ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

  • M. Yakhnytska Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: гастроезофагеальний рефлюкс, клінічні прояви, гелікобактерна інфекція

Анотація

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – найпоширеніша патологія сучасної гастро­ентерології, що завдає значних економічних та соціальних збитків, порушує якість життя людей.

Мета дослідження – вивчити клінічний перебіг гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у Львівському регіоні.

Матеріал і методи. Проводили анкетування, ендоскопічне обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, сito test® H. Pylori Ag фірми Pharmasco® для діагностики гелікобактерної інфекції.

Результати. Проаналізовано результати спостережень за 102 пацієнтами з ГЕРХ: серед них було 48 (47,1 %) жінок та 54 (52,9 %) чоловіки. Середній вік жінок становив (48±2,11) року, чоловіків – (37,7±1,65) року. У 73,5 % обстежених діагностовано ендоскопічно позитивну форму ГЕРХ, тоді як 26,5 % не мали ерозивно-виразкових змін слизової оболонки стравоходу. Вивчення зв'язку способу життя у хворих на ГЕРХ показало, що нерегулярне харчування та куріння сприяють розвитку захворювання. Аналіз основних скарг показав: у 37,2 % хворих печія щоденна, періодичну печію 3–4 рази на тиждень відмічали 62,7 % пацієнтів. Відрижка та ранкове блювання мали місце у 59,8 та 16,7 % хворих відповідно. Нудоту відмічали 37,2 % обстежених. На неприємний присмак у роті скаржилися 35,3 % пацієнтів. Біль в епігастрії спостерігали у 53,9 % обстежених. 27,5 % хворих на ГЕРХ були інфіковані H. pylorі.

Висновки. 1. Встановлено, що ендоскопічно негативна форма ГЕРХ у 4 рази частіше діагностується в жінок, тоді як ерозивні зміни слизової стравоходу вдвічі переважають серед осіб чоловічої статі. З'ясовано, що найчастіше ГЕРХ діагностували в осіб молодого та середнього віку (48,1 та 19,1 % відповідно).

  1. Показано, що факторами ризику розвитку ГЕРХ є нерегулярне харчування та куріння. Натомість гелікобактерна інфекція не асоціюється з ГЕРХ незалежно від ендоскопічної картини.
  2. Встановлено, що щоденна печія, нудота та неприємний присмак частіше зустрічаються у пацієнтів з ендоскопічно негативною ГЕРХ (55,6, 62,9 та 77,7 % відповідно), поєднання періодичної печії, відрижки та болю в епігастрії дозволяє запідозрити наявність ерозивно-виразкових змін слизової оболонки стравоходу.

Посилання

Babak, O.Ya. (2014). HERKh. Vid teorii do praktyky [GERD. From theory to practice]. Suchasna hastroen­terolohiia – Modern Gastroenterology, 4 (78), 38-44 [in Ukrainian].

Babak, M.O. (2011). Poshyrenist typovykh ta atypovykh proiaviv hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby [The prevalence of typical and atypical manifestations of gastroesophageal reflux disease]. Ukr. terapevt. zhurn. – Ukrainian Therapeutic Journal, 2, 33-37 [in Ukrainian].

Blondeau, K. (2010). Treatment of gastroesophageal reflux disease:the new kids to block. Neurogastroenterol. Motil., 22, 836-840.

Nazarian, R.S., Yemelianova, N.Yu., Karnaukh, O.V., & Khmyz, T.H. (2013). Stomatolohichni proiavy hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby u ditei ta doroslykh. Ohliad literatury [Dental displays of gastroesophageal reflux disease in children and adults. Literature review]. Profilaktychna ta dytiacha stomatolohiia – Preventive and Pediatric Dentistry, 2 (9), 34-39 [in Ukrainian].

Zvenigorodskaya, L.A., & Churikova, A.A. (2012). Terapiya gastroezofagelnoy reflyuksnoy bolezni pri ishe­micheskoy bolezni serdtsa [Therapy of gastroesophageal reflux disease in coronary heart disease.]. Klin. geront. – Clinical Gerontology, 18, 48-51 [in Russian].

Kahrilas, P.J. (2004). Review article: gastroesophageal reflux disease as a functional gastrointestinal disorder. Aliment. Pharmacol Iher., 20 (Suppl), 50-55.

Kamenir, V.M. (2010). Dynamika rivnia stabilnykh metabolitiv oksydu azotu i melatoninu u patsiientiv z hastro­ezofahalnoiu refliuksnoiu khvoroboiu u poiednanni z khronichnym obstruktyvnym zakhvoriuvanniam lehen na tli likuvannia melatoninom [Dynamics of the level of stable metabolites of nitric oxide and melatonin in patients with gastroesophageal reflux disease in combination with chro­nic obstructive pulmonary disease on the background of treatment with melatonin]. Suchasna hastroenterolohiia – Modern Gastroenterology, 4, 61-66 [in Ukrainian].

Kellerman, R., & Kintanar, T. (2017). Gastroesopha­geal reflux disease. Prim. Care, 44 (4), 561-573. doi: 10.1016/j.pop.2017.07.001. Epub 2017 Oct 5. Review. PubMed PMID: 29132520.

Kseneva, S.I., Borodulina, E.V., & Udut, V.V. (2018). Discoordination of autonomic support of functions in the pathogenesis gastroesophageal reflux disease. Bull. Exp. Biol. Med. doi: 10.1007/s10517-018-4279-3. [Epub ahead of print] PubMed PMID:30450517.

Maev, I.V. (2004). Gastroezofagelnaya reflyuksnaya bolezn – bolezn ХХІ veka [Gastroesophageal reflux disease – a disease of the XXI century]. Lechashchii vrach – Attending Doctor, 4, 10-14 [in Russian].

Vdovychenko, V.I., & Sverdan, Ya.P. (2013). Kardiolohichni symptomy hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby u patsiientiv iz tsukrovym diabetom 2 typu [Cardiological symptoms of gastroesophageal reflux disease in patients with diabetes mellitus type 2]. Suchasna hastroenterolohiia – Modern Gastroenterology, 3 (71), 110-114 [in Ukrainian].

Palii, I.H., Zaika, S.V., & Yankovetska, A.H. (2014). Poshyrennia HERKh sered khvorykh z patolohiieiu orhaniv travlennia, provokuiuchi chynnyky ta efektyvnist blokatoriv N+/K+ATFazy (za rezultatamy anketuvannia ambulatornykh khvorykh) [Distribution of GERD among patients with pathology of digestive organs, provocative factors and the effectiveness of N + / K + ATPase blockers (based on the results of the survey of ambulatory patients)]. Suchasna hastroenterolohiia – Modern Gastroenterology, 4 (78), 38-44 [in Ukrainian].

Ostrohliad, A.V. (2006). Pershyi dosvid vyvchennia epidemiolohii hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby v Ukraini [The first experience of epidemiology of gastroesophageal reflux disease in Ukraine]. Suchasna hastroenterolohiia – Modern Gastroenterology, 1 (27), 30-32 [in Ukrainian].

Babak, M.O. (2011). Henderni osoblyvosti po­shyrenosti hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby [Gender features of the prevalence of gastroesophageal reflux disease]. Suchasna hastroenterolohiia – Modern Gastroenterology, 3, 11-16 [in Ukrainian].

Bychkov, M.A. (2011). Klinichni osoblyvosti perebihu zakhvoriuvan stravokhodu u patsiientiv revmatolohichnoho profiliu [Clinical features of the course of diseases of the esophagus in patients with rheumatoid profile]. Ukrainskyi revmatolohichnyi zhurnal – Ukrainian Rheumatological Journal, 3, 75-78 [in Ukrainian].

Bychkov, M.A., & Yakhnytska, M.M. (2017). Poshy­renist hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby za dany­my endoskopichnykh doslidzhen [Prevalence of gastroesophageal reflux disease according to endoscopic studies]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny – Achievements of Clinical and Experimental Medicine, 2, 38-43 [in Ukrainian].

Bychkov, M.A., Savytskyi, Ya.M., Shvydkyi, Ya.B., & Yakhnytska, M.M. (2017). Henderni ta vikovi osoblyvosti endoskopichno pozytyvnoi formy hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby [Gender and age characteristics of the endoscopically positive form of gastroesophageal reflux disease]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny – Actual Problems of Modern Medicine, 17 (4), 72-76 [in Ukrainian].

Krylova, O.O., Maikova, T.V., Kutniak, V.M., & Yershova, S.Iu. (2016). Endoskopichna diahnostyka hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby [Endoscopy diagnosis of gastroesophageal reflux pain]. Suchasna hastroenterolohiia – Modern Gastroenterology, 6 (92), 109-118 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Yakhnytska, M. (2019). ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 195-201. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10074
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження