ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ ПРИ БЕЗПЛІДДІ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ

  • V. V. Orlova Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Ключові слова: трубно-перитонеальне безпліддя, мелатонін, лікування безпліддя, антиоксидантна терапія

Анотація

Трубно-перитонеальне безпліддя є поширеним фактором жіночого безпліддя, що супроводжується розвитком окиснювального стресу в тканинах репродуктивного тракту. Мелатонін – потужний нейтралізатор вільних радикалів, тому використання екзогенного мелатоніну в якості антиоксидантної терапії при даному безплідді є досить обґрунтованим.

Мета дослідження – визначити ефективність антиоксидантної терапії екзогенним мелатоніном при безплідді трубного походження.

Матеріали і методи. В дослідженні взяли участь 65 жінок із трубно-перитонеальним безпліддям, які лікувалися за методами допоміжних репродуктивних технологій. Залежно від бажання жінки отримувати різне лікування, їх поділили на 2 групи. До першої групи увійшли 33 пацієнтки, які отримували екзогенний мелатонін, до другої – 32 жінки, які лікувалися за стандартною схемою. Групу контролю склали 35 практично здорових фертильних жінок із реалізованою репродуктивною функцією. Усім пацієнткам було визначено рівень ендогенного мелатоніну, окиснювальну модифікацію білка (ОМБ), вміст ТБК-активних продуктів, активність ензимів супероксиддисмутази (СОД) та каталази, рівень фрагментованої ДНК (ф-ДНК).

Результати досліджень та їх обговорення. Визначення ендогенного мелатоніну в сироватці крові показало статистично нижчий рівень гормону в жінок із безпліддям порівняно з групою контролю. Після отримання мелатоніну протягом трьох місяців рівень пероксидації ліпідів та окиснювальної модифікації білків знизився, а активність антиоксидантів СОД і каталази підвищився як в ендометрії, так і у фолікулярній рідині. Кореляційний аналіз між показниками про/антиоксидантної системи, рівнем ф-ДНК в ендометрії та фолікулярній рідині жінок із трубно-перитонеальним безпліддям показав суттєвий вплив екзогенного мелатоніну на нормалізацію вільнорадикального процесу, що підтверджує його позитивну роль у регуляції окиснювального стресу (безпосередньо або опосередковано) та апоптозу.

Висновки. Антиоксидантна терапія екзогенним мелатоніном протягом трьох місяців є ефективною: відбувається достатня активація ендогенних механізмів антиоксидантного захисту для зниження вмісту вільних радикалів та нормалізації процесів апоптозу в репродуктивному тракті жінок.

Посилання

Claustrat, B., & Leston, J. (2015). Melatonin: Physiological effects in humans. Neurochirurgie, 61(2-3), 77-84.

Nayki, C., Nayki, U., Gunay, M., Kulhan, M., Çankaya, M., Humeyra Taskın Kafa, A., & Balci, G. (2017). Oxidative and antioxidative status in the endometrium of patients with benign gynecological disorders. J. Gynecol. Obstet. Hum. Reprod, 46 (3), 243-247.

Orlova, V.V. (2018). Vyvchennia stanu pro/antyoksydantnoi systemy v reproduktyvnomu trakti zhinok z trubno-perytonealnym bezpliddiam [Oxidative stress biomarkers in reproductive tract of women with tuboperitoneal infertility]. Medycyna sohodni i zavtra – Medicine today and tomorrow, 1 (78), 72 [in Ukrainian].

Dubinina, E., Burmistrov, S., Xodov, D., & Porotov, I. (1995). Okislitelnaya modifikatsiya belkov syvorotki krovi cheloveka, metod yeye opredeleniya [Oxidative modification of human serum protein, method of its determination]. Voprosy meditsinskoy khimii – Questions of Medical Chemistry, 1 (41), 24-26 [in Russian].

Orekhovіch, V.N. (1977). Modern methods in biochemistry [Modern methods in biochemistry]. Moskov: Medicina, 66-68 [in Russian].

Chevary, S., Chaba, Y., & Sekej, J. (1985). Rol superoksiddismutazy v okislitelnykh protsessakh kletki i metod opredeleniya yeye v biologicheskikh materialakh [The role of superoxide dismutase in the oxidative processes of the cell and the method for its determination in biological materials]. Labor. Delo – Labor. matter, 11, 678-681 [in Russian].

Koroliuk, M.A., Ivanova, L.I., Majorova, I.G., Tokarev, V.E. (1988). Metod opredeleniya aktivnosti katalazy [Method for determining of catalase activity]. Labor. Delo – Labor. matter, 1, 16-18 [in Russian].

Burton, K. (1956). A study of the conditions and mechanism of the diphenylamine reaction for the colorimetric estimation of deoxyribonucleic acid. Biochem. 62, 315-323.

Barberino, R.S., Menezes, V.G., Ribeiro, A.E.A.S., Palheta, R.C.Jr., Jiang, X., Smitz, J.E.J., & Matos, M.H.T. (2017). Melatonin protects against cisplatin-induced ovarian damage in mice via the MT1 receptor and antioxidant activity. Biol Reprod., 96 (6), 1244-1255.

Sinha, K., Das, J., Pal, P.B., & Sil, P.C. (2013). Oxidative stress: the mitochondria-dependent and mitochondria-independent pathways of apoptosis. Archives of Toxicology, 87 (7), 1157-1180.

Solovjova, N.V. (2015). Antyoksydantna aktyvnist melatoninu i hlutationu na osnovi porivnialnoho analizu rezultativ kvantovokhimichnykh ta elektrokhimichnykh doslidzhen [Antioxidant activity of melatonin and glutathione based on comparative analysis of the results of quantum chemical and electrochemical studies]. Visnyk VDNZU “Ukrayinska medychna stomatolohichna akademiia” – Bulletin HSEEU “Academy of Medical Dentistry of Ukraine”, (49), 190-194 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-04-10
Як цитувати
Orlova, V. V. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ ПРИ БЕЗПЛІДДІ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ. Вісник наукових досліджень, (1), 79-83. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.1.9956
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ