КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

  • I. M. Grigus Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • P. S. Podolyak Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • T. V. Gamma Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • I. S. Podolyanchuk Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • L. A. Zarichanska Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • T. V. Kucher Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, хворі, концепція, фізична реабілітація

Анотація

РЕЗЮМЕ. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) на сьогодні є однією з найпоширеніших форм патології, що призводить до високої захворюваності населення та смертності пацієнтів. Питання фізичної реабілітації хворих на ХОЗЛ на сучасному етапі стоїть досить гостро. Це пов’язано з тим, що саме у таких пацієнтів спостерігається найбільше зниження пристосування організму до фізичного навантаження, а ефект від лікарської терапії може бути значно посилений шляхом упровадження реабілітаційних програм.

Мета – науково обґрунтувати концептуальні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.

Результати. Концепцію фізичної реабілітації хворих на ХОЗЛ слід здійснювати з урахуванням низки передумов: соціально-педагогічних, біологічних та особистісних. Концепція фізичної реабілітації хворих на ХОЗЛ включає теоретичну складову, розроблену з урахуванням передумов здійснення реабілітаційного процесу, до якої віднесені концептуальні підходи і основи, а також практичну складову у вигляді технології фізичної реабілітації.

Концепція використовує концептуальні підходи: системно-історичний, системно-діяльнісний, системно-функціональний, системно-цільовий, системно-структурний, системно-ресурсний, системно-комунікаційний та системно-інтеграційний.

У концепції всі елементи, що об’єднані фундаментальним задумом і провідною ідеєю, являють собою сукупність поглядів, а її концептуальна основа – це мета, завдання, принципи й методи, які забезпечують розуміння її системних механізмів, алгоритм побудови та функціонування. Значна увага приділялася особливостям супутніх порушень, що впливають на загальну картину фізичної реабілітації. Організаційні основи базувалися на програмах фізичної реабілітації, що враховували всі індивідуальні особливості хворих.

Висновки. Запропонована цілісна концепція фізичної реабілітації ґрунтувалася на використанні комплексного лікувального і педагогічного підходу, мала індивідуальну спрямованість з врахуванням рівня рухових можливостей, якості життя, фізичної працездатності хворих, функціонального стану кардіореспіраторної системи, функції зовнішнього дихання.

Посилання

Gryhus, I.M., & Maistruk, M.I. (2018). Vidnovlennia fizychnoi pratsezdatnosti khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen u protsesi fizychnoi rea­bilitatsii [Restoration of physical performance of patients with chronic obstructive pulmonary disease in the process of physical rehabilitation]. Naukovyi Chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova: seriia 15 "Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport)" – Scientific Journal of NPU named after M.P. Drahomanov: series 15 "Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)", 4 (98), 46-51 [in Ukrainian].

Hryhus, I.M., & Maistruk, M.I. (2018). Zminy funktsii zovnishnoho dykhannia u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen pry zastosuvanni fizychnoi reabilitatsii [Changes in the function of external respiration in patients with chronic obstructive pulmonary disease in the application of physical rehabilitation]. Naukovyi Chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova: seriia 15 "Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport)" – Scientific Journal of NPU named after M.P. Drahomanov: Series 15 "Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (physical culture and sports)", 1 (95), 15-19 [in Ukrainian].

Hrygus, I.M., Nesterchuk, N.Ye., Nohas, A.O., Prymachok, L.L., & Zakharchenko, I.V. (2018). Vplyv provedenoi fizychnoi reabilitatsii na yakist zhyttia khvorykh na KhOZL [The influence of physical rehabilitation on the quality of life of patients with COPD]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny – Achievements of Clinical and Experimental Medicine, 4, 70-74 [in Ukrainian].

Hryhus, I., & Maistruk, M. (2017). Analiz fizychnoi aktyvnosti khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen pry zastosuvanni fizychnoi reabilitatsii [Analysis of the physical activity of patients with chronic obstructive pulmonary disease in the application of physical rehabilitation]. Fizychna aktyvnist, zdorovia, sport – Physical Activity, Health, Sports, 3 (29), 68-77 [in Ukrainian].

Hryhus, I., & Maistruk, M. (2018). Zminy funktsii zovnishnoho dykhannia u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen 1 stupenia tiazhkosti u protsesi fizychnoi reabilitatsii [Changes in the function of external respiration in patients with chronic obstructive pulmonary disease 1 degree of severity in the process of physical rehabilitation]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura – Bulletin of the Carpathian University. Series: Physical Education, 30, 19-27 [in Ukrainian].

Hryhus, I., & Maistruk, M. (2018). Otsinka efektyvnosti fizychnoi reabilitatsii khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen pomirnoho stupenia tiazhkosti [Evaluation of the effectiveness of physical rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease of moderate severity]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport: zhurnal – Youth Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Eastern European National University. Physical Education and Sports: Journal, 29, 89-96 [in Ukrainian].

Malyavin, A.G. (2006). Respiratornaya meditsinskaya reabilitatsiya. Prakticheskoe rukovodstvo dlya vrachey [Respiratory medical rehabilitation. Practical guide for doctors]. Moscow: Prakticheskaya meditsina [in Russian].

Malyavin, A.G., Epifanov, V.A., & Glazkova, I.I. (2010). Reabilitatsiya pri zabolevaniyakh organov dykhaniya [Rehabilitation for respiratory diseases]. Moscow: GEOTAR-Media [in Russian].

Ponomarenko, G.N. (2000). Sindromnopatogeneticheskiy podkhod – strategiya razvitiya fizioterapii v KhKhI veke [Syndromic-pathogenetic approach is a strategy for the development of physiotherapy in the 21st century]. Med. reabilitatsiya, kurortologiya, fizioterapiya – Medrehabilitation, Balneology, Physiotherapy, 1 (21), 7-9 [in Russian].

Chuchalina, A.G. (Eds.). (2005). Standarty po diagnostike i lecheniyu bolnykh KhOZL (ATS/ERS, peresmotr g. 2004) [Standards for the diagnosis and treatment of COPD patients (ATS / ERS, 2004 revision) 2004]. Moscow: Atmosfera [in Russian].

Ghanem, M., Elaal, E.A., Mehany, M., & Tolba, K. (2010). Home-based pulmonary rehabilitation program: effect on exercise tolerance and quality of life in chronic obstructive pulmonary disease patients. Annals of Thoracic Medicine, 5 (1), 18-25.

Grygus, I., Maistruk, M., & Zukow, W. (2017). Effect of physical therapy on respiratory function in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Collegium Antropologicum, 41 (3), 255-261.

Grygus, I., Nesterchuk, N., Zukow, W., Nikolenko, O., & Prymachok, L. (2019). The quality of life in COPD patients in the process of physical rehabilitation. Journal of Physical Education and Sport, 19 (2), 163, 1126-1132.

Nici, L., Donner, C., Wouters, E., Zuwallack, R., Ambrosino, N., Bourbeau, J., …, & Troosters, T. (2006). ATS/ERS Pulmonary Rehabilitation Writing Committee. American Thoracic Society. European Respiratory Society statement on pulmonary rehabilitation. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 173, 12, 1390-1413.

Hryhus, I.M., & Maistruk, M.I. (2018). Zminy funktsii zovnishnoho dykhannia u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen pry zastosuvanni fizychnoi reabilitatsii [Changes in the function of external respiration in patients with chronic obstructive pulmonary disease in the application of physical rehabilitation]. Naukovyi Chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova: seriia 15 "Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport)" – Scientific Journal of NPU named after M.P. Drahomanov: Series 15 "Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)", 1 (95), 15-19 [in Ukrainian].

Hrygus, I.M., Nesterchuk, N.Ye., Nohas, A.O., Prymachok, L.L., & Zakharchenko, I.V. (2018). Vplyv provedenoi fizychnoi reabilitatsii na yakist zhyttia khvorykh na KhOZL [The influence of physical rehabilitation on the quality of life of patients with COPD]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny – Achievements of Clinical and Experimental Medicine, 4, 70-74 [in Ukrainian].

Hryhus, I., & Maistruk, M. (2017). Analiz fizychnoi aktyvnosti khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen pry zastosuvanni fizychnoi reabilitatsii [Analysis of the physical activity of patients with chronic obstructive pulmonary disease in the application of physical rehabilitation]. Fizychna aktyvnist, zdorovia, sport – Physical Activity, Health, Sports, 3 (29), 68-77 [in Ukrainian].

Hryhus, I., & Maistruk, M. (2018). Zminy funktsii zovnishnoho dykhannia u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen 1 stupenia tiazhkosti u protsesi fizychnoi reabilitatsii [Changes in the function of external respiration in patients with chronic obstructive pulmonary disease 1 degree of severity in the process of physical rehabilitation]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura – Bulletin of the Carpathian University. Series: Physical Education, 30, 19-27 [in Ukrainian].

Hryhus, I., & Maistruk, M. (2018). Otsinka efektyvnosti fizychnoi reabilitatsii khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen pomirnoho stupenia tiazhkosti [Evaluation of the effectiveness of physical rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease of moderate severity]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport: zhurnal – Youth Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Eastern European National University. Physical Education and Sports: Journal, 29, 89-96 [in Ukrainian].

Malyavin, A.G. (2006). Respiratornaya meditsinskaya reabilitatsiya. Prakticheskoe rukovodstvo dlya vrachey [Respiratory medical rehabilitation. Practical guide for doctors]. Moscow: Prakticheskaya meditsina [in Russian].

Malyavin, A.G., Epifanov, V.A., & Glazkova, I.I. (2010). Reabilitatsiya pri zabolevaniyakh organov dykhaniya [Rehabilitation for respiratory diseases]. Moscow: GEOTAR-Media [in Russian].

Ponomarenko, G.N. (2000). Sindromno-patogeneticheskiy podkhod – strategiya razvitiya fizioterapii v KhKhI veke [Syndromic-pathogenetic approach is a strategy for the development of physiotherapy in the 21st century]. Med. reabilitatsiya, kurortologiya, fizioterapiya – Medrehabilitation, Balneology, Physiotherapy, 1 (21), 7-9 [in Russian].

Chuchalina, A.G. (Eds.). (2005). Standarty po diagnostike i lecheniyu bolnykh KhOZL (ATS/ERS, peresmotr g. 2004) [Standards for the diagnosis and treatment of COPD patients (ATS / ERS, 2004 revision) 2004]. Moscow: Atmosfera, [in Russian].

Ghanem, M., Elaal, E.A., Mehany, M., & Tolba, K. (2010). Home-based pulmonary rehabilitation program: effect on exercise tolerance and quality of life in chronic obstructive pulmonary disease patients. Annals of Thoracic Medicine, 5 (1), 18-25.

Grygus, I., Maistruk, M., & Zukow, W. (2017). Effect of physical therapy on respiratory function in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Collegium Antropologicum, 41 (3), 255-261.

Grygus, I., Nesterchuk, N., Zukow, W., Nikolenko, O., & Prymachok, L. (2019). The quality of life in COPD patients in the process of physical rehabilitation. Journal of Physical Education and Sport, 19 (2), 163, 1126-1132.

Nici, L., Donner, C., Wouters, E., Zuwallack, R., Ambrosino, N., Bourbeau, J., …, & Troosters, T. (2006). ATS/ERS Pulmonary Rehabilitation Writing Committee. American Thoracic Society. European Respiratory Society statement on pulmonary rehabilitation. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 173, 12, 1390-1413.

Опубліковано
2019-10-24
Як цитувати
Grigus, I. M., Podolyak, P. S., Gamma, T. V., Podolyanchuk, I. S., Zarichanska, L. A., & Kucher, T. V. (2019). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 170-176. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v.i3.10522
Номер
Розділ
Погляд на проблему