ЕТІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ

  • T. N. Hristich ВГМУ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • D. O. Hontsariuk ВГМУ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
Ключові слова: хронічний панкреатит, тютюнокуріння, алкоголізм, холелітіаз, глистна інвазія, муковісцидоз, цукровий діабет, дисліпідемія, медикаментозний панкреатит.

Анотація

Хронічний панкреатит (ХП) – одне з поширених гастроентерологічних захворювань, яке становить близько 8–10 % у структурі усіх захворювань органів травлення. Нерідко це захворювання діагностують пізно (алкогольної природи – до 30 місяців, іншої етіології – до 60 місяців від початку розвитку захворювання). За останні роки збільшилася частота захворювання на ХП, який супроводжується структурними змінами, що призводить до екзо- та ендокринної недостатності ПЗ, характеризується значним погіршенням якості життя і достатньо високим ризиком розвитку цукрового діабету й пухлин підшлункової залози. Через 10 років після встановлення діагнозу ХП приблизно 25 % пацієнтів змушені залишити свою професійну діяльність або стають інвалідами. При цьому розвивається зовнішньосекреторна недостатність ПЗ, страждає травлення завдяки формуванню мальдигестії (синдром порушеного перетравлювання) та мальабсорбції (синдром зниженого всмоктування). Знання етіологічних чинників (куріння, алкоголізм, інфекційні, вірусні, гельмінтозні чинники, спадковість, метаболічний синдром, ендокринні захворювання, холелітіаз, хронічна ниркова недостатність тощо) при цьому мають значення не тільки для діагностики, але й для перебігу, диференційного діагнозу, лікування, реабілітаційних заходів та прогнозу перебігу захворювання.

Посилання

Babinets, L.S. (2015). Aktualni aspekty formuvannia khronichnoho biliarnoho pankreatytu [Actual aspects of formation of chronic biliary pancreatitis]. Vestnik kluba pankreatologov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 4 (32), 46-50 [in Ukrainian].

Babinets, L.S. (2017). Koreliatsiia mizh trofolohichnym statusom ta osnovnymy kharakterystykamy zakhvo­riuvannia u patsiientiv iz khronichnym pankreatytom biliar­noho genezu [Correlation between the trophological status and the main characteristics of the disease in patients with chronic bronchial pancreatitis]. Vestnik kluba pankreatologov –Bulletin of the Club of Pancreatologists, 1 (34), 38-40 [in Ukrainian].

Hontsariuk, D.O., & Khrystych, T.N. (2017). Rol mikrobioty u perebihu ta rozvytku metabolichnykh pro­tsesiv pry khronichnomu pankreatyti [The role of microbiota in the course and development of metabolic processes in chronic pancreatitis]. Vestnik kluba pankreatologov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 4 (37), 22-26 [in Ukrainian].

Gubergrits, N.B. (2000). Klinicheskaya pankreato­logiya [Clinical pancreatology]. Donetsk: OOO “Lebed” [in Russian].

Gubergrits, N.B., & Kazyulin, A.N. (2011). Metaboli­ches­kaya pankreatologiya [Metabolic pancreatology]. Donetsk: OOO “Lebed” [in Russian].

Gubergrits, N.B. (2015). Giperparatireoz: pankreatit i druhiye gostroenterologicheskiye proyavleniya [Hyperpara­thyroidism: pancreatitis and other gastro enterological manifestations]. Vestnik kluba pankreatologov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 2 (27), 4-7 [in Russian].

Gubergrits, N.B. (2016). Pankreaticheskiy astsit: eshche odno iz mnogikh proyavleniy pankreatita [Pan­creatic ascites: another of many manifestations of pancrea­titis]. Vestnik kluba pankreatologov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 2 (31), 13-16 [in Russian].

Hubskaya, E. Yu. (2017). Klinicheskoe nablyudeniye semeynoi dobrokachestvennoi pankreatycheskoi hyper­fermentemyy [Clinical observation of familial benign pancreatic hyperfermentemia].Vestnik kluba pankreato­logov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 4 (37), 47-52 [in Russian].

Zhuravliyova L.V. (2009). Rasstroystva zhelchnogo puzyrya i sfinktera Oddy v Rimskikh kriteriyakh IU: diagnosticheskye vozmozhnosti ili v poiskakh “zolotogo standarta” [Disorders of the gall bladder and sphincter of Oddi in the Roman criteria ІU: diagnostic possibilities or in search of "gold standard"]. Vestnik kluba pankreatologov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 4 (32), 53-63 [in Russian].

Kazyulin, A.N. (2016). Sovremennye predstavleniya ob etiologii khronicheskogo pankreatita [Modern ideas about the etiology of chronic pancreatitis]. Vestnik kluba pankreatologov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 3 (32), 40 [in Russian].

Gubergrits, N.B., Belyayeva, N.V., Lukashevich, G.M., Klochkov, A.E., & Fomenko, P.G. (2016). Novosti Yevropeyskoy pankreatologii (po materialam 48-y vstrechi Yevropeyskogo Kluba pankreatologov) [News of European pancreatology (based on the materials of the 48th meeting of the European Pancreatology Club, July 6-9, 2016, Liverpool, United Kingdom)]. Vestnik Kluba pankreatologov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 4 (33), 11-20 [in Russian].

Berezina, O.I., Vinokurova, L.V., & Drozdov, V.N. (2011). Razvitye fibroza v tkani podzheludochnoy zhelezy i soderzhaniye TNF-alfa v syvorotke krovi bolnykh alkogolnym pankreatitom [The development of fibrosis in pancreatic tissue and the content of TNF-alpha in the serum of patients with alcoholic pancreatitis]. Patologiya organov pishchevareniya i assotsiirovannyye s ney zabolevaniya. Probemnye voprosy i puti ikh resheniya: KhI Nauchnoe obshchestvo gastroenterologov Rossii – Pathology of the digestive system and associated diseases. Probing questions and ways of their solution: ХI Scientific Society of Gastroente­rologists of Russia. Moscow [in Russian].

Khristich, T.N. (2006). Khronicheskiy pankreatit: nereshennyye problem [Chronic pancreatitis: unsolved problems]. Chernivtsi [in Russian].

Khrystych, T.M. (2007). Rol pidshlunkovoi zalozy v rehuliatsii systemnoho metabolizmu ta adaptyvnykh funktsii [The role of pancreas in the regulation of systemic metabolism and adaptive functions]. Novosti meditsyny i farmatsii. Hastroenterolohiia – News of Medicine and Pharmacy.– Gastroenterology, 226,7-8 [in Ukrainian].

Khristich, T.N. (2007). Parazitarnyy genez khroni­cheskikh pankreatitov. Gastroenterologiya [Parasitic genesis of chronic pancreatitis. Gastroenterology]. Mizhvidomchyi zbirnyk – Interdepartmental Compilation, 39, 140-145 [in Ukrainian].

Khristich, T.N. (2009). Nasledstvennyy pankreatit [Hereditary pancreatitis]. Novosti meditsyny i farmatsii. Gastroenterologiya – News of Medicine and Pharmacy. Gastroenterology, 301, 87-93 [in Russian].

Tsimmerman, Ya.S. (2017). Sovremennyye voz­mozh­nosti farmakoterapii khronycheskogo pankreatita [Modern possibilities of pharmacotherapy of chronic pancreatitis]. Vestnik kluba pankreatologov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 2 (35), 26-31 [in Russian].

Munigala, S., Conwel, D., Gelrud, A., & Agarwal, B. (2015). Chrezmernoye kurenye svyazano s razvityem pervogo epizoda ostrogo pankreatita v boleye molodom vozraste i s vysokim riskom retsidiva strogo pankreatita [Excessive smoking is associated with the development of the first episode of acute pancreatitis at a younger age and with a high risk of recurrence of severe pancreatitis]. Vestnik kluba pankreatologov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 3 (31), 27-34 [in Russian].

Levy, P., Domingues-Munoz, E.D., Imre, C., Lohr, M., & Masionneuve, P. (2015). Epydemiologiya khronicheskogo pankreatita [Epidemiology of chronic pancreatitis]. Vestnik kluba pankreatologov – Bulletin of the Club of Pancreatologists, 3 (28), 7-16 [in Russian].

Yaroshenko, V.H. (2015). Vybor metoda khirurgicheskogo lecheniya khronicheskogo pankreatita i yeho oslozhneniy [Choice of the method of surgical treatment of chronic pancreatitis and its complications]. ХХІІІ zizd khirurhiv Ukrainy. Zbirnyk naukovykh robit – XXIII Congress of Surgeons of Ukraine. Collection of Scientific Works. Kyiv, 219-220 [in Russian].

Rosendahi, J., & Chymotrypsin, C. (2008). (CTRC) variants that diminish activity or secretion are associated with chronic pancreatitis. Nat. Genet., 40 (1), 78-82.

Venneman, N.G., Renooij, W., & Rehfeld, J.F. (2005). Small gallstones preserved gall bledermotilite and fast crystallization are associated with pancreatitis Hepatology, 41, 738-746.

Опубліковано
2018-10-01
Номер
Розділ
Огляд літератури