МІЖОСОБИСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ У КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ САМООЦІНКОЮ

M. A. Yudin

Анотація


У дослідженні проводилося вивчення особливостей міжособистісної взаємодії у пацієнтів косметологічного профілю з дисгармонійним самовідношенням та зниженою самооцінкою. Дослідження проводилося на базі медичного центру «СА-КЛІНІК» протягом 2014 – 2016 років. У тестуванні взяли участь 204 жінки, які звернулися за косметологічною допомогою. Опитуваних було поділено на групи на основі критерію самовідношення: основну групу склали особи з дисгармонійним типом з тенденцією до заниженої самооцінки (ОГ, n=108), групу порівняння склали жінки з гармонійним типом (ГП, n=96). У жінок із дисгармонійним самовідношенням були вищими рівні підозріливості, підлеглості, залежності, у опитуваних з гармонійним – авторитарності та дружелюбності, р<0,05. Профіль міжособистісної взаємодії у жінок з дисгармонійним самовідношенням та зниженою самооцінкою характеризувався проявами підозріливості, образливості, нетовариськості, сприйняття оточення як недоброзичливого та ворожого, неконгруентності у контактах з оточуючими, емоційною залежністю від близьких, комунікативними труднощами у взаємодії з людьми, вираженим відчуттям незручності у новому соціальному середовищі, підлеглістю, пасивністю, невпевненістю у собі, податливістю думці інших людей, нездатністю ефективно відстоювати власну позицію, схильністю до компромісів всупереч своїм інтересам. Особливості міжособистісної взаємодії жінок з дисгармонійним самовідношенням та зниженою самооцінкою – значимий чинник особистісної та психосоціальної дезадаптації. Психокорекція сфери міжособистісної взаємодії – важлива складова медико-психологічної допомоги для пацієнтів з косметологічними проблемами.


Ключові слова


міжособистісна взаємодія; дисгармонійний тип самовідношення; самооцінка; косметологічні пацієнти; психологічна допомога; психодерматологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Beketova N. Kosmetolohycheskye protsedury v dermatolohycheskoy praktyke: vz·hlyad praktykuyushcheho spetsyalysta v oblasty psykhodermatolohyy / N. Beketova // Kosmetyka y medytsyna. – 2014. – № 4. – S. 74 – 81.

Aleksandrov A. A. Psykholohycheskye kharakterystyky zhenshchyn s kosmetycheskymy defektamy kozhy lytsa / A. A. Aleksandrov, E. S. Bahnenko // Vestnyk psykhoterapyy. ― 2012. ― № 41 (46). ― S. 52 – 66.

Svyatenko L. V. Psykholohycheskye faktory rasstroystv adaptatsyy zhenshchyn s yzbytochnym vesom : avtoref. dys. na soyskanye uchenoy stepeny kand. psykhol. nauk / L. V. Svyatenko. – SPb., 2012. – 25 s.

Sats E. A. Osobennosty samosoznanyya u zhenshchyn-klyentov kosmetolohycheskykh usluh [Élektronnyy resurs] / E. A. Sats, Y. M. Slobodchykov // Sovremennye problemy nauky y obrazovanyya. – 2015. – № 1-1. – Rezhym dostupa: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18589.

Psychodermatology services guidance: the report of the British Association of Dermatologists' Psychodermatology Working Party / A. Bewley, A. Affleck, C. Bundy [et al] // Br. J. Dermatol. – 2013. – Vol. 168 (6). – P. 1149–1150.

Psychiatric evaluation in dermatology: an overview / S. Ghosh, R. V. Behere, P. Sharma [et al.] // Indian J. Dermatol. – 2013. – Vol. 58 (1). – P. 39–43.

Comorbidity of depressive and dermatologic disorders - therapeutic aspects / P. Filaković, A. Petek, O. Koić [et al.] // Psychiatr. Danub. – 2009. – Vol. 21 (3). – P. 401–410.

Bodnar L. A. Kliniko-psykhopatolohichni ta patopsykholohichni kharakterystyky patsiyentiv, yaki zvertalysya do plastychnykh khirurhiv dlya provedennya rynoplastyky / L. A. Bodnar // Psykhichne zdorovʺya. – 2011. – Vypusk 1-2 (30-31). – S. 4 – 7.

Petrova N. N. Dysmorfofobyya v klynyke éstetycheskoy khyrurhyy / N. N. Petrova, O. M. Hrybova // Psykhycheskye rasstroystva v obshchey medytsyne. – 2014. – № 1. – S. 26 – 30.

Moroz S. M. Dysmorfofobyya y dysmorfomanyya: zerkalo obmanyvaet / S. M. Moroz, Y. Yavorskaya // Kosmetoloh. – 2015. – № 6 (74). – S. 108 – 110.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7095

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.