МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СТРУКТУР СІМ’ЯНИКІВ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Автор(и)

  • M. S. Hnatjuk Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • S. O. Konovalenko Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • L. V. Tatarchuk Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i1.11071

Ключові слова:

пострезекційна легенева гіпертензія, сім’яники, морфометрія

Анотація

Легенева гіпертензія і легеневе серце призводять до венозного повнокрів’я та застою у органах великого кола кровообігу. Особливості ремоделювання структур сім’яників при цьому маловивчені.

Мета –  морфометрично вивчити особливості морфологічних змін структур сім’яників в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії.

Матеріал і методи. Морфологічно досліджені сім’яники 45 білих щурів, які були поділені на три групи. 1-а –15 контрольних тварин, 2-а – 22 щури з пострезекційною артеріальною легеневою гіпертензією і компенсованим легеневим серцем, 3-я – 8 тварин з пострезекційною артеріальною легеневою гіпертензією і декомпенсованим легеневим серцем. Евтаназію дослідних тварин здійснювали кровопусканням в умовах тіопенталового наркозу через місяць від початку досліду. Легеневу гіпертензію та легеневе серце моделювали шляхом виконання правосторонньої пульмонектомії. Проводили окреме зважування камер серця, їх планіметрію. З сім’яників виготовляли гістологічні мікропрепарати. Морфометрично на мікропрепаратах визначили діаметри сім’яних канальців, товщину їх стінки, кількість клітин епітеліо-сперматогенного шару, кількість клітин Сертолі, тубуло-інтерстиційний індекс, індекс Лейдіга, індекс інтенсивності сперматогенезу. Кількісні показники обробляли статистичними методами.

Результати. Світлооптично венозні судини розширені, переповнені кров'ю. Відмічався виражений перивазальний набряк, який місцями звужував і деформував судини та сім’яні канальні. Венозні судини гемомікроциркуляторного русла нерівномірно розширені, варикозно змінені, з сакуляціями, переповнені кров’ю, з явищами стазу, тромбозу, що посилювало гіпоксію, яка ускладнювалася дистрофією та некрозами ендотеліоцитів, міоцитів судин, клітин Лейдіга, Сертолі, сперматогенних епітеліоцитів, стромальних структур, інфільтративними та склеротичними процесами. Порушення сперматогенезу підтверджувалося атрофією сім’яних канальців (зменшення їх діаметра, кількості клітин епітеліо-сперматогенного шару, індексу інтенсивності сперматогенезу, потовщення стінки сім’яних канальців). Суттєво ремоделювалися інтерстиційний та ендокринний компоненти сім’яників, що підтверджувалося істотними змінами тубуло-інтерстиційного індексу та індексу Лейдіга. Зміни досліджуваних морфометричних параметрів домінували при декомпенсації легеневого серця, де гемодинамічні зміни були найвираженішими.

Висновок. Пострезекційна легенева гіпертензія та легеневе серце призводять до суттєвого ремоделювання структур сім’яників, яке характеризується вираженим венозним повнокров’ям, гіпоксією, атрофічними дистрофічними, некробітичними, інфільтративними та склеротичними процесами, суттєвими змінами ендокринного, сперматогенного та інтерстиційного компонентів з домінуванням їх при декомпенсації легеневого серця.

Посилання

Avtandilov, G.G. (2002). Osnovy kolichestviennoy patologicheskoy anatomii [Basis of quantitative pathological anatomy]. Moscow: Meditsyna [in Russian].

Bazalytskaya, S.V. (2004). Diagnostycheskye metody i kriterii otsenki biopsiynogo materiala pri muzhskom besplodii [Diagnostic methods and criteria for evaluation of biopsy material in male infertility]. Zdorovye muzhchiny – Men's Health, 3, 216-221 [in Ukrainian].

Hnatiuk, M.S., Tatarchuk, L.V., & Slabyi, O.B. (2015). Morfometrychna otsinka strukturnoi perebudovy sudyn hemomikrotsyrkuliatornoho rusla shlunochkiv lehenevoho sertsia [Morphometric evaluation of the structural reconstruction of the vessels of the hemomicrocirculatory bed of the ventricles of the cor pulmonale]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Seriia “Medytsyna“ – Scientific Bulletin of the Uzhhorod University. Series “Medicine”, 1 (51), 10-12 [in Ukrainian].

Horalskyi, L.P., Khomych, V.P., & Konopskyi, O.I. (2011). Osnovy histolohichnoi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhennia u normi ta pry patolohii [Fundamentals of histological technique and morphofunctional methods of research in normal and pathology]. Zhytomyr: Polissia [in Ukrainian].

Hrytsuliak, B.V., Spaska, A.M., & Hrytsuliak, V.B. (2010). Orkhoepidydymit [Orhoepididymitis]. Ivano-Frankivsk: Precarpathian National University [in Ukrainian].

Lapach S.N., Gubenko A.V., & Babich P.N. (2001). Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh Excell [Statistical Methods in Excel Biomedical Research]. Kyiv: Morion [in Ukrainian].

Reznikov, O.H. (2003). Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh [General ethical principles of animal experiments]. Endokrynolohiia – Endocrynology, 8, 1, 142-145 [in Ukrainian].

Semen, Kh.O. (2015). Osoblyvosti diahnostyky lehenevoi arterialnoi hipertenzii [Features of diagnostics of pulmonary arterial hypertension]. Medytsyna transportu Ukrainy – Medicine of Transport of Ukraine, 2, 72-80 [in Ukrainian].

Galie, N., Corris, P., Frost, A. (2013). Updated treatment algorithm of pulmonary arterial hypertension. J. Am. Coll. Cardiol., 62, 60-72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-06

Як цитувати

Hnatjuk, M. S., Konovalenko, S. O., & Tatarchuk, L. V. (2020). МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СТРУКТУР СІМ’ЯНИКІВ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 69–73. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i1.11071

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження