ВПЛИВ КУРІННЯ НА РІВНІ АРГІНАЗИ ТА НІТРИТІВ І НІТРАТІВ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ОЖИРІННЯМ

Автор(и)

  • Н. К. Покровська Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • А. Ф. Файник Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Є. Я. Скляров Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12380

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, ожиріння, аргіназа, нітрити і нітрати, коморбідна патологія, куріння

Анотація

Артеріальна гіпертензія залишається одним із найпоширеніших захворювань та одним із основних факторів розвитку кардіоваскулярних подій не лише в Україні, а й у світі. Активне та пасивне куріння є одними з головних факторів ризику серцево-судинної захворюваності та смертності, а хронічне куріння асоційовано з підвищеною артеріальною жорсткістю та зниженням еластичності артерій великого та середнього калібру.

Мета – з’ясувати вплив куріння на рівень аргінази та нітратів і нітритів (NO2- + NO3-) у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та коморбідним ожирінням.

Матеріали та методи. Обстежено 56 пацієнтів віком 42–75 років із артеріальною гіпертензією та надмірною масою тіла чи ожирінням, з них 19 (33,9 %) пацієнтів курили. Пацієнтів було поділено на 2 групи залежно від анамнезу куріння. Було проведено такі обстеження: біохімічний аналіз крові, визначення рівнів аргінази та NO2- +NO3- у плазмі.

Результати. Знайдено зворотну кореляцію між індексом куріння та SpO2 (p<0,05), яка була достовірно нижчою у осіб, що курили (p<0,01). У пацієнтів із анамнезом куріння відмічено достовірне підвищення концентрації аргінази (p<0,05), а також зниження рівнів NO2- + NO3- (p<0,05). Знайдено зворотну кореляцію між рівнями NO2- + NO3-  та ШКФ (p<0,05) у осіб 2-ї групи, що дає можливість розглядати ці молекули в якості маркерів ураження ниркової паренхіми.

Висновки. Рівень аргінази є вищим у пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням, котрі курять, порівняно із особами без шкідливих звичок, в той час як концентрація NO2- + NO3- є достовірно нижчою. NO2- + NO3- можна розглядати в якості маркерів ураження функції нирок у пацієнтів з коморбідною патологією.

Посилання

Wermelt, J.A., & Schunkert, H. (2017). Management of arterial hypertension. Herz, 42, 515-526. https://doi.org/10.1007/s00059-017-4574-1

Virdis, A., Giannarelli, C., Fritsch Neves, M., Taddei, S,. & Ghiadoni, L. (2010). Cigarette Smoking and Hypertension. Curr .Pharm .Des., 16(23), 2518-2525. https://doi.org/10.2174/138161210792062920

Lee, W., Hwang, S.H., Choi. H., & Kim, H. (2017). The association between smoking or passive smoking and cardiovascular diseases using a Bayesian hierarchical model: based on the 2008-2013 Korea Community Health Survey. Epidemiol. Health., 39, e2017026. https://doi.org/10.4178/epih.e2017026

Saladini, F., Benetti, E., Fania, C., Mos, L., Casiglia, E., & Palatini, P. (2016). Effects of smoking on central blood pressure and pressure amplification in hypertension of the young. Vasc. Med. (United Kingdom), 21(5), 422-428. https://doi.org/10.1177/1358863X16647509

Gheibi, S., Jeddi, S., Kashfi, K., & Ghasemi, A. (2018). Regulation of vascular tone homeostasis by NO and H2S: Implications in hypertension. Biochem. Pharmacol., 149, 42-59.

Vieira van Keulen, H., da Silva Gome, A., Cardoso Fernandes Toffolo, M., Esteves Oliveira, E., Cristian da Solva, L., Cristina Potente Dutra Luguetti, S., & Silva de Aguiar, A. (2015). Serum concentration of nitric oxide in women smokers and nonsmokers with overweight. Nutr. Hosp., 32, 1493-1499. https://doi.org/10.3305/nh.2015.32. 4.9517

Okonji, R.E., & Kuku, A. (2010). A comparative study of the plasma level of arginase and rhodanese in smokers and non-smokers. Niger. J. Physiol. Sci. 25(2), 125-127.

Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, M., Burnier, M., & Desormais, I. (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur. Heart. J., 39(33), 3021-3104. https://doi.org/ 10.1093/eurheartj/ehy339

Pera, T., Zuidhof, A.B., Smit, M., Menzen, M.H., Klein, T., Flik, G., & Maarsigh, H. (2014). Arginase Inhibition Prevents Inflammation and Remodeling in a Guinea Pig Model of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. J. Pharmacol. Exp. Ther., 349(2), 229-238. https://doi.org/10.1124/jpet.113.210138.

Maarsingh, H., Pera, T., & Meurs, H. (2008). Arginase and pulmonary diseases. Naunyn. Schmiedebergs. Arch. Pharmacol., 378(2), 171-184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Як цитувати

Покровська, Н. К., Файник, А. Ф., & Скляров, Є. Я. (2021). ВПЛИВ КУРІННЯ НА РІВНІ АРГІНАЗИ ТА НІТРИТІВ І НІТРАТІВ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ОЖИРІННЯМ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 149–152. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12380

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження