ОСОБЛИВОСТІ АДДИКТИВНИХ І АФЕКТИВНИХ СТАНІВ, АСОЦІЙОВАНИХ З РОЗЛАДАМИ, ПОВ'ЯЗАНИМИ ІЗ ВЖИВАННЯМ АЛКОГОЛЮ, У ХВОРИХ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ

  • K. D. Gaponov Харківська медична академія післядипломної освіти
Ключові слова: алкогольна залежність, психосоціальний стрес, аддиктивний статус, афективні розлади, депресія, тривога

Анотація

4,2 % українців мають проблеми, пов'язані зі вживанням алкоголю, що суттєво більше, ніж у більшості розвинених країн Європи. Це пов'язано зі значним підвищенням довготривалого стресового наван­таження, в умовах якого живе зараз населення України, що породжує зростання рівня вживання алкоголю.

Мета дослідження – вивчення особливостей вираження та проявів аддиктивних і афективних станів, асо­ційованих з розладами, пов'язаними із вживанням алкоголю, у хворих з різним рівнем психосоціального стресу.

Матеріал і методи. Дослідження було здійснено на базі КНПХОР «Обласний наркологічний диспансер» про­тя­гом 2014–2018 рр., де за умови інформованої згоди з дотриманням принципів біоетики і деонтології було обстежено 312 чоловіків, хворих на алкогольну залежність (АЗ): 107 комбатантів, які мали досвід участі у бойових діях на Сході України як учасники Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил; 89 вимушено пере­міщених осіб із тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей; 116 осіб – мешканців м. Харкова і Харківської області, які не були комбатантами або вимушено переміщеними особами. Дослідження містило використання клінічного, клініко-психопатологічного, психодіагностичного й статистичного методів.

Результати. Встановлено, що вираження і клінічна варіативність розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю, асоційовані з вираженням психосоціального стресу, який випробовують хворі: зі збільшенням дезадаптивного стресового навантаження відбувається потяжчання клінічної симптоматики АЗ.

Аддиктивний статус хворих на АЗ демонструє напруженість за низкою аддиктивних об'єктів хімічного і нехі­мічного походження, вираження якої прямо або обернено асоційоване з вираженням АЗ та психосоціального стресу. Серед об'єктів хімічного походження (крім алкоголю), прямий кореляційний зв'язок встановлено для тютюну, психостимуляторів і кави/чаю, нехімічного походження – комп'ютерних ігор, а обернений зв'язок – для таких об'єктів нехімічної аддикції, як спорт і секс. Вираженість тютюнокуріння (rS=0,760) і схильності до надмірного захоплення комп'ютерними іграми (rS=0,703) більш тісно пов'язано з вираженням АЗ і психосоціального стресу, ніж аддиктивна напруженість за іншими аддиктивними об'єктами.

Вираження афективних феноменів у хворих на АЗ також виявилось конгруентним до динаміки вираження психосоціального стресу: зі збільшенням рівня психосоціального стресу спостерігали зростання тяжкості депресив­них і тривожних проявів. Найбільш виражений прямий кореляційний зв'язок встановлено між тяжкістю АЗ та психосоціального стресу і психічною тривогою (rS=0,844) як складовою клінічної картини афективних розладів, притаманних обстеженим, хоча тіснота кореляційних зв'язків із вираженням як проявів патологічної тривоги, так і депресії була на рівні високої в обох випадках (rS=0,797 і rS=0,731 відповідно).

Висновки. Перспективою подальших досліджень є створення системи таргетно персоніфікованих лікувально-реабілітаційних і профілактичних заходів, диференційованих залежно від рівня патологічного стресового наванта­ження, випробовуваного пацієнтами, і впровадження її в існуючу комплексну систему надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на АЗ.

Посилання

Degenhardt, L., Charlson, F., Ferrari, A., Santomau­ro, D., Erskine, H., Mantilla-Herrara, A., … & Vos, T. (2018). The global burden of disease attributable to alcohol and drug use in 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Psychiatry. Nov 1. pii: S2215-0366(18)30337-7. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30337-7.

Degerud, E., Ariansen, I., Ystrom, E., Graff-Iver­sen, S., Høiseth, G., Mørland, J., … & Næss, Ø. (2018). Life course socioeconomic position, alcohol drinking pat­terns in midlife, and cardiovascular mortality: Analysis of Norwegian population-based health surveys. PLOS. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002476

Jones, L., & Sumnall, H. (2016). Understanding the relationship between poverty and alcohol misuse. Centre for Public Health, Faculty of Education, Health and Com­munity, Liverpool John Moores University, Henry Cotton Campus.

Palmisano, M., & Pandey, S.C. (2017). Epigenetic mechanisms of alcoholism and stress-related disorders. Alcohol, 60, 7-18.

Haponov, K.D. (2015). Do problemy patolohichnoho vzaiemozviazku posttravmatychnykh stresovykh rozladiv ta alkoholnoi zalezhnosti [On the problem of the pathological relationship of post-traumatic stress disorders and alcohol dependence]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Bulletin of Psychoneurology, 23, 3 (84), 120-121 [in Ukrainian].

Kuper, Dzh.Е. (Ed.) (2000). Karmannoe rukovodstvo k MKB-10: Klassifikatsiya psikhicheskikh i povedencheskikh rasstroystv (s glossaryem i issledovatelskimi diagnostycheskimi kriteriyami) [Pocket Guide to ICD-10: Classification of mental and behavioral disorders (with a glossary and research diagnostic criteria)]. Kuper, Dzh.E. (Comp.). Transl. from English by D. Poltavets. Kyiv: Sfera [in Russian].

Babor, Th.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., & Monteiro, M.G. (2001). AUDIT. Alcohol Use Disorders Identification Test. WHO/MSD/MSB/01.6a Original: English Distribution: General, р. 28.

Stockwell, T., Sithavan, T., & McGrath, D. (1994). The measurement of alcоhоl dependence and impaired control in community samples. Addiction, 89, 167-174.

Haponov, K.D., Sosin, I.K., Honcharova, O.Yu., & Markova, M.V. (2018). Sposib diahnostyky klinichnoi spetsy­fiky i prohnozu perebihu alkoholnoi zalezhnosti u osib z riznym psykhotravmatychnym dosvidom i rivnem psykhosotsialnoho stresu [Method of diagnostics of clinical specificity and prognosis of alcohol dependence in people with different psychotraumatic experiences and levels of psychosocial stress]. Informatsiinyi lyst MOZ Ukrainy – Information letter of the Ministry of Health Ukraine, No. 249-2018, p. 4 [in Ukrainian].

Vodopyanova, N.E. (2009). Psykhodiagnostika stressa [Psychological diagnosis of stress]. Saint-Petersburg: Piter [in Russian].

Lynskiy, I.V., Minko, A.I., Artemchuk, A.F., Gry­nevych, E.G., & Markova, M.V. (2009). Metod kompleksnoy otsenki addyktyvnogo statusa individa i populyatsii s pomoshchyu sistemy AUDIT-podobnykh testov [The method of comprehensive assessment of the addictive status of an individual and the population using the system of AUDIT-like tests]. Visnyk psykhiatrii ta psykhofarmakoterapii – Bulletin of Psychiatry and Psychopharmacotherapy, 2 (16), 56-70 [in Ukrainian].

Markova, M.V., & Savina, M.V. (2017). Test dlia vyiavlennia rozladiv, poviazanykh z zaxoplenistiu sportom (fitnesom) SPORT-UDIT (versiia “samozvit”) dlia neprofesionaliv [Test for the detection of disorders associated with sports sport (fitness) SPORT-UDIT (version "self-report") for non-professionals]. Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir № 70682 vid 24.02.2017 – Certificate of re­gistration of copyright rights to the work No. 70682 from 02/24/2017 [in Ukrainian].

Podkorytov, V.S., & Chayka, Yu.Yu. (2003). Depressii (Sovremennaya terapiya) [Depression. Modern therapy]. Kharkiv: Tornado [in Russian].

Haponov, K.D. (2018). Osoblyvosti klinichnoho aranzhuvannia alkoholnoi zalezhnosti u osib z riznym rivnem psykhosotsialnoho stresu [Features of clinical arrangement of alcohol dependence in people with different levels of psychosocial stress]. Psykhiatriia, nevrolohiia, medychna psykholohiia – Psychiatry, Neurology, Medical Psychology, 5, 9, 41-52 [in Ukrainian].

Lynskiy, I.V., & Vyglazova, O.V. (2014). Addiktyvnyy status bolnykh, zavisimykh ot alkogolya [Addictive status of patients dependent on alcohol]. Ukrainskyi visnyk psy­khonevrolohii – Ukrainian Herald of Psychoneurology, 22, 1 (78), 107-113 [in Ukrainian].

Becker, H.C. (2012). Effects of alcohol dependence and withdrawal on stress responsiveness and alcohol consumption. Alcohol Research, 34 (4), 448-458.

Koob, G.F. (2015). The dark side of emotion: the addiction perspective. European Journal of Pharmacology, 753, 73-87.

Shorter, D., Hsieh, J., & Kosten, T.R. (2015). Pharmacologial management of co-morbid post-traumatic stress disorder and addictions. American Journal of Addic­tion, 24 (8), 705-712.

Cadet, J.L. (2016). Epigenetics of stress, addiction, and resilience: therapeutic implications. Molecular Neuro­biology, 53 (1), 545-560.

Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Gaponov, K. D. (2019). ОСОБЛИВОСТІ АДДИКТИВНИХ І АФЕКТИВНИХ СТАНІВ, АСОЦІЙОВАНИХ З РОЗЛАДАМИ, ПОВ’ЯЗАНИМИ ІЗ ВЖИВАННЯМ АЛКОГОЛЮ, У ХВОРИХ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 40-52. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10046
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження