РАННЯ ДІАГНОСТИКА РЕСПІРАТОРНОГО ОКСАЛОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ ТА КОМОРБІДНОЇ СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ І ПІЄЛОНЕФРИТУ

K. V. Viligorska, O. S. Khukhlina

Анотація


РЕЗЮМЕ. Вступ. Згідно з рекомендаціями Європейської асоціації респіраторної медицини, коморбідність хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та сечокам’яної хвороби на тлі хронічного пієлонефриту може вважатись респіраторним оксалозом. Оскільки такий стан є недостатньо вивченим і його терапія відрізняється від стандартної, необхідний зручний діагностичний метод для його запобігання.

Мета – встановити діагностичну цінність спектроскопії щодо ранньої діагностики респіраторного оксалозу.

Матеріал та методи. Було обстежено 60 пацієнтів із сечокам’яною хворобою оксалатного ґенезу на тлі хронічного пієлонефриту та ХОЗЛ різного ступеня тяжкості. Окрім стандартних клінічних аналізів сечі та крові пацієнтам була виконана спектрометрія (поляриметрія) сечі та мокротиння, спірометрія. Статистичну обробку проводили за допомогою програми IBM SPSS Statistics 20.

Результати. У пацієнтів із коморбідним ХОЗЛ, пієлонефритом та сечокам’яною хворобою оксалатного ґенезу при проведенні спірометрії було встановлено що приріст показника об’єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) після проби із бронходилататором сальбутамолом склав 4,7±1,2 %, що на 23,3 % нижче від значень аналогічного показника у пацієнтів із ХОЗЛ з ізольованим перебігом без ниркової патології (р<0,05). Така низька зворотність бронхообструктивного синдрому є характерною для респіраторного оксалозу. Сечу та мокротиння пацієнтів було досліджено за допомогою спектроскопії при довжині хвиль 230–250 нм. При спектроскопії сечі та мокротиння хворих на ХОЗЛ та сечокам’яну хворобу оксалатного ґенезу і пієлонефрит було виявлено наявність кристалів оксалату кальцію, що підтверджують наявність оксалозу. Проведений ROC-аналіз вказує на високу діагностичну значимість показника оптичної густини мокротиння при довжині хвилі 230–250 нм у діагностиці респіраторного оксалозу (AUROC для даної патології склала 0,993 (95 % ДІ 0,954–0,999; р<0,001), що свідчить про відмінну якість даного критерію).


Ключові слова


оксалоз; пієлонефрит; хронічне обструктивне захворювання легень; сечокам’яна хвороба; спектроскопія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Khukhlіna, O.S., Dudka, T.V., Dudka, І.V. (2013). Zmіni morfo-funkcіonal'nih vlastivostej eritrocitіv ta їh rol' v patogenezі vzaєmoobtyazhennya bronhіal'noї astmi ta hronіchnogo holecistitu [Changes of morpho-functional state of erythrocytes and their role in pathogenesis of mutual burdening of bronchial asthma and chronic cholecystitis]. Vіsnik “Ukrainskoi mededychnoi stomatologichnoi akademіi” . [Heral of “ Ukrainian Dental Academy”], 13, 2 (42), 95-98. [in Ukrainian].

Khukhlіna, O.S., Vіlіgorska, K.V. (2014). Dismetabolіchnі porushennya obmіnu shchavelevoї kisloti yak provokacіjnij faktor rozvitku hronіchnogo obstruktivnogo zahvoryuvannya legen [Dysmetabolic disturbances of oxalic acid exchange as a provocative factor of development of chronic obstructive pulmonary disease]. Zdobutki klіnіchnoї ta eksperimental'noї medicini.[Achievements of clinical and experimental medicine], 1(20), 26-29 [in Ukrainian].

Decramer, M., Casaburi, R., Barreiro, E., Maltais, F. (2014). An official American thoracic society/Еuropean respiratory society statement: update on limb muscle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med, 189, 15–62.

Khukhlіna, O.S. ,Viligorska, K.V. (2013). Stan sistemi krovotvorennya u hvorih na hronіchne obstruktivne zahvoryuvannya legen' ta sechokam’yanu hvorobu [State of the blood-formation system in patients with chronic obstructive pulmonary disease and urolithiasis] Materіaly naukovo-praktichnoi konferencіi «Komorbіdnіst u klіnіcі vnutrіshn'oi medicini: faktori riziku, mekhanіzmi rozvitku ta vzayemoobtyazhennya, osoblivostі farmakoterapіi» [Materials of scientific and practical conference “Comorbidity in internal medicine: risk factors, mechanism of development and mutual burdening, peculiarities of pharmacotherapy”], 14-15. [in Ukrainian].

Franceschi, С., Campisi, J. (2014). Chronic Inflammation (Inflammaging) and Its Potential contribution to Age-associated Diseases.Advances in Geroscience: Impact on Healthspan and Chronic Disease Perspective, 69, 4-6.

Khukhlina, O.S., Viligorska, K.V., Antoniv, A.A. (2014). Metabolic oxalic acid disorderas a provocative marker in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. Вook of abstracts ISCOMS 2014: Рulmonary medicine and medical physiology. Groningen, 546.

Khukhlina, O.S., Viligorska, K.V., Motrich, A.V. (2014). Risk factors for pulmonary oxalosis and oxalate nephropathy. Abstract book of the 25th European students’ conference «Rethinking Medical Research». Berlin, 502.

Khukhlina, O.S., Viligorska, K.V., Antoniv, A.A. (2013). The state of hematopoiesis in patients with comorbid course of chronic obstructive pulmonary disease and urolithiasis with anemic syndrome. Abstract book of the 24thЕuropean students’ conference «Exploring the Unknown». Berlin, 395.

Lin, L., Peng, K., Du, R., Huang, X., Lu, J., Xu, Y. Et al. (2017). Metabolically healthy obesity and incident chronic kidney disease: The role of systemic inflammation in a prospective study. Obesity.doi:10.1002/oby.21768.

Rosner, B. (2005). Fundamentals of biostatistics (6-th ed.). Belmont: Duxbury Press, 68.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v0.i2.7702

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.