ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГІПЕРТРОФІЇ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ДИСЛІПІДЕМІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Автор(и)

  • T. A. Haiduk ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
  • L. R. Shostakovych-Koretska ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
  • O. I. Haiduk ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i3.11584

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, гіпертрофія лівого шлуночка, діти, підлітки

Анотація

Гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ) є важливим клінічним станом, що істотно впливає на розвиток серйозних кардіоваскулярних подій і модифікується як гемодинамічними, так і негемодинамічними чинниками. Проведені епідеміологічні дослідження переконливо довели наявність зв’язку між порушеннями ліпідного обміну і розвитком серцево-судинних захворювань. У зв’язку з цим раннє виявлення ГЛШ у дітей та підлітків і визначення чинників, що впливають на її розвиток, є важливим для профілактики серцево-судинних захворювань у дорослому віці.

Мета – визначити взаємозв’язок між змінами в ліпідному профілі сироватки крові у дітей та підлітків з артеріальною гіпертензією (АГ) та ГЛШ.

Матеріал і методи. Обстежено 118 підлітків з різними формами АГ – стабільною, лабільною формами і прегіпертензією у віці 12–17 років, госпіталізованих у дитяче міське кардіопульмонологічне відділення в зв’язку з підвищенням артеріального тиску при його разовому вимірюванні на амбулаторному етапі.

Результати. Встановлено високу частоту гіпертрофії міокарда лівого шлуночка у дітей і підлітків з артеріальною гіпертензією (33,9 %). Виділено дві групи підлітків з АГ із урахуванням наявності або відсутності ГЛШ. Виявлено взаємозв’язок між наявністю дисліпідемії і гіпертрофією міокарда лівого шлуночка.

Висновки. Наявність дисліпідемії у дітей з АГ збільшує ризик розвитку ГЛШ в 2–4 рази, причому найбільший вплив має підвищення рівнів тригліцеридів і ліпопротеїдів дуже низької щільності, зниження рівня холестерину високої щільності в сироватці крові. У дітей та підлітків з АГ та прегіпертензією необхідно визначати ліпідний профіль сироватки крові.

Посилання

Korenev, M.M., Bogniat, L.F., & Nikonova, W. (2015). Metabolichni ta hemodynamichni osoblyvosti arterialnoi hipertenzii u pidlitkiv zalezhno vid masy tila [Metabolic and hemodynamic features of arterial hypertension in adolescents, depending on body weight]. Arterialnaya gipertenziya – Hypertension, 1 (39), 36-44 [in Ukrainian].

Marushko, Yu.V., & Gyshhak T.V. (2018). Analiz i perspektyvy novykh klinichnykh rekomendatsii AAR (2017) skryninhu i kontroliu vysokoho arterialnoho tysku u ditei ta pidlitkiv [Analysis and prospects of new clinical recommendations of AAR (2017) on screening and control of high blood pressure in children and adolescents]. Sovremennaya pediatriya – Modern Pediatrics, 4, 27-39. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2018_4_6 [in Ukrainian].

Haiduk, T.A., & Shostakovych-Koreczka, L.R. Arterialna hipertenziia ta predyktory metabolichnoho syndrome u ditei [Arterial hypertension and predictors of metabolic syndrome in children]. Medychni perspektyvy – Medical Prospects, XIV, 2, 103-106 [in Ukrainian].

Haiduk, T.A., Shostakovych-Koreczka, L.R., & Haiduk, O.I. (2017). Vzaiemozviazok indeksu masy miokarda livoho shlunochka z riznymy faktoramy ryzyku v pidlitkiv z arterialnoiu hipertenziieiu [Relationship between left ventricular myocardial mass index and various risk factors in adolescents with arterial hypertension]. Medychni perspektyvy – Medical Prospects, XXII, 2.1, 28-31 [in Ukrainian].

Ruebner, R.L., Ng, D., & Mitsnefes, M. (2016). Cardiovascular disease risk factors and left ventricular hypertrophy in girls and boys with CKD. CJASN, 11 (11) 1962-1968; DOI:10.2215/CJN.01270216. DOI: https://doi.org/10.2215/CJN.01270216

Hosseini, S.M., Kelishadi, R., & Lotfi, N. (2014). Factors influencing left ventricular hypertrophy in children and adolescents with or without family history of premature myocardial infarction. Advanced Biomedical Research, 3, 60. DOI:10.4103/2277-9175.125821. DOI: https://doi.org/10.4103/2277-9175.125821

Jing, L., Nevius, C.D., & Friday, C.M. (2017). Ambulatory systolic blood pressure and obesity are independently associated with left ventricular hypertrophic remodeling in children. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance: Official Journal of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, 19 (1), 86. DOI:10.1186/s12968-017-0401-3. DOI: https://doi.org/10.1186/s12968-017-0401-3

Pieruzzi, F., Antolini, L., Salerno, F. R., Giussani, M., Brambilla, P., Galbiati, S., Mastriani, S., Rebora, P., Stella, A., Valsecchi, M. G., & Genovesi, S. (2015). The role of blood pressure, body weight and fat distribution on left ventricular mass, diastolic function and cardiac geometry in children. Journal of Hypertension, 33 (6), 1182-1192. DOI:10.1097/HJH.0000000000000552. DOI: https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000000552

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Як цитувати

Haiduk, T. A., Shostakovych-Koretska, L. R., & Haiduk, O. I. (2020). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГІПЕРТРОФІЇ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ДИСЛІПІДЕМІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 61–65. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i3.11584

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження