СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГАСТРИТІ У ДІТЕЙ НА ФОНІ ПОЄДНАННЯ ПАРАЗИТАРНОЇ ТА H. PYLORI ІНФЕКЦІЇ

Автор(и)

  • K. T. Glushko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Yu. G. Zagrychuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
  • A. I. Smachуlo ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
  • A. Z. Mykolenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
  • І. І. Smachуlo ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8905

Ключові слова:

діти, Giardia intestinalis, H. Pylori, хронічний гастрит, біопсія.

Анотація

Останніми роками зростає увага дослідників до впливу паразитозів на перебіг захворювань травної системи у дітей, оскільки кишкові паразити є одними з найчастіших патогенів шлунково-кишкового тракту.

Мета – проведення порівняльного аналізу структурних змін слизової оболонки шлунка у дітей, хворих на хронічний гастрит, залежно від поєднання інфікування H. pylori та інвазування Giardia intestinalis.

Матеріал і методи. Проведено клініко-лабораторне та інструментальне обстеження дітей з хронічним гастритом віком від 7 до 17 років, з наступною біопсією, та досліджено морфологічні й морфометричні особливості слизової оболонки шлунка.

Результати. Найменш виражені патогістологічні та морфометричні зміни слизової оболонки шлунка спостерігали у дітей з хронічним гастритом при моноінвазії Giardia intestinalis, тоді як поєднання інфікування H. pylori та лямбліозу при хронічному гастриті призводить до дистрофічно-некротичних змін епітелію, порушення регенерації, розвитку кишкової метаплазії та розладів кровообігу. Це підтверджується максимальним зниженням ядерно-цитоплазматичного індексу (0,0584±0,0047), підвищенням клітинної щільності інфільтрату на 9,84 % та зменшенням відносного об’єму капілярів та капілярно-епітеліоцитарного відношення, порівняно з моноінвазією Giardia intestinalis.

Висновки. Найбільш виражені патогістологічні та морфометричні зміни виявлено у досліджуваній групі пацієнтів з хронічним гастритом, асоційованим з H. pylori, у поєднанні з лямбліозом.

Біографія автора

A. Z. Mykolenko, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

   

Посилання

Bobrova, V.I., Koshova, A.O., Vorobiienko, Yu.I. (2013). Vikovi osoblyvosti klinichnoho perebihu khronichnoi hastroduodenalnoi patolohii v ditei [Age characteristics of the clinical course of chronic gastroduodenal pathology in children]. Perynatolohiia i pediatriia – Perinatology and Pediatrics, 2 (54), 73-77 [in Ukrainian].

Kramarev, S.A. (2011). Diagnostika, lecheniye i profi­lak­tika lyamblioza [Diagnosis, treatment and prevention of giardiasis]. Zdorovye Ukrainy – Health of Ukraine, 2 (17), 19 [in Russian].

Gubergrits, N.B., Plotnikova, Ye.Yu., & Naletov, S.V. (2012). Lyamblioz i yego sochetaniye s khelikobakteriozom: obzor literatury i sobstvennyye dannyye [Giardiasis and its combination with Helicobacteriosis: a review of the litera­ture and its own data]. Suchasna hastroenterolohiia – Modern Gastroenterology, 3 (65), 55-62 [in Russian].

Aedumir, S., Tekin, I.O., & Numanoglu, G. (2004). Eosino­phil infiltration, gastric juice and serum eosinophil catio­nic protein levels in Helicobacter pylori-associated chro­nic gastri­tis and gastric ulcer. Mediators of Inflammation, 5-6 (13), 369-372.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-02

Як цитувати

Glushko, K. T., Zagrychuk, Y. G., Smachуlo A. I., Mykolenko, A. Z., & Smachуlo І. І. (2018). СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГАСТРИТІ У ДІТЕЙ НА ФОНІ ПОЄДНАННЯ ПАРАЗИТАРНОЇ ТА H. PYLORI ІНФЕКЦІЇ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8905

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження