ОСОБЛИВОСТІ ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ВІЙСЬКОВИХ ІЗ РІЗНОЮ СТРЕСОСТІЙКІСТЮ

Автор(и)

  • С. Н. Вадзюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • В. В. Сас Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13658

Ключові слова:

вольова саморегуляція, емоційна стійкість, військовослужбовці, стресостійкість

Анотація

РЕЗЮМЕ. Професійна діяльність військовослужбовців у зоні проведення бойових дій пов’язана з психоемоційним перенавантаженням, що сприяє розвитку хронічного стресу та негативно впливає на стан здоров’я, сприяє розвитку та прогресуванню захворювань. Стресостійкість характеризує ступінь здатності людини впоратися із конфліктною ситуацією, зберігаючи внутрішню рівновагу, не зменшуючи успіху професійної діяльності. Високий рівень стресостійкості забезпечує виконання професійних обов’язків у нормальних, складних та екстремальних умовах, збереження працездатності та здоров’я після вирішення складної ситуації.

Мета роботи – визначити особливості вольової саморегуляції у військових з різною стресостійкістю.

Було проведено тестування 637 військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій в час повномасштабного вторгнення. Стресостійкість ми визначали із використанням тестової методики «Стреси і стресостійкість», а для визначення рівня розвитку вольової саморегуляції використали тест-опитувальник А. В. Звєрькова і Е. В. Ейдмана. Оцінку інтенсивності бойового досвіду здійснювали з використанням Шкали оцінки інтенсивності бойового досвіду (Combat Exposure Scale).

Установлено залежність вольової саморегуляції від стресостійкості у військовослужбовців. Відмічена позитивна динаміка відновлення рівня вольової саморегуляції в осіб із різною стресостійкістю. Виходячи із отриманих результатів, можна говорити про позитивну динаміку у відновленні рівня вольової саморегуляції в осіб із різною стресостійкістю, проте у осіб із доброю стресостійкістю відбулось швидше і якісніше її відновлення, порівняно із військовими з середньою стресостійкістю. В обстежуваних із доброю стресостійкістю одразу після повернення з фронту вольова саморегуляція становила (15,26±0,31) балів, через місяць – (16,99±0,31) балів, а через три місяці – (19,33±0,31) балів. У осіб із середньою стресостійкістю одразу після повернення з фронту вольова саморегуляція становила (9,43±0,33) балів, через місяць – (11,16±0,36) балів, а через три місяці – (13,69±0,39) балів.

Вивчення цієї проблеми дозволить прогнозувати відновлення стану здоров’я і професійну успішність в умовах підвищених стресових чинників, окреслювати шляхи адаптації та реабілітації військовослужбовців у даних умовах.

Висновки. У військовослужбовців з доброю стресостійкістю у перший тиждень після повернення з місць бойових дій переважав високий рівень вольової саморегуляції, а при середній стресостійкості домінував низький рівень вольової саморегуляції. Через 3 місяці після повернення з місць бойових дій у військовослужбовців з доброю стресостійкістю кількість осіб з вольовою саморегуляцією високого рівня зросла, а низького – зменшилася на 84 %. У військовослужбовців з середньою стресостійкістю за цей час високий рівень вольової саморегуляції наростав, а низький – зменшувався до близько 33 %. Встановлено середні негативні кореляційні зв’язки в осіб із доброю та середньою стресостійкістю та вольовою саморегуляцією у військових. Між інтенсивністю бойового досвіду та середньою стресостійкістю військовослужбовців виявлено середні кореляційні зв’язки.

Посилання

Berezovska, L.I., & Boghaichuk, V.Zh. (2022). Emotsiyna stiykist viyskovosluzhbovtsiv: empirychnyy rakurs [Emotional resilience of military personnel: an empirical perspective]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrayiny – Bulletin of the National Defense University of Ukraine, 3(67), 19-25 [in Ukrainian].

Tkachuk, I.M. (2018). Poshyrenist tryvozhnykh ta depresyvnykh rozladiv u viiskovosluzhbovtsiv-uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii [Prevalence of anxiety and depressive disorders among servicemen participating in anti-terrorist operations]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Herald of Scientific Research, 1, 64-66 [in Ukrainian].

Turinina, O.L. (2017). Psykholohiia travmuiuchykh sytuatsii [Psychology of traumatic situations]. Kyiv: DP «Vyd. dim “Personal» [in Ukrainian].

Sergienko, N.P. (2017). Osoblyvosti psykholohichnoi stiikosti osobystosti pid chas podolannia krytychnykh sytuatsii. Naukovo-praktychna konferentsiia "Suchasna viina: humanitarnyi aspekt" [Peculiarities of psychological stability of the individual during overcoming critical situations. Scientific and practical conference "Modern war: humanitarian aspect"]. Kharkivskyi natsionalnyi universytet Povitrianykh Syl imeni Ivana Kozheduba – Kharkiv National University of the Air Force named after Ivan Kozhedub [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4065.

Tereshchuk, A.D. Psykhoemotsiinyi stan i povedinka viiskovosluzhbovtsiv, shcho povernulysia iz zony ATO [Psychoemotional state and behavior of servicemen who returned from the ATO zone] [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://lib.iitta.gov.ua/712659/1/ %D0 %A1 %D1 %82 %D0 %B0 %D1 %82 %D1 %82 %D1 %8F %20 %D0 %A2 %D0 %B5D1 %80 %D0 %B5 %D1 %89 %D1 %83 %D0 %BA.pdf.

Pustovy, O.M. (2017). Doslidzhennia emotsiinoho stanu uchasnykiv boiovykh dii na skhodi Ukrainy [A study of the emotional state of the participants in the hostilities in eastern Ukraine]. Orhanizatsiyna psykholohiya. Ekonomichna psykholohiya – Organizational psychology. Economic psychology, 4(11), 86-92 [in Ukrainian].

Okaevich, A.V. (2020). Formuvannia emotsiino-volovoi stiikosti maibutnikh ofitseriv Zbroinykh syl Ukrainy yak aktualna psykholoho-pedahohichna problema. [Formation of emotional and volitional stability of future officers of the Armed Forces of Ukraine as an actual psychological and pedagogical problem]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of Creative Personality Formation in Higher and Secondary Schools, 71(2), 173-176 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.71-2.32

Yuryeva, N.V. (2019). Vplyv psykholohichnykh osoblyvostei viiskovosluzhbovtsiv-zhinok na rezultat vykonannia sluzhbovo-boiovoi diialnosti. [The influence of psychological characteristics of female servicemen on the result of military service]. Chest i zakon – Honor and Law, 3(70), 123-130 [in Ukrainian]. DOI: 10.33405/2078-7480/2019/3/70/ 190053. DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/3/70/190053

Ryzhkova, N. (2020). Psykhoprofilaktyka emotsiinoho vyhoriannia viiskovosluzhbovtsiv inzhenernykh viisk Zbroinykh syl Ukrainy [Psychoprophylaxis of emotional burnout of servicemen of engineering troops of the Armed Forces of Ukraine]. Knowledge, Education, Law, Management, 7 (35), 2, 106-111 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2020.7.2.19

Demidyuk, V.M. (2021). Psykholohichni chynnyky zapobihannia emotsiinomu vyhoranniu viiskovosluzhbovtsiv v umovakh dovhotryvalykh zbroinykh konfliktiv [Psychological factors of preventing emotional burnout of servicemen in the conditions of long-term armed conflicts]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Psykholohiia»: naukovyi zhurnal – Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series "Psychology": a Scientific Journal, 12, 102–106 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.25264/2415-7384-2021-12-102-106

Andrukh, I.V. (2016). Psykholohichni umovy zapobihannia emotsiinoho vyhorannia operatyvnymy spivrobitnykamy Sluzhby bezpeky Ukrainy. [Psychological conditions for the prevention of emotional burnout by operatives of the Security Service of Ukraine]. Candidates thesis. Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho – National Academy of the State Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Piankivska, L.V. (2019). Psykholohichna profilaktyka syndromu «emotsiinoho vyhorannia» u kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy [Psychological prevention of the syndrome of "emotional burnout" in cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Candidates thesis. Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho – National University of Defense of Ukraine named after Ivan Chernyakhovskyi. Kyiv [in Ukrainian].

Kolesnyk, O.I. (2021). Osoblyvosti emotsiinoho vyhorannia u viiskovosluzhbovtsiv-kontraktnykiv. Spetsialnist 053 «Psykholohiia», Osvitnia prohrama «Psykholohichna reabilitatsiia» [Peculiarities of emotional burnout in contract servicemen. Specialty 053 "Psychology", Educational program "Psychological rehabilitation"]. Donetskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stusa, Vinnytsia – Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia [in Ukrainian].

Sokolovsky, V.V., Borodin, S.V., & Samsonov, Yu. (2018). Metodolohiia formuvannia skladovykh emotsiino-volovoi kultury viiskovosluzhbovtsiv [Methodology of formation of components of emotional and volitional culture of military personnel]. Molodyi vchenyi – A Young Scientist, 4(56) 197-200 [in Ukrainian].

Onishchenko, N.V., & Timchenko, O.V. (Eds.) (2019). Psykholohichni naslidky perebuvannia riatuvalnykiv u zoni provedennia antyterorystychnoi operatsii : monohrafiia [Psychological consequences of rescuers staying in the area of anti-terrorist operation: monograph]. Kh.: NUTZU, 174 [in Ukrainian].

Agaev, N.A., Skrypkin, O.G., Deyko, A.B., Polivanyuk, V.V., Evert, O.V., & Ministry of Defense of Ukraine, Scientific research. Humanitarian center. Problems of the Armed Forces of Ukraine (2016). Alhorytm roboty viiskovoho psykholoha shchodo psykholohichnoho zabezpechennia profesiinoi diialnosti osobovoho skladu Zbroinykh Syl Ukrainy [Algorithm of the work of a military psychologist regarding the psychological support of the professional activity of the personnel of the Armed Forces of Ukraine]. Kyiv: NDTS HP ZS Ukrayiny [in Ukrainian].

Kokun, O.M., Lozinska, N.S., & Pishko, I.O. (2020). Praktykum z formuvannia stresostiikosti viiskovosluzhbovtsiv do raptovykh zmin boiovoi obstanovky [Workshop on the formation of stress resistance of military personnel to sudden changes in the combat situation]. Kyiv: NDTS HP ZS Ukrayiny [in Ukrainian].

Kraskovskyi, E.M., Drobot, D.S., & Shevelev, K.E. (2021). Osoblyvosti borotby z nehatyvnym vplyvom na povedinku spivrobitnykiv pidrozdiliv, shcho zdiisniuiut konvoiuvannia ta okhoronu pidsudnykh i zasudzhenykh, yak element indyvidualnoho zapobihannia [Peculiarities of combating the negative impact on the behavior of employees of units that escort and guard defendants and convicts, as an element of individual prevention]. Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy – Bulletin of the Criminology Association of Ukraine, 1(24), 168-173 [in Ukrainian].

Burban, N., & Guzenko, I. (2019). Osoblyvosti stresostiikosti y adaptyvnykh zdibnostei do stresu maibutnikh viiskovosluzhbovtsiv [Peculiarities of stress resistance and adaptive abilities to stress of future military personnel]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity – Pedagogy and Psychology of Professional Education, 1, 105-116. DOI: 22185186.1.11 [in Ukrainian].

Partyko, T.B., & Skalska, O.I. (2020). Emotsiino-volovi resursy stresostiikosti u viiskovosluzhbovtsiv [Emotional and volitional resources of stress resistance in military personnel]. Psykholohichnyi zhurnal – Psychological Journal, 53-59. DOI: 10.31108/1.2020.6.4 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.31108/1.2020.6.4.4

Yuryeva, N.V., & Pasichnyk, V.I. (2017). Motyvatsiini resursy stresostiikosti viiskovosluzhbovtsiv pidrozdiliv Natsionalnoi hvardii Ukrainy z konvoiuvannia, ekstradytsii ta okhorony pidsudnykh: monohrafiia [Motivational resources of stress resistance of servicemen of the units of the National Guard of Ukraine for convoying, extradition and protection of defendants: monograph]. Kh.: Natsionalna akademiia NHU [in Ukrainian].

Kravchenko, K.O., & Kovalchuk, R.Yu. (2019). Osoblyvosti stresostiikosti viiskovosluzhbovtsiv strokovoi sluzhby [Peculiarities of stress resistance of conscript soldiers]. Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference "Military Psychology in the Dimensions of War and Peace: Problems, Experience, Prospects". Kyiv: KNU imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].

Blinov, O.A. (2018). Orhanizatsiino-metodychni rekomendatsii upravlinnia boiovym stresom viiskovosluzhbovtsiv. Intehratsiinyi rozvytok osobystosti ta suspilstva: psykholohichnyi i sotsiolohichnyi vymiry [Organizational and methodological recommendations for combat stress management of servicemen. Integrative development of personality and society: psychological and sociological dimensions]. Odesa : Natsionalnyi universytet «Odeska yurydychna akademiia» Odesa: Feniks [in Ukrainian].

Khodos, O.S. (2017). Vyznachennia efektyvnosti koryhuiuchykh vplyviv dezadaptyvnykh chynnykiv na osobystist viiskovosluzhbovtsia [Determining the effectiveness of the corrective effects of maladaptive factors on the personality of a serviceman]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Aktualni problemy psykholohii. Psykholohiia obdarovanosti – Collection of scientific works of the Institute of Psychology named after H.S. Kostyuk of the National Academy of Sciences of Ukraine. Actual Problems of Psychology. Psychology of Giftedness. 13, 286-293 [in Ukrainian].

Yudenko, O., Biloshitskyi, V., Boychenko, S., & Galashevskyi, G. (2021). Korektsiia stresostiikosti zasobamy sportyvnykh ihor u viiskovosluzhbovtsiv iz naslidkamy boiovoi travmy [Correction of stress resistance by means of sports games in servicemen with the consequences of combat trauma. Viyskova osvita – Military Education. 1(43), 381-392. DOI: 10.33099/2617-1783/2021-43/381-392 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/381-392

Shestopalova, M.Yu. (2017). Analiz naukovykh pidkhodiv doslidzhennia pryrody rozvytku stresostiikosti viiskovosluzhbovtsiv-zviazkivtsiv [Analysis of scientific approaches to the study of the nature of the development of stress resistance of signalmen]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 4, 113-117 [in Ukrainian].

Retrieved from: https://vseosvita.ua/library/rozvitok-stresostijkosti-pedagogicnih-pracivnikiv-127375.html.

Retrieved from: http://ni.biz.ua/11/11_12/11_ 126856_test-oprosnik-av-zverkova-i-ev-eydmana.html.

Zubovsky, D.S. (2019). Osobystisne zrostannia uchasnykiv ATO u posttravmatychnyi period. – Kvalifikatsiina naukova pratsia na pravakh rukopysu [Personal growth of ATO participants in the post-traumatic period. – Qualifying scientific work on manuscript rights]. Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, Kyiv – Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Neudachyna, T.I., & Korobkina, O.H. (Eds.) (2020). Psykhosotsialnyi stres: proiavy ta tekhniky yoho podolannia [Psychosocial stress: manifestations and techniques for overcoming it]. Kharkiv: KhNPU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Вадзюк, С. Н., & Сас, В. В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ВІЙСЬКОВИХ ІЗ РІЗНОЮ СТРЕСОСТІЙКІСТЮ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 53–59. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13658

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження