L. V. Naumova ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • I. P. Savchenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • I. V. Smachylo ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • L. V. Radetska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • A. I. Khomitska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • T. I. Krytskyy ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • N. M. Gavryliuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: Виразкова хвороба, Helicobacter pylori, лікування

Анотація

За даними досліджень та епідеміологічними даними більше половини населення планети інфіковані Helikobakter pilori (HP). Інфекція HР часто є безсимптомною, лише у частини інфікованих (10–15 %) з часом виникають симптоми хронічного гастриту, ВХШ та ВХ ДПК, розвивається рак шлунка, а патогенетичною передумо­вою усунення НР є ефективна антигелікобактерна терапія (АГБТ), яка є первинною профілактикою раку шлунка.

Мета дослідження – визначити ефективність десятидобової послідовної схеми АГБТ у складі інгібітора про­тон­ної помпи (ІПП), а також кларитроміцину, амоксициліну в класичних дозах та ІПП, кларитроміцину, амоксициліну та «Де-нолу» при пептичних виразках дванадцятипалої кишки, асоційованих з H. рylori, в менших дозах та з 4-разовим прийомом, й провести порівняльну її оцінку.

Матеріал і методи. Під нашим спостереженням перебували 25 хворих віком від 18 до 64 років з НР(+) виразкою дванадцятипалої кишки. Усім пацієнтам проводили ендоскопічне дослідження для верифікації виразкової хвороби, гістологічне дослідження біоптатів слизової оболонки (СО) антрального відділу шлунка та діагностику НР імунофер­ментним методом. 1 група (n=10) отримувала стандартну потрійну терапію, рекомендовану Маастрихт IV: ІПП + кларитроміцин у дозі 500 мг двічі на добу + амоксицилін у дозі 1000 мг двічі на добу протягом 10 днів; 2 група (n= 15) – ІПП + кларитроміцин у дозі 250 мг 4 рази на добу + амоксицилін у дозі 500 мг 4 рази на добу протягом 10 днів; вісмуту субцитрат колоїдний у дозі 120 мг 4 рази на добу.

Результати. В усіх пацієнтів після лікування відмічали рубцювання виразок, значне зменшення проявів гастриту, яке проявлялось незначною гіперемією у половини пацієнтів першої групи та у двох пацієнтів другої групи. Гістологічне дослідження біоптатів слизової оболонки шлунка підтвердило наявність у частини пацієнтів НР-інфекції. Контрольне дослідження на НР проводили через 6 місяців за допомогою імуноферментного методу. У контрольній групі НР виявлено у 4 (40 %) пацієнтів, в основній – у 3 (20 %).

Висновки. Застосування стандартної потрійної терапії ІПП + кларитроміцин у дозі 500 мг двічі на добу + амокси­цилін у дозі 1000 мг двічі на добу протягом 10 днів не забезпечує повної ерадикації НР та не усуває гістологічної картини гастриту. Прийом колоїдного вісмуту, антибактеріальних препаратів амоксициліну та кларитроміцину у меншій дозі із частішим прийомом (4 рази на добу) забезпечив кращу санацію від НР-інфекції та відновлення гістологічної структури слизової оболонка шлунка, мабуть, через постійнішу й тривалішу антимікробну дію, а також не збільшив вартості лікування, що необхідно довести у подальших дослідженнях.

Біографії авторів

A. I. Khomitska, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ТДМУ

T. I. Krytskyy, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ТДМУ

Посилання

Hryhoriev, P.Ia., Starodub, Ye.M., Yakovenko, E.P., Havryliuk, M.Ye., Shostak, S.Ye. (2000). Khvoroby orhaniv travlennia (Diahnostyka i likuvannia) [Diseases of the digestive system (Diagnosis and treatment)]. Ternopil: Ukrmedknyha [in Ukrainian].

Minushkin, O.N., Aronova, O.V., Shuleshova, A.G., Burdina, E.G. (2006). Sovremennyy vzglyad na eradikatsion­nuyu terapiyu [Modern view on eradication therapy]. Aktualnyye voprosy klin. med. – Topical Issues of Clinical Medicine, 1, 110-115 [in Russian].

Unified clinical protocols of medical care for children with diseases of the digestive system. Order of the Ministry of Health of Ukraine January 29, 2013, No. 59 [in Ukrainian].

Perederii, V.H., Cherniavskyi, V.V., Kozhevnikov, A.N., Puchkov, K.S. (2009). Opyt primeneniya preparata vismuta v skheme pervoy linii eradikatsii Helicobacter pylori [The experience of using the bismuth preparation in the scheme the first line of Helicobacter pylori eradication]. Zdorovia Ukrainy XXI storichchia – Health of Ukraine in XXI Century, 6 (211), 58-59 [ in Russian].

Skrypnik, I.N. (2014). Sovremennaya antigelikobakternaya terapiya: uspekhi i puti preodoleniya neudach [Modern anti-helicobacter therapy: successes and ways to overcome failu­res]. Zdorovia Ukrainy – Health of Ukraine, 3, 21 [in Russian].

Starodub, Ye.M., & Havryliuk, M.Ye. (1993). De-nol v terapіi vyrazkovoi khvoroby dvanadtsiatypaloi kyshky [De-nol in the treatment of ulcers in the duodenum]. Vrach. delo – Medical Business, 1, 91-93 [in Russian].

Fadieienko, H.D., & Prosolenko, K.O. (2009). Shlia­khy podolannia rezystentnosti Helicobacter pylori do antybiotykiv. Porivniannia klasychnoi potriinoi ta poslidovnoi terapii z vykorystanniam “De-Nolu” pry peptychnykh vy­raz­kakh [Ways to overcome the resistance of Helicobacter pylori to antibiotics. Comparison of the classic triple and sequential therapy using De-Nol for peptic ulcers]. Suchasna hastroenterolohiia – Modern Gastroenterology, 5, 64-69 [in Ukrainian].

Scherbinina, M.B. (2013). De-Nol: rol v antigelikobakternoy terapii i razreshenii posteradikatsionnogo gastrita [De-Nol: a role in anti-Helicobacter therapy and resolution of post-eradication gastritis]. Zdorovia Ukrainy – Health of Ukraine, 13, 31-33 [in Russian].

(2011). Proceedings of XXIV International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation and gastric cancer. Dublin, Ireland.

De Francesco, V., Giorgio, F., & Hassan, C. (2010). Worldwide H. pylori antibiotic resistance: a systematic review. J. Gastrointestin. Liver Dis., 19, 409-414.

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Pasyechko, N., Havrylyuk, M., Yarema, N., Bob, A., Naumova, L., Savchenko, I., Smachylo, I., Radetska, L., Khomitska, A., Krytskyy, T., & Gavryliuk, N. (2018). ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЕРАДИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ HELICOBACTER PYLORI У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 107-111. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i3.9314
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження