ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ВЕНОЗНОГО РУСЛА СІМ'ЯНИКІВ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНІЙ ЛЕГЕНЕВІЙ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Автор(и)

  • S. O. Konovalenko Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i3.11589

Ключові слова:

легенева гіпертензія, сім'яники, венозне русло

Анотація

Видалення правої або лівої легені може призводити до пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії, венозного застою в органах великого кола кровообігу та структурно-функціональних змін у них. Морфологічні зміни венозного русла сім'яників при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії вивчені недостатньо.

Мета – вивчити особливості ремоделювання венозного русла сім'яників при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії.

Матеріал і методи. Морфологічними методами досліджено венозне русло сім'яників 45 лабораторних білих щурів-самців, які були поділені на 3 групи. Артеріальну легеневу гіпертензію та легеневе серце моделювали шляхом виконання у дослідних тварин правосторонньої пульмонектомії. Проводили окреме зважування камер серця та їх планіметрію. На гістологічних мікропрепаратах з сім'яників визначали діаметр закапілярних венул, венул, діаметр зовнішній, діаметр внутрішній венозних судин, висоту ендотеліоцитів венозних судин, діаметр їх ядер, ядерно-цитоплазматичні відношення у цих клітинах, відносні об’єми пошкоджених ендотеліоцитів. Статистичну обробку отриманих даних здійснено в програмі Statistica Soft 13.0.

Результати. Усестороннім аналізом морфометричних параметрів встановлено, що більшість з них в умовах змодельованої патології виражено змінювалися. Діаметр закапілярних венул при компенсованому легеневому серці статистично (р<0,01) достовірно збільшився з (12,82±0,09) мкм до (13,40±0,12) мкм, тобто на 4,5 %, а діаметр венул – на 2,3 % (р<0,05). Аналогічно змінювалися внутрішній та зовнішній діаметри венозних судин. Зовнішній діаметр вказаних венозних структур статистично достовірно (р<0,05) зріс майже на 3,1 %, а внутрішній – на 2,8 % (р<0,05). Висота ендотеліоцитів венозних судин, діаметри їх ядер в умовах компенсованого легеневого серця суттєво не змінювалися. Незмінними при цьому залишалися ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах, що свідчило про стабільність клітинного структурного гомеостазу.

Досліджувані морфометричні параметри венозних судин при декомпенсованому легеневому серці змінювалися більш виражено. Так, діаметр закапілярних венул у вказаних експериментальних умовах з вираженою статистично достовірною різницею (р<0,001) збільшився на 19,1 %. Аналогічної структурної перебудови при цьому зазнали також діаметри венул, які зросли з (26,96±0,18) мкм до (32,84±0,21) мкм, тобто на 22,2 % (р<0,001). Збільшеними у даних умовах досліду виявилися також зовнішні та внутрішні діаметри вен. При цьому вказаний зовнішній параметр венозних судин статистично достовірно (р<0,001) зріс на 18,5 %, а внутрішній діаметр – 22,3 % (р<0,001). Виявлене ремоделювання венозних судин призводило до стоншання їх стінок. Світлооптично морфологічні зміни структур домінували при декомпенсації легеневого серця.

Висновок. Отримані дані свідчать, що пострезекційна легенева артеріальна гіпертензія призводить до виражених структурних змін у венозному руслі сім'яника, що суттєво порушує дренаж венозної крові від вказаного органа, погіршує його трофічне забезпечення та відіграє важливу роль у патоморфогенезі його ураження. Найвираженішим ступінь ремоделювання венозних судин виявився при декомпенсації легеневого серця.

Посилання

Baybakov, V.M. (2011). Morfofunktsionalni zminy venoznoho rusla yak lanky drenazhnoi systemy yaiechka pry travmuvanni sudynnykh anastomoziv simyanoho kanatyka v eksperymenti [Morphofunctional changes of the venous bed as the links of the testicular drainage system in trauma of the vascular anastomoses of the spermatic cord in the experiment]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia – Clinical Anatomy and Operative Surgery, 10, 432-435 [in Ukrainian].

Hnatiuk, M.S., Tatarchuk, L.V., & Yasinovskyi, O.B. (2010). Sekretorna aktyvnist kardiomiotsytiv peredserd pry lehenevomu sertsi [Secretory activity of atrial cardiomyocytes at cor pulmonale]. Halytskyi medychnyi visnyk – Galician Medical Bulletin, 2, 46-48 [in Ukrainian].

Goralsky, L.P., Khomych, V.T., & Kononsky, O.I. (2011). Osnovy histolohichnoi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzen u normi ta pry patolohii [Fundamentals of histological technique and morphofunctional research methods in normal and pathology]. Zhytomyr: Polissia [in Ukrainian].

Grzhibovsky, A.I., Ivanov, О.В., & Gorbatova, M.A. (2016). Sravneniye kolichestvennykh dannykh dvukh parnykh vyborok s ispolzovaniem programmnogo obespecheniya Statistica i SPSS: parametricheskiye i neparametricheskiye kriterii [Comparison of quantitative data of two pair samples using Statistica and SPSS software: parametric and nonparametric criteria]. Nauka i zdravookhranniye – Science and Health, 3, 5-25 [in Russian].

Hrytsulyak, B.V., & Hlodan, O.Ya. (2011). Tsytolohichni zminy v yaiechku v umovakh blokady krovovidtoku vid nioho v eksperymenti [Cytologic changes in the testicle under conditions of blockage of blood flow from it in the experiment]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu im. V. Stefanyka. Seriia Biolohiia – Bulletin of the Carpathian National University. V. Stefanik. Series Biology, XV, 201-204 [in Ukrainian].

Zharinova, V.Yu. (2015). Endotelialnaya disfunktsiya kak multidistsiplenarnaya problema [Endothelial dysfunction as a multidisciplinary problem]. Krovoobih i hemostaz – Blood Circulation and Homeostasis, 21, 2, 9-14 [in Ukrainian].

Reznykov, O.H. (2003). Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh [General ethical principles of experiments on animals]. Endokrynolohiia – Endocrinology, 8, 1, 142-145 [in Ukrainian].

Sarkisov, D.S. (1992). Strukturnyie osnovy adaptatsii i kompensatsii narushennykh funktsiy [Structural basis adaptation and compensation damage function]. Moscow: Meditsyna [in Russian].

Tatarchuk, L.V. (2012). Osoblyvosti strukturno-funktsionalnykh zmin v arteriiakh shlunochkiv sertsia pry postrezektsiinii lehenevii hipertenzii [Features of structural and functional changes in the arteries of the ventricles in postresection pulmonary hypertension]. Medychna khimiia – Medical Chemistry, 14 (52), 89-93 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Як цитувати

Konovalenko, S. O. (2020). ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ВЕНОЗНОГО РУСЛА СІМ’ЯНИКІВ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНІЙ ЛЕГЕНЕВІЙ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ . Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 108–112. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i3.11589

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження