ОСОБЛИВОСТІ МОРФОМЕТРИЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ КРОВОНОСНОГО РУСЛА ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНОЗУ КАУДАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЧЕРЕВНОЇ АОРТИ

Автор(и)

  • Ю. М. Гаврищук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • О. Я. Галицька-Хархаліс Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • І. В. Пилипко Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • П. П. Флекей Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Т. Р. Геник Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • І. В. Кіт Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • О. М. Мартинчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • О. П. Ільків Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13721

Ключові слова:

аорта, оклюзія, повнокров’я, ішемія

Анотація

РЕЗЮМЕ. Порушення мозкового кровообігу належать до досить частих захворювань, а їх клінічні прояви вимагають довготривалого відновного лікування з непрогнозованим ефектом. Причому, серцево-судинні зміни, що призводять до розвитку гострого ішемічного ураження головного мозку, складають близько половини всіх патогенетичних варіантів перебігу розладів церебрального кровотоку. Водночас відомо, що гострі порушення мозкового кровотоку реєструються також при хірургічному лікуванні оклюзивних уражень аорто-стегнового сегмента. Тому експериментальне встановлення характеру і динаміки морфологічних змін у тканинах головного мозку при різноманітних розладах центральної гемодинаміки може сприяти запобіганню негативним наслідкам і покращенню результатів лікування облітеруючих захворювань магістральних судин.

Мета дослідження – вивчити динаміку перебудови кровоносного русла головного мозку у щурів під впливом експериментального стенозу каудального відділу черевної аорти.

Матеріал і методи. Матеріалом для дослідження були 36 білих статевозрілих щурів, з яких 6 складали контрольну групу, іншим 30 тваринам здійснювали звуження черевного відділу аорти. Для гістологічного дослідження забирали шматочки тканини із різних відділів головного мозку та виготовляли парафінові зрізи. Проводили морфометричну оцінку гілок мозкових артерій шляхом визначення товщини м’язового шару, індексу Вогенворта, артеріоло-венулярного індексу.

Результати. За результатами проведеного дослідження було встановлено, що дозоване звуження черевного відділу аорти приводить до виникнення цілого комплексу морфологічних ознак, які свідчать про значні зміни внутрішньоорганного кровотоку в судинах головного мозку за модельованої експериментальної патології.

Висновки. Першочерговою реакцією судин головного мозку у щурів при стенозуванні нижнього відділу черевної аорти була вазодилатація судин середнього калібру з одночасною вазоконстрикцією дрібних артерій, що у віддалений період змінювалося частковим відновленням морфофункціонального стану кровоносних судин головного мозку.

Посилання

Dybiak, Yu.M. (2014). Stan hemodynamiky pry riznykh morfolohichnykh variantakh urazhennia arterialnoho rusla patsiientiv iz khronichnoiu krytychnoiu ishemiieiu nyzhnikh kintsivok [The state of hemodynamics in different morphological variants of the lesion of the arterial bed in patients with chronic critical ischemia of the lower extremitie]. Krovoobih ta hemostaz – Blood Circulation and Hemostasis, 1-2, 73-77 [in Ukrainian].

Venher, I.K., Herasymiuk, N.I., Kostiv, S.Ya., Loiko, I.O., & Husak, M.O. (2019). Patohenetychne obhruntuvannia profilaktyky ta korektsii reperfuziino-reoksyhenatsiinoho syndromu pry revaskuliaryzatsii arterialnoho rusla v umovakh khronichnoi krytychnoi ishemii nyzhnikh kintsivok. [Pathogenetic justification of prevention and correction of reperfusion-reoxygenation syndrome during revascularization of the arterial bed in conditions of chronic critical ischemia of the lower extremities]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Herald of Scientific Research, 2, 19-23 [in Ukrainian].

Kostiv, S.Ya., Kolotylo, O.B., & Venher, I.K. (2018). Patofiziolohichno obgruntovana profilaktyka ta likuvannia reperfuziino-reoksyhynatsiinoho syndromu pry revaskuliaryzatsii nyzhnikh kintsivok v umovakh khronichnoi krytychnoi ishemii nyzhnikh kintsivok [Pathophysiologically based prevention and treatment of reperfusion-reoxygenation syndrome during revascularization of the lower extremities in conditions of chronic critical ischemia of the lower extremities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu -– Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 2(58), 24-28 [in Ukrainian].

Baines, C.P. (2011). How and when do myocytes die during ischemia and reperfusion: the late phase. J. Cardiovasc. Pharmacol., 16(3-4), 239-243. DOI: https://doi.org/10.1177/1074248411407769

Herasymiuk I. Ye., Pylypko I. V., & Ostrovska L. O. (2010). Patent na korysnu model 60262 Ukraina, MPK A 61 M 5/00, G 09 B 23/00. Prystrii dlia dozovanoho zvuzhennia sudyn zaiavnyk i vlasnyk patentu Ternopilskyi derzhavnyi medychnyi universytet imeni I. Ya. Horbachevskoho. – № 201015339 ; zaiavl. 20.12.2010 ; opubl. 10.06.2011, Biul. № 11. 5 – Utility model patent 60262 Ukraine, IPC A 61 M 5/00, G 09 B 23/00. The device for dosed vasoconstriction. The applicant and owner of the patent I. Horbachevsk. Ternopil State Medical University – No. u201015339; statement 20.12.2010; published 10.06.2011, Bull. No. 11 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Гаврищук, Ю. М., Галицька-Хархаліс, О. Я., Пилипко, І. В., Флекей, П. П., Геник, Т. Р., Кіт, І. В., … Ільків, О. П. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МОРФОМЕТРИЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ КРОВОНОСНОГО РУСЛА ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНОЗУ КАУДАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЧЕРЕВНОЇ АОРТИ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 74–77. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13721

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження