ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ІНШИХ ПАРАМЕТРІВ НА ТРОФОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ

  • L. S. Babinets ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Yu. Ya. Kotsaba ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. M. Halabitska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: хронічний панкреатит, трофологічний статус, зовнішньосекреторна функція підшлункової залози, анемія, кореляційно-регресійний аналіз, еластографія

Анотація

Трофологічна недостатність, що розвивається у хворих на хронічний панкреатит, за своєю природою є полінурієнтною, тобто виникає дефіцит як макро- (білків, жирів, вуглеводів), так і мікрокомпонентів (вітамінів та деяких хімічних елементів) у різних співвідношеннях.

Мета – оцінити взаємозалежність між показниками трофологічного статусу та основними характеристиками захворювання у хворих на хронічний панкреатит.

Матеріал і методи. Обстежено 115 пацієнтів з хронічним панкреатитом. Серед них було 75 жінок і 40 чоловіків, середній вік хворих складав (52,4±3,2) роки, середня тривалість хвороби – (12,8±3,1) роки.

Результати. За даними кореляційно-регресійного аналізу було доведено, що вік пацієнтів, тривалість захворювання, функціональна здатність підшлункової залози за значенням рівня фекальної α-еластази та її структурний стан за результатами УЗД (вираженими в балах) і еластографії є предикторами формування та прогресування анемії, гіпопротеїнемії та вітамінної недостатності у хворих на хронічний панкреатит.

Висновки. Врахування вищеперерахованих факторів у клінічній практиці є важливим і впливає на результат лікування.

Посилання

Вabinets, L.S., Halabitska, I.M., & Kytsai, K.Yu. (2014). Patogenetic substantiation of trofologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis. Journal of Health Sciences, 4 (16), 272-275.

Löhr, J.-M., Klöppel, G., Riemann, J.F., Fischbach, W., Galle, J., & Mössner, J. (2008). Pankreas: Anatomie, Histologie, Embriologie, Entwicklungsanomalien. Gastroenterologie. Stuttgart, Thieme Verlag.

Domínguez-Muñoz, J.E., Iglesias-García, J., Iglesias, Rey M., Figueiras, A., & Vilariño-Insua, M. (20050. Effect of the administration schedule on the therapeutic efficacy of oral pancreatic enzyme supplements in patients with exocrine pancreatic insufficiency: a randomized, three-way crossover study. Aliment Pharmacol. Ther., 21 (8), 993-1000.

Вabinets, L.S., Halabitska, I.M., Kotsaba, Y.Y., Borovyk, I.O., & Migenko, B.O. (2017). The effect of the proteolisis' system activity for the trophological status of patients with osteoarthrosis and excretory insufficiency of pancreas. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 71 (2; 1), 273-276.

Опубліковано
2019-04-22
Як цитувати
Babinets, L. S., Kotsaba, Y. Y., & Halabitska, I. M. (2019). ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ІНШИХ ПАРАМЕТРІВ НА ТРОФОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 14-16. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10041
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження