МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТИЗОВАНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АВТОНОМНИХ ДИСФУНКЦІЙ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

  • N. I. Sheiko ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • V. P. Feketa ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: опитувальник Вейна, синдром автономних дисфункцій, показник активності регуляторних систем

Анотація

Синдром автономних дисфункцій – це поліетіологічний синдром, що характеризується дисфункцією автономної нервової системи і функціональними порушеннями всіх систем організму. Поширеність САД, за даними деяких авторів, складає від 20 до 56 % всіх захворювань у осіб молодого віку, поступаючись лише ГРВІ.

Мета – виявити студентів з автономними дисфункціями та оцінити функціональний стан їх організму кількісно за допомогою показника активності регуляторних систем (ПАРС).

Матеріал і методи. До дослідження було залучено 100 студентів іноземців 2–3 курcів медичного факультету (1 група), та 100 студентів-українців молодших курсів інших факультетів (2 група) обох статей віком 17–23 роки. Для скринінгу автономних дисфункцій здійснювали анкетування за стандартним опитувальником А. М. Вейна. Для об’єктивної характеристики функціонального стану автономної нервової системи використовували показники варіабельності серцевого ритму, отримані шляхом 5-хвилинної реєстрації ІІ відведення зa допомогою комп’ютерного діагностичного комплексу «КардіоЛаб» («ХАІ-Медіка»,Україна). Зниження пристосувальних можливостей організму визначали за допомогою показника активності регуляторних систем (ПАРС).

Результати. За даними опитувальника А. М. Вейна, серед студентів-іноземців ознаки вегетативних змін мали 32 студенти (32 %), а серед українців – 21 (21 %). Однак об’єктивно автономні дисфункції, підтверджені показниками варіабельності серцевого ритму, серед іноземців мали лише 18 осіб (18 %), а серед українців – 11 осіб (11 %) відповідно до загальної кількості опитаних студентів. Зокрема, 50 % студентів-іноземців та 54,5 % студентів-українців мали помірну функціональну напругу, тобто донозологічні стани, ПАРС 2–4; 22,2 % студентів-іноземців та 27,3 % студентів-українців мали виражену функціональну напругу, тобто преморбідний стан, ПАРС 5–6; 11,1 % студентів-іноземців та 9,1 % студентів-українців мали різко виражену функціональну напругу, стан незадовільної адаптації, ПАРС 7-8; 16,7 % студентів-іноземців та 9,1 % студентів-українців мали астенізацію (виснаження) регуляторних систем, ПАРС 9–10.

Висновки. Опитувальник А. М. Вейна може бути використаний для скринінгу синдрому автономних дисфункцій, однак необхідним є об’єктивне підтвердження за допомогою вимірювання показників варіабельності серцевого ритму.

Посилання

Veyn, A.M. (Ed.). (2003). Vegetativnye rasstroystva: Klinika, diagnostika, lechenye [Vegetative disorders: clinic, diagnosis, treatment]. Moscow: Meditsynskoe informatsyonnoye agentstvo [in Russian].

Maidannyk, V.H., & Smiian, O.I. (2014). Vehetatyvni dysfunktsii u ditei [Vegetative dysfunctions in children]. Sumy: Sumy State University [in Russian].

Skyba, O.O. Patohenetychni osoblyvosti formuvannia vehetatyvnykh dysfunktsii u pidlitkiv zalezhno vid yikh morfolohichnoho statusu [Pathogenetic features of formation of autonomic dysfunctions in adolescents depending on their morphological status]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia, medytsyna – Bulletin of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine, 1 (8) [in Ukrainian].

Tonhajzerova, I., & Mestanik, M. (2016). Respiratory sinus arrhythmia as a non-invasive index of ‘brain-heart’ interaction in stress. Indian J. Med. Res., 144 (6), 815-822.

Low, A., & McCraty, R. (2018). Heart rate variability: New perspectives on assessment of stress and health risk at the workplace. Heart Mind, 2, 16-27.

Nikhil, S., & Kegan, J.M. (2018). Heart rate variability: An old metric with new meaning in the era of using MHealth technologies for health and Exercise training guidance. Arrhythmia & Electrophysiology Review, 7 (4), 247-255.

(2009). KardioLab VSR Metodychni rekomendatsii po analizu variabelnosti sertsevoho rytmu [CardioLab Methodical recommendations for analysis of cardiac rhythm variability]. National Aerospace University "KhAI" Scientific and technological center of electronic medical devices and technologies KhAI-Medika [in Ukrainian].

Lezhenko, H.O. (2011). Vehetatyvni dysfunktsii u ditei. Patohenez, diahnostyka i terapevtychna taktyka [Vegetative dysfunctions in children. Pathogenesis, diagnostics and therapeutic tactics]. Dytiachyi likar – Children’s Doctor, 4 (11), 20-32 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-05-30
Як цитувати
Sheiko, N. I., & Feketa, V. P. (2019). МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТИЗОВАНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АВТОНОМНИХ ДИСФУНКЦІЙ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (2), 170-174. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i2.10137
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження