НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ, КОМОРБІДНИЙ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

Автор(и)

  • Н. С. Михайловська Запорізький державний медичний університет
  • Л. Є. Міняйленко Запорізький державний медичний університет
  • О. О. Лісова Запорізький державний медичний університет
  • Т. О. Кулинич Запорізький державний медичний університет
  • А. В. Грицай Запорізький державний медичний університет
  • О. В. Шершньова Запорізький державний медичний університет
  • І. О. Стецюк Запорізький державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12526

Ключові слова:

хронічний коронарний синдром, неалкогольна жирова хвороба печінки, адипонектин, резистин, інсулін, асиметричний диметиларгінін

Анотація

Неалкогольна жирова хвороба печінки розглядається як один із асоційованих з метаболічним синдромом станів, що значно погіршує перебіг хронічного коронарного синдрому (ХКС).

Мета – вивчити рівні адипоцитокінів, маркерів системного запалення та ендотеліальної дисфункції та їх взаємозв’язок з клінічним перебігом ХКС, коморбідної з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП).

Матеріал і методи. У проспективне моноцентрове подвійне відкрите дослідження в паралельних групах залучено 120 хворих на ХКС: стабільну стенокардію напруження ІІ–ІІІ функціонального класу віком 60,0 (55,0; 64,0) років, з них 67 (55 %) чоловіки і 53 (45 %) жінки. До групи контролю увійшли 30 практично здорових осіб віком 59,0 (58,0; 66,0) років, серед них 14 (46 %) чоловіків і 16 (54 %) жінок). Визначення вмісту біомаркерів (адипонектину, резистину, інсуліну, асиметричного диметиларгініну (ADMA), С-реактивного протеїну) у сироватці крові виконувалося за допомогою імуноферментного аналізу.

Результати. У хворих на ХКС із НАЖХП похідні рівні біомаркерів вірогідно (р<0,05) відрізнялись від показників групи контролю: концентрація резистину була на 48 % вищою, адипонектину на 60 % нижчою; спостерігалось збільшення вмісту СРБ (у 8,9 раза) та ADMA (на 42 %). У хворих на ХКС без патології печінки рівні адипонектину і резистину суттєво не переважали аналогічні показники у здорових осіб, однак відзначено достовірно вищі рівні СРБ (у 3,1 раза) та ADMA (на 30 %). У хворих на ХКС, поєднану з НАЖХП, порівняно з пацієнтами з ХКС без структурно-функціональної патології печінки, встановлено значне (р<0,05) зменшення рівня адипонектину на 31,6 %, збільшення резистину на 27 %, ADMA на 21 % та СРБ у 2,81 раза. У хворих з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) активність системного запалення була вірогідно більшою, порівняно з хворими зі стеатозом, що підтверджувалось підвищенням концентрації СРБ на 44 % (р<0,05). Виявлені кореляції відображають взаємозв’язок функціонального стану печінки з метаболічними та нейрогуморальними порушеннями.

Висновки. У хворих на ХКС, асоційовану з НАЖХП, спостерігається дисбаланс адипоцитокінів (зменшення концентрації адипонектину, збільшення рівня резистину та зменшення співвідношення адипонектину до резистину) порівняно з контрольною групою та з хворими на ХКС без патології печінки. Достовірне зростання сироваткового рівня ADMA та СРБ свідчить про наявність дисфункції ендотелію на тлі активації системного запалення і може вказувати на патогенетичне значення цих маркерів у розвитку та прогресуванні ХКС на тлі НАЖХП.

Посилання

Chekalina, N.I. (2020). Hendernyi analiz pokaznykiv khronichnoho systemnoho zapalennia u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia [Gender analysis of chronic systemic inflammation indicators in patients with ischemic heart disease] Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Problems of Biology and Medicine, 3 (157), 161-165 [in Ukrainian].

Jurisch, D., & Laufs, U. (2021). Chronisches Koronarsyndrom : Neuklassifikation der stabilen koronaren Herzkrankheit. Der Internist, 62(1), 47-57. https://doi.org/10.1007/s00108-020-00910-0

Virstiuk, N.H., & Vakaliuk, I.I. (2017). Vplyv sposobu zhyttia na perebih nealkoholnoi zhyrovoi khvoroby pechinky u patsiientiv zi stabilnoiu ishemichnoiu khvoroboiu sertsia [The influence of lifestyle on the course of non-alcoholic fatty liver disease in patients with stable coronary heart disease]. Ukr. med. Chasopys – Ukr. Med. Magazine, 2, 113 - 116 [in Ukrainian].

Babinets, L.S., & Kytsai, K.Iu., (2021). Vzaiemozalezhnist stanu pechinky i pidshlunkovoi zalozy pry khronichnomu biliarnomu pankreatyti na tli ozhyrinnia. Pidkhody do kompleksnoho likuvannia [Interdependence of the state of the liver and pancreas in chronic biliary pancreatitis on the background of obesity. Approaches to complex treatment]. Suchasna hastroenterolohiia – Modern Gastroenterology, 1(117), 5-11 [in Ukrainian].

Do, A., & Lim, J.K. (2016). Epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease: A primer. Clinical Liver Disease, 7(5), 106-108. https://doi.org/10.1002/cld.547

Stepanov, Yu.M., & Filippova, O.Yu., (2020). Evoliutsiia uiavlen pro nealkoholnu zhyrovu khvorobu pechinky: vid ryzyku do katastrofy [Evolving ideas on non-alcoholic fatty liver disease: from risk to catastrophe]. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal – Zhaporizhzhia Medical Journal, 22, 2(119), 267-274 [in Ukrainian].

Stepanov, Yu.M., Nedzvetska, N.V., Yahmur, V.,B., & Klenina, I.A. (2018). Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky: osoblyvosti metabolichnykh zmin na riznykh etapakh rozvytku khvoroby [Non-alcoholic fatty liver disease: features of metabolic changes at different stages of the disease]. Hastroenterohlohiya – Gastroenterology, 1, 52(1), 1-6 [in Ukrainian].

Mykhailovska, N.S., & Miniailenko, L.Ie. (2016). Vzaiemozviazok nealkoholnoi zhyrovoi khvoroby pechinky z komponentamy metabolichnoho syndromu u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia. [Relationship of nonalcoholic fatty liver disease with components of metabolic syndrome in patients with ischemic heart disease]. Bukovynskyi med. Visnyk – Bukovinian Med. Bulletin, 1 (77), 79-83 [in Ukrainian].

Yang, R.X., Zou, Z.S., Zhong, B.H., Deng, H., He, F.P., Shi, J.P., Zhao, C.Y., Mi, Y.Q., Zhou, Y.J., Di, F.S., Zheng, R.D., Du, Q., Shang, J., Popovic, B., Chen, J., & Fan, J.G. (2021). The pathologic relevance of metabolic criteria in patients with biopsy-proven non-alcoholic fatty liver disease and metabolic dysfunction associated fatty liver disease: A multicenter cross-sectional study in China. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International : HBPD INT, 1499-3872(21)00112-0. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.hbpd.2021.06.002

Benedict, M., & Zhang, X. (2017). Non-alcoholic fatty liver disease: An expanded review. World Journal of Hepatology, 9(16), 715-732. https://doi.org/10.4254/wjh.v9.i16.715

Mykhailovska, N.S., & Miniailenko, L.E. (2017). Vascular endothelium state, clinical and metabolic features of patients with coronary heart disease combined with nonalcoholic fatty liver disease. Patolohiia – Pathology, 1, 62-67 [in Ukrainian].

Dongiovanni, P., Paolini, E., Corsini, A., Sirtori, C.R., & Ruscica, M. (2021). Nonalcoholic fatty liver disease or metabolic dysfunction-associated fatty liver disease diagnoses and cardiovascular diseases: From epidemiology to drug approaches. European Journal of Clinical Investigation, 51(7), e13519. https://doi.org/10.1111/eci.13519

Tkach, S.M., & Cheverda, T.L. (2016). Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky: poshyrenist, pryrodnyi perebih, suchasni pidkhody do diahnostyky ta likuvannia. [Non-alcoholic fatty liver disease: incidence, natural history, new approaches to diagnostic and treatment]. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia – Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery, 1, 60-71 [in Ukrainian].

Achari, A.E., & Jain, S.K. (2017). Adiponectin, a Therapeutic Target for Obesity, Diabetes, and Endothelial Dysfunction. International Journal of Molecular Sciences, 18(6), 1321. https://doi.org/10.3390/ijms18061321

Shabalala, S.C., Dludla, P.V., Mabasa, L., Kappo, A.P., Basson, A.K., Pheiffer, C., & Johnson, R. (2020). The effect of adiponectin in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and the potential role of polyphenols in the modulation of adiponectin signaling. Biomedicine & Pharmacotherapy = Biomedecine & Pharmacotherapie, 131, 110785. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110785

Forlano, R., Mullish, B.H., Nathwani, R., Dhar, A., Thursz, M.R., & Manousou, P. (2021). Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Vascular Disease. Current Vascular Pharmacology, 19(3), 269-279. https://doi.org/10.2174/1570161118666200318103001

Cziráki, A., Lenkey, Z., Sulyok, E., Szokodi, I., & Koller, A. (2020). L-Arginine-Nitric Oxide-Asymmetric Dimethylarginine Pathway and the Coronary Circulation: Translation of Basic Science Results to Clinical Practice. Frontiers in Pharmacology, 11, 569914. https://doi.org/10.3389/fphar.2020.569914

Zhang, H., Niu, Y., Gu, H., Lu, S., Zhang, W., Li, X., Yang, Z., Qin, L., & Su, Q. (2019). Low serum adiponectin is a predictor of progressing to nonalcoholic fatty liver disease. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 33(3), e22709. https://doi.org/10.1002/jcla.22709

Feldman, A., Eder, S.K., Felder, T.K., Paulweber, B., Zandanell, S., Stechemesser, L., Schranz, M., Strebinger, G., Huber-Schönauer, U., Niederseer, D., Patsch, W., Weghuber, D., Tevini, J., Datz, C., & Aigner, E. (2019). Clinical and metabolic characterization of obese subjects without non-alcoholic fatty liver: A targeted metabolomics approach. Diabetes & Metabolism, 45(2), 132-139. https://doi.org/10.1016/j.diabet.2018.09.003

Tepliakov, A.T., Akhmedov, Sh.D., & Suslova, T.E. (2015). Vlyianye rezystyna na techenye yshemycheskoi bolezny serdtsa u patsyentov s sakharnыm dyabetom 2-ho typa [Effect of resistin on the course of ischemic heart disease in patients with type 2 diabetes mellitus] Biul.syb. medytsyny – Bul. Sib. Medicine., 14 (5), 73-82 [in Russian].

Wen, F., Shi, Z., Liu, X., Tan, Y., Wei, L., Zhu, X., Zhang, H., Zhu, X., Meng, X., Ji, W., Yang, M., & Lu, Z. (2021). Acute Elevated Resistin Exacerbates Mitochondrial Damage and Aggravates Liver Steatosis Through AMPK/PGC-1Signaling Pathway in Male NAFLD Mice. Hormone and Metabolic Research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et Metabolisme, 53(2), 132-144. https://doi.org/10.1055/a-1293-8250

Hill, M.A., Yang, Y., Zhang, L., Sun, Z., Jia, G., Parrish, A.R., & Sowers, J.R. (2021). Insulin resistance, cardiovascular stiffening and cardiovascular disease. Metabolism: Clinical and Experimental, 119, 154766. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2021.154766

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Як цитувати

Михайловська, Н. С., Міняйленко, Л. Є., Лісова, О. О., Кулинич, Т. О., Грицай, А. В., Шершньова, О. В., & Стецюк, І. О. (2021). НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ, КОМОРБІДНИЙ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 125–132. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12526

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження