АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ НЕЕФЕКТИВНОГО ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Автор(и)

  • S. A. Tykhonova Одеський національний медичний університет
  • V. P. Piskovatska Одеський національний медичний університет
  • V. B. Iablonska Одеський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6253

Анотація

РЕЗЮМЕ. Поліморфізм промоторної ділянки гена альдостеронової синтази CYP11B2 -344C/T (rs1799998)
відіграє одну із ключових ролей у модуляції об’єм- і натрійзалежних механізмів АГ. Пошук маркерів ефективності
антигіпертензивної терапії (АГТ) обумовлений частим недосяганням цільових рівнів АТ незалежно від характеру,
дози антигіпертензивних препаратів (АГП), прихильності пацієнта до лікування. Метою роботи було визначити
роль поліморфізму -344С/Т гену CYP11B2 в поєднанні з традиційними ФР у контролі АТ у пацієнтів з АГ ІІ–ІІІ ст.
Обстежено 93 пацієнти у віці (61,1±8,9) років з АГ ІІ–ІІІ ст. Пацієнти були поділені на 2 групи: 1 гр. (n=38) – пацієнти з
цільовим рівнем АТ на фоні АГТ, 2 гр. (n=55) – пацієнти с АТ ≥135/85 мм рт. ст. Всім пацієнтам виконували стандартні
клініко-лабораторні дослідження, оцінювали ФР, виконували генотипування з визначенням гаплотипу -344С/Т
CYP11B2. Групи пацієнтів з різними рівнями АТ були зіставні за частотою модифікованих ФР, кількісним, якісним
складом АГТ. У групі осіб з неконтрольованою АГ частка курців, а також пацієнтів з супутнім цукровим діабетом
2 типу була достовірно вищою, порівняно з пацієнтами 1 гр. Аналіз частот алельних варіантів гену -344С/Т
CYP11B2 показав, що частка пацієнтів, які мають Т-монозиготний генотип, була достовірно вищою серед пацієнтів
2 гр. Наявність Т-алеля і TТ-генотип -344С/Т CYP11B2 в поєднанні з множинними ФР асоціювалась з недостатнім
контролем АТ, незалежно від АГТ.


КЛЮЧОВІ СЛОВА: артеріальна гіпертензія, мононуклеотидний поліморфізм -344 С/Т гену альдостерон-
синтази CYP11B2, ефективність антигіпертензивної терапії.

Посилання

Modulation of aldosterone levels by -344 C/T

CYP11B2 polymorphism and spironolactone use in resistant

hypertension / V. Fontana, A. De Faria, N. Barbaro [et

al.] // J. Am. Soc. Hypertens. – 2014. – № 8. – R. 146–151.

Effect of renin-angiotensin-aldosterone system

gene polymorphisms on blood pressure response to antihypertensive

treatment / X. Jiang, H. Sheng, G. Lin [et

al.] // Chin Med J. – 2007. – № 120. – R. 782–786.

Interaction of ACE and CYP11B2 genes on blood

pressure response to hydrochlorothiazide in Han Chinese

hypertensive patients / Y. Li, Y. Zhou, P. Yang [et al.] // Clin.

Exp. Hypertens. – 2011. – № 33. – R. 141–146.

Variants of the CYP11B2 gene predict response to

therapy with candesartan / J.R. Ortlepp, P. Hanrath, V. Mevissen

[et al.] // Eur. J. Pharmacol. – 2002. – № 445 (1–2). –

R. 151–152.

Aldosterone synthase (CYP11B2) -344 C/T polymorphism

is related to antihypertensive response: result

from the Swedish Irbesartan Left Ventricular Hypertrophy

Investigation versus Atenolol (SILVHIA) trial / L. Kurland,

H. Melhus, J. Karlsson [et al.] // Am. J. Hypertens. – 2002. –

Vol. 15 (5). –R. 389–393.

Clinical practice guidelines for the management of

hypertension in the community a statement by the American

Society of Hypertension and the International Society

of Hypertension / M. Weber, E. Schiffrin, W. White [et al.] //

J. Hypertens. – 2014. – № 32. – P. 3–15.

Unifikovanyy klinichnyy protokol medychnoyi do-

pomohy «Arterialʹna hipertenziya» [Elektronnyy re-

surs] / [M. K. Khobzey, V. Z. Netyazhenko, L. I. Bozhko ta in.] //

MOZ Ukrayiny. – 2012. – Rezhym dostupu do resursu: http://

www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120524_384.html.

Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na do-

kazakh «Arterialʹna hipertenziya» [Elektronnyy resurs] /

[M. K. Khobzey, V. Z. Netyazhenko, L. I. Bozhko ta in.] // MOZ

Ukrayiny. – 2012. – Rezhym dostupu do resursu: http://

www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120524_384.html.

Walsh P. S. Chelex 100 as a Medium for Simple Extraction

of DNA for PCR-Based Typing from Forensic Material

/ P. S. Walsh, D. A. Metzger, R. Higuchi. // BioTechniques.

– 2013. – № 54. – R. 134–139.

Association of the -344T/C aldosterone synthase

gene variant with essential hypertension / Z. Hlubocká,

M. Jáchymová, S. Heller [et al.] // Physiol. Res. – 2009. –

№ 58. – P. 785–792.

Cheng X. Association between aldosterone synthase

CYP11B2 polymorphism and essential hypertension

in Chinese: A meta-analysis / X. Cheng, G. Xu // Kidney

Blood Press Res. – 2009. – № 32. – P. 128–140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-09

Як цитувати

Tykhonova, S. A., Piskovatska, V. P., & Iablonska, V. B. (2016). АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ НЕЕФЕКТИВНОГО ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 26(2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6253

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження