МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ АРТЕРІЙ КЛУБОВОЇ КИШКИ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНІЙ ПОРТАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Автор(и)

  • L. V. Tatarchuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • M. S. Hnatiuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8442

Ключові слова:

резекція печінки, клубова кишка, структура артерій, морфометрія.

Анотація

Резекції великих об'ємів печінки нерідко ускладнюються пострезекційною портальною гіпертензією, яка призводить до венозною застою та структурних змін в органах портальної системи, ремоделювання їх артеріального русла. Особливості структурної перебудови останнього у клубовій кишці при пострезекційній портальній гіпертензії вивчені недостатньо.

Мета – морфометричне вивчення особливостей ремоделювання артерій клубової кишки при резекції різних об'ємів паренхіми печінки.

Матеріал і методи. Комплексом морфологічних методів досліджена клубова кишка 36 статевозрілих білих щурів-самців, які були поділені на 3 групи. 1 група нараховувала 12 інтактних тварин, 2–12 щурів, у яких було видалено 31,5 % паренхіми печінки, 3–12 дослідних тварин після резекції 58,1 % паренхіми печінки. Евтаназію дослідних тварин здійснювали кровопусканням в умовах тіопенталового наркозу через 1 місяць від початку експерименту. Із клубової кишки виготовляли гістологічні мікропрепарати. Проводили морфометрію артерій дрібного калібру (26–50 мкм) клубової кишки, при якій вимірювали їх зовнішній, внутрішній діаметри, товщину медії та адвентиції, висоту ендотеліоцитів, діаметр їх ядер, визначали індекс Вогенворта, ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах та відносний об'єм ушкоджених ендотеліоцитів. Кількісні показники обробляли статистично.

Результати. Встановлено, що при резекції 31,5 % паренхіми печінки досліджувані морфометричні показники змінювалися незначно. При видаленні 58,1 % паренхіми печінки виявлена виражена структурна перебудова артерій дрібного калібру клубової кишки. Через місяць після видалення 58,1 % паренхіми печінки зовнішній діаметр артерій дрібного калібру зріс на 2,1 %, товщина медії – на 17,9 %, товщина адвентиції – на 7,3 %, індекс Вогенворта – у 1,5 раза, вказуючи на істотне порушення пропускної спроможності досліджуваних судин. Просвіт артерій дрібного калібру при цьому з вираженою статистичною достовірністю (р<0,001) зменшився на 16,9 %. Висота ендотеліоцитів даних судин виявилася зміненою на 12,6 %, а діаметр ядер – на 7,0 % (р<0,001). Нерівномірні диспропорційні зміни морфометричних параметрів ендотеліоцитів та їх ядер призводили до виражених змін відношень між ядром та цитоплазмою, що свідчило про порушення клітинного структурного гомеостазу. Ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах досліджуваних артерій виявилися суттєво зміненими, а відносний об’єм ушкоджених ендотеліоцитів при цьому зріс у 23,4 раза. Наведене свідчить про виражене ремоделювання артерій клубової кишки при видаленні 58,1 % паренхіми печінки, яке призводить до погіршання кровопостачання органа, гіпоксії, дистрофії, некробіозу клітин і тканин, а пізніше – до інфільтративних та склеротичних процесів.

Висновки. Видалення 58,1 % паренхіми печінки у дослідних тварин ускладнюється пострезекційною портальною гіпертензією, венозним застоєм у басейні печінкової ворітної вени. Зміни гемодинаміки при резекції великих об'ємів печінки призводять до вираженої структурної перебудови артерій дрібного калібру клубової кишки, яка характеризується потовщенням їх стінки, звуженням просвіту, зростанням індексу Вогенворта, зниженням пропускної спроможності судин, ураженням ендотеліоцитів, ендотеліальною дисфункцією, погіршанням кровопо­стачання органа, гіпоксією, дистрофією, некробіозом клітин і тканин, клітинними інфільтратами, склерозуванням.

Посилання

Avtadnilov, G.G. (2002). Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii [Basis of quantitative pathological anatomy]. Moscow: Meditsyna [in Russian].

Vishnevskiy, V.A., Yefanov, M.G. & Kazakov, I.V. (2012). Segmentarnyye rezektsyi, otdalennyye rezultaty pri zlokachestvennykh opukholyakh pecheni [Segmentar resections, long-term results in malignant liver tumors]. Ukr. Zhurnal Khirurgii – Ukrainian Journal of Surgery, 1 (16), 5-15 [in Ukrainian].

Hnatiuk, M.S., Tatarchuk, L.V. & Daniv, M.V. (2009). Morfometrychna otsinka vikovykh osoblyvostei remodeliu­vannia arterii dvanadtsiatypaloi kyshky [Morphomet­ric evaluation of the features of remodeling arteries of duo­denum]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia – Clini­cal Anatomy and Operative Surgery, 8, 4, 54-57 [in Ukrainian].

Hnatiuk, M.S., Tatarchuk, L.V. & Yasinovskyi, O.B. (2016). Morfometrychna otsinka osoblyvostei remodeliu­va­nia struktur dvanadtsiatypaloi kyshky pry rezektsii riz­nykh obiemiv pechinky [Morphometric evaluation of the features of remodeling of duodenal structures during resec­tion of different volumes of the liver]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia “Medytsyna” – Scientific Herald of Uzhhorod University. Series "Medicine", 1 (49), 3-5 [in Ukrainian].

(2003). Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh [General ethical principles of experiments on animals]. Endokrynolohiia – Endocrinology, 8, 1, 142-145 [in Ukrainian].

Lapach, S.N., Gubenko, A.V. & Babich, P.N. (2001). Statistichieskiie metody v mediko-biologicheskikh issledo­vani­yakh Excell [Statistical methods in medicobiological investigations Excell]. Kyiv: Morion [in Russian].

Makarov M.A., Avdieiev, S.H. & Chuchalin A.G. (2012). Rol disfunktsyi endoteliya i regidnosti arteriy v patogeneze khronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh [Role of endothelial cell dysfunction in medical and bio­logical investigation]. Terapevticheskiy arkhiv – Theraputical Archive, 3, 74-80 [in Russian].

Sarkisov, D.S. (1998). Strukturnye osnovy adaptatsyi i kompensatsyi narushennykh funktsyy [Structural basis adaptation and compensation damage function]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Sorochinnikov A.G. & Dorosevich A.Ye. (2007). Gistologichieskaya i mikroskopicheskaya tekhnika [Histolo­gical and microscopic equipments]. Moscow: Meditsyna [in Russian].

Fedorov, V.D., Vishnevskiy, V.A. & Nazarenko, N.A. (2007). Osnovnye oslozhneniya obshyrnykh rezektsyy peche­ni i puti ikh preduprezhdeniya [The main complications of extensive liver resections and ways to prevent them]. Biull. Sibirskoy meditsyny – Bulletin of Siberian Medicine, 4, 16-24 [in Russian].

Shormanov, S.V. & Kulikov, S.V. (2010). Gistolo­gichieskiye i ultrastrukturnye izmineniya pecheni pri ekspierimentalnom stenoze legochnogo stvola na stadii dekompensatsyi [Histological and ultrastructural changes at experimental stenosis of pulmonary trunk at insuf­ficiency]. Mofrologiya – Morphology, 3, 46-50 [in Russian].

Nanashima, A., Sumida, Y. & Abo, T. (2008). A modified grading system for post-hepatectomy metastatic liver сancer originating form colorectal carcinoma. J. Surg. Oncol., 98, 363-370.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-02

Як цитувати

Tatarchuk, L. V., & Hnatiuk, M. S. (2018). МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ АРТЕРІЙ КЛУБОВОЇ КИШКИ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНІЙ ПОРТАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8442

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження