ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ В ПІДЛІТКІВ ІЗ НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ ПРИ РІЗНИХ СТАНАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТАМІНОМ D

  • A-M. A. Shulhai Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • H. A. Pavlyshyn Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: вітамін D, ожиріння, кальцидіол, кардіометаболічний ризик, підлітки

Анотація

Дефіцит вітаміну D та надмірна маса тіла на сьогодні стали важливою глобальною проблемою як охорони здоров’я, так і громадського здоров’я. Значне вираження гіповітамінозу D у дітей з ожирінням часто супроводжується метаболічними порушеннями.

Мета – визначити взаємозв’язки рівня вітаміну D з показниками ліпідного обміну у дітей підліткового віку з надмірною масою тіла та ожирінням.

Матеріал і методи. Обстежено 139 дітей підліткового віку, серед яких 65 було з надмірною масою тіла та 74 з ожирінням, в тому числі 63 (45,4 %) дівчаток та 76 (54,7 %) хлопчиків. Середній вік дітей склав (15,4±2,3) року. Для встановлення вітамін D статусу за допомогою імуноферментного способу у сироватці крові рівень визначали 25(ОН)D. Показники ліпідного обміну визначали з використанням набору Cholesterol reagent від Roche Diagnostics за допомогою автоматичного аналізатора Cobas c111.

Результати. Встановлено прямий взаємозв’язок рівня вітаміну D з холестерин ліпопротеїдами високої щільності та зворотний зв’язок із загальним холестерином, тригліцеридами, холестерин ліпопротеїдами низької щільності, індексом атерогенності та індексом маси тіла і окружністю талії. За допомогою простого лінійного регресійного аналізу визначено, що взаємозв’язок вітаміну D із показниками ліпідного обміну характеризувався найбільшими коефіцієнтами узагального холестерину, холестерин ліпопротеїдів низької щільності та індексу атерогенності.

Висновки. Дефіцит вітаміну D у підлітків з надмірною масою тіла та ожирінням асоціюється зі збільшенням індексу маси тіла, артеріального тиску та атерогенною дисліпідемією.

Посилання

Zakharova, I., Klimov, L., Kuryaninova, V., Nikitina, I., Malyavskaya, S., Dolbnya, S., Kasyanova, A. et al. (2019). Vitamin D insufficiency in overweight and obese children and adolescents. Front. Endocrinol. (Lausanne), 10, 103-109.

Turer, C.B., Lin, H., & Flores, G. (2013). Prevalence of vitamin D deficiency among overweight and obese US children. Pediatrics, 131, 152-161.

Gul, A., Ozer, S., Yilmaz, R., Sonmezgoz, E., Kasap, T., Takçi, Ş., & Demir, O. (2017). Association between vitamin D levels and cardiovascular risk factors in obese children and adolescents. Nutr. Hosp., 34, 323-329.

Hossain, M.J., Levinson, A., George, D., Canas, J., Kumar, S., & Balagopal, P.B. (2018). Vitamin D status and cardiovascular risk in obesity: Effect of physical activity in nonvitamin D supplemented adolescents. Metab. Syndr. Relat. Disord.,16 (4),197-203.

Rodriguez-Rodriguez, E., Ortega, R.M., Gonzalez-Rodríguez, L.G., & Lopez-Sobaler, A.M. (2011). Vitamin D deficiency is an independent predictor of elevated triglycerides in Spanish school children. Eur. J. Nutr., 50 (5), 373-378.

Censani, M., Hammad, H.T., Christos, P.J., & Schumaker, T. (2018). Vitamin D deficiency associated with markers of cardiovascular disease in children with obesity. Glob. Pediatr. Health., 5, 23-37.

Glueck, C.J., Jetty, V., Rothschild, M., Duhon, G., Shah, P., Prince, M., Lee, K. et al. (2016). Associations between serum 25-hydroxyvitamin D and lipids, lipoprotein cholesterols, and homocysteine. North Am. J. Med. Sci., 8, 284-290.

Shulhai, A.-M., Pavlyshyn, H., & Shulhai, O. (2019). Peculiarities of the prevalence and risk factors for vitamin D deficiency in overweight and obese adolescents in Ukraine. Archives of the Balkan Medical Union, 54 (1), 57-63.

Maydannyk, V.H., & Khaitovych, M.V. (2008). Arterialna hipertenziia u ditei: diahnostyka ta likuvannia [Arterial hypertension in children: diagnostics and treatment]. Vnutrennyaya meditsyna – Internal Diseases, 3 (9), 13-20 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-08-20
Як цитувати
Shulhai, A.-M. A., & Pavlyshyn, H. A. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ В ПІДЛІТКІВ ІЗ НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ ПРИ РІЗНИХ СТАНАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТАМІНОМ D. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (2), 37-43. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i2.10367
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження