ЧАСТОТА ГЕНОТИПІВ ТА АЛЕЛІВ ЗА -204А>C ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА СYP7A1 У ОСІБ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ

V. F. Orlovsky, O. N. Chernatskaya, N. V. Demikhova, A. V. Orlovsky, I. A. Forkert

Анотація


Мета - дослідити частоту алелів та генотипів за -204А>C поліморфізмом гена СYP7A1 у осіб із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу 

Матеріали і методи. У І групу обстежених ввійшли 198 пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією ІІІ стадії, у ІІ – 152 хворих на артеріальну гіпертензію ІІІ стадії, у ІІІ – 49 умовно здорових осіб. Для дослідження поліморфізму -204А>C промоторної ділянки гена СYP7A1 було використано молекулярно-генетичні методи (виділення ДНК із лейкоцитів периферичної крові, полімеразну ланцюгову реакцію, горизонтальний електрофорез). Дані було оброблено статистично за допомогою програм Microsoft Exel 2013 із використанням тесту хі-квадрат (χ2), критерію Стьюдента (t), достовірності розходжень між показниками (р).

Результати. Після дослідження поліморфізму -204А>C промоторної ділянки гена СYP7A1 серед пацієнтів І групи генотип АА було констатовано у 119 осіб (60,1%), АС – 31 (15,7%), СС – 48 (24,2%); ІІ – у 112 (73,7%), 10 (6,6%), 30 (19,7%); ІІІ – у 43 (87,76%), 4 (8,16%), 2 (4,08%) відповідно. В осіб ІІІ групи частота алелі А склала 91,84%,  С – 8,16%; ІІ - 76,97% та 23,03% (р < 0,05), ІІІ – 67,93% та 32,07% (р < 0,05). Знайдено статистично значущі відмінності у розподілі генотипів у І та ІІІ групі (χ2 = 14,023; р = 0,001), ІІ і ІІІ групі (χ2 = 6,789; р = 0,034).

Висновки. Після дослідження поліморфізму -204А>C промоторної ділянки гена СYP7A1 у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією генотип СС зустрічався частіше на 4,5%, ніж у хворих із артеріальною гіпертензією, на 22,7%, ніж у групи контролю.


Ключові слова


цукровий діабет 2-го типу; артеріальна гіпертензія; поліморфізм; СYP7A1.

Повний текст:

PDF

Посилання


Li, Q., Hong, J., Wu, J. (2014). The role of common variants of ABCB1 and CYP7A1 genes in serum lipid levels and lipid-lowering efficacy of statin treatment: a meta-analysis. Journal of Clinical Lipidology, 8(6), 618-629.

Espinoza-Jiménez, A., Peón, A.N., Terrazas, L.I. (2012). Alternatively activated macrophages in types 1 and 2 diabetes. Mediators Inflamm, 4, 16-19.

Kim, S.K., Yim, S.V., Lee, B.C. (2012). Association between cytochrome P450 promoter polymorphisms and ischemic stroke. Experimental and Therapeutic Medicine, 3(2), 261-268.

Qiao, Y., Liu, R., Bai, H. (2007). Association between cholesterol 7alpha-hydroxylase -204A/C gene polymorphism and endogenous hypertriglyceridemia in Chinese. PubMed, 24(4), 432–436.

Fu, L., Zhao, Y., Wu, H. et al. (2011). CYP7A1 genotypes and haplotypes associated with hypertension in an obese Han Chinese population. Hypertension Research, 34, 722–727.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v0.i2.7730

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.