ТРИГЛІЦЕРИД-ГЛЮКОЗНИЙ ІНДЕКС ЯК ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ МАРКЕР ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ОЖИРІННЯМ

  • T. A. Maksymets Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • O. O. Bondarenko Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Ye. Ya. Sklyarov Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: інсулінорезистентність, індекс НОМА, тригліцерид-глюкозний індекс

Анотація

Існує багато методів оцінки інсулінорезистентності, проте вони мають певні недоліки та високу вартість. Тригліцерид-глюкозний індекс – це простий та доступний опосередкований маркер для виявлення інсулінорезистентності, придатний для скринінгового застосування.

Мета. Оцінити тригліцерид-глюкозний індекс у пацієнтів з ІХС та ожирінням залежно від стану інсуліно­резистентності. Проаналізувати кореляційні зв’язки в досліджуваній вибірці.

Матеріал і методи. Обстежено 107 пацієнтів з ішемічною хворобою серця та надмірною масою тіла чи ожирінням. Їм проводили антропометричні вимірювання, визначення глікозильованого гемоглобіну, глюкози, інсуліну з розрахунком індексу НОМА, досліджували ліпідний спектр крові, рівень сечової кислоти та печінкових трансаміназ, також розраховували тригліцерид-глюкозний індекс.

Пацієнти були поділені на 2 групи, залежно від рівня індексу НОМА, при цьому інсулінорезистентними вважали пацієнтів з НОМА>1,7. Кореляційний аналіз проводили у всій сукупності пацієнтів.

Результати. У групі пацієнтів з інсулінорезистентністю спостерігалися достовірно вищі показники глюкози, інсуліну, рівня тригліцеридів та сечової кислоти. Був встановлений достовірно вищий показник тригліцерид-глюкозного індексу в групі інсулінорезистентих пацієнтів та прямий кореляційний зв’язок з індексом НОМА.

Висновки. Тригліцерид-глюкозний індекс є опосередкованим маркером інсулінорезистентності, доступним скринінговим методом для виявлення пацієнтів, що потребують поглибленого обстеження вуглеводного обміну та його корекції.

Біографії авторів

T. A. Maksymets, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

асистент кафедри терапії №1 та медичної діагностики ФПДО

O. O. Bondarenko, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

професор кафедри терапії №1 та медичної діагностики ФПДО

Ye. Ya. Sklyarov, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

професор, завідувач кафедри терапії №1 та медичної діагностики ФПДО

Посилання

Manish, G., Sukriti, K., & Syed, M. (2015). Assessment of insulin sensitivity/resistance. Indian J. Endocrinol. Metab., 19, 160-164.

Salazar, J., Bermudez, V., & Calvo, M. (2018). Optimal cutoff for the assessment of insulin resistance through triglyceride-glucose index: A cross-sectional study in a Venezuelan population. Version 3. F1000Res.; 6: 1337.

Navarro-González, D., Sánchez-Íñigo, L., & Pastrana-Delgado, J. (2016). Triglyceride-glucose index in compa­rison with fasting plasma glucose improved diabetes prediction in patients with normal fasting glucose: The Vascular-Metabolic CUN cohort. Prev. Med., 86, 99-105.

Lee, E.Y., Yang, H.K., & Lee, J. (2016). Triglyceride glucose index, a marker of insulin resistance, is associated with coronary artery stenosis in asymptomatic subjects with type 2 diabetes. Lipids in Health and Disease,15, 155

Zhang, S., Du, T., & Zhang, J. (2017). The triglycerides and glucose index are an effective biomarker for identifying nonalcoholic fatty liver disease. Lipids Health Dis., 16, 15

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Maksymets, T. A., Bondarenko, O. O., & Sklyarov, Y. Y. (2018). ТРИГЛІЦЕРИД-ГЛЮКОЗНИЙ ІНДЕКС ЯК ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ МАРКЕР ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ОЖИРІННЯМ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 81-85. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i3.8985
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження