КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ДИСЛІПІДНИХ І ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ

Автор(и)

  • О. О. Саламадзе Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Л. С. Бабінець Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13510

Ключові слова:

гіпотиреоз, ліпідограма, тиреотропний гормон, вільний тироксин, атеросклероз

Анотація

РЕЗЮМЕ. Проблема розвитку атеросклерозу як одного з базових патогенетичних синдромів при будь-якій нозології, у тому числі при гіпотиреозі (ГТ), є надзвичайно актуальною проблемою, тим більше, що дані наукових джерел свідчать про суперечливі результати щодо параметрів ліпідного профілю у даної категорії хворих.

Мета – дослідити параметри ліпідограми пацієнтів із ГТ та їх залежність від рівнів гормонів щитоподібної залози.

Матеріал і методи. Обстежено 44 амбулаторних хворих на ГТ віком від 26 до 69 років. Усім хворим проводили загальноклінічне обстеження; визначення тиреоїдного профілю (рівні тиреотропного гормону (ТТГ) і вільного тироксину (вТ4). Порушення ліпідного статусу оцінювали за рівнем загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), коефіцієнтом атерогенності (КА).

Результати й обговорення. Оцінка наведених показників свідчить про наявність патологічних змін ліпідного обміну в 72,73 % групи хворих на ГТ. Показник ЛПВЩ як антиатерогенний фактор крові, був достовірно знижений у хворих на ГТ стосовно такого групи контролю. Встановлено, що рівень ТГ був достовірно вищий на 0,6 ммоль/л (31,09 %), ЗХС був вищий на 2,54 ммоль/л (67,5 %), а рівень ЛПНЩ переважав на 1,68 ммоль/л (75,67 %) у групі хворих на ГТ, порівняно з контрольною групою (р<0,05); KA був утричі вищим у групі хворих на ГТ, порівняно з групою контролю (р<0,001). У хворих на ГТ за даними ліпідограми було виявлено гіперліпопротеїнемію переважно ІІа (14 хворих, 31,82 %) і ІІb типів (18 хворих, 40,91 %).

Висновки. На основі кореляційно-регресійного аналізу встановлено достовірну залежність рівнів ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, ЛПВЩ (відповідно r=0,67, r=0,69, r=0,64, r=0,69, r=0,72, r=-0,52; (р<0,05)) від рівнів тиреотропного гормону, а також вільного тироксину (відповідно r=-0,55, r=-0,49, r=-0,54, r=-0,49, r=-0,59, r=0,52; (р<0,05). Отримані результати доводять вплив зниження вмісту гормонів ЩЗ у сироватці крові при ГТ на порушення ліпідного обміну в бік атеросклерозу.

Посилання

Vasylenko, O.A., & Sencha, I.A. (2012). Matematychno-statystychni metody analizu v prykladnykh doslidzhennyakh [Mathematical and statistical methods of analysis in applied research] [in Ukrainian].

Bodnar, P.M. (2013). Endokrynolohiya : pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh med. navch. zakladiv [Endocrinology. Textbook for medical students of higher education institutions]. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Lyashuk, P.M., Lyashuk, R.P., & Shkhodnytskyi, I.V. (2020). Deyaki dyskusiyni pytannya problemy hipotyreozu [Some debatable issues of the problem of hypothyroidism]. Klinichna ta eksperymentalna patolohiya - Clinical and Experimental Pathology, 19(4), 102-106 [in Ukrainian].

Mitchenko, O.I., & Lutai, M.I. (2007). Dyslipidemiyi: diahnostyka, profilaktyka ta likuvannya [Dyslipidemias: diagnosis, prevention and treatment]. Kyiv: Chetverta khvylia [in Ukrainian].

Christian, N., Rhodes, M.A., Adams, C.S., & Bragg, S. (2022). Thyroid and Parathyroid Conditions: Hypothyroidism. FP Essent, 514, 18-23. PMID: 35235282.

Chaker, L., Bianco, A.C., Jonklaas, J., & Peeters, R.P. (2017). Hypothyroidism. Lancet, 390(10101), 1550-1562. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30703-1. Epub 2017 Mar. 20. PMID: 28336049; PMCID: PMC6619426.

Davis, M.G., & Phillippi, J.C. (2022). Hypothyroidism: Diagnosis and Evidence-Based Treatment. J. Midwifery Womens Health, 67(3), 394-397. DOI: 10.1111/jmwh.13358. Epub 2022 Apr. 5. PMID: 35384263.

Fredrickson, D.S., & Lees, R.S. (1965) A system for phenotyping hyperlipoproteinemia. Circulation, 31, 321-327.

Garmendia Madariaga, A., Santos Palacios, S., Guillén-Grima, F., & Galofré, J.C. (2014). The incidence and prevalence of thyroid dysfunction in Europe: a meta-analysis. J. Clin. Endocrinol. Metab., 99(3), 923-931. DOI: 10.1210/jc.2013-2409. Epub 2014 Jan 1. PMID: 24423323.

(2022). Hypothyroidism. Nat. Rev. Dis. Primers, 8(1), 31. DOI: 10.1038/s41572-022-00364-8. PMID: 35589732.

Garber, J.R., Cobin, R.H., & Gharib, H. (2012). Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endocrine Practice, 18(6), 988-1028 DOI: 10.4158/EP12280.GL Epub 2012 Nov. 01.

Taylor, P.N., Albrecht, D., Scholz, A., Gutierrez-Buey, G., Lazarus, J.H., Dayan, C.M., & Okosieme, O.E. (2018). Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism. Nat. Rev. Endocrinol., 14(5), 301-316. DOI: 10.1038/nrendo.2018.18. Epub 2018 Mar. 23. PMID: 29569622.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

Саламадзе, О. О., & Бабінець, Л. С. (2023). КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ДИСЛІПІДНИХ І ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ . Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 159–162. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13510

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження