ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ НА СТРУКТУРНУ РЕОРГАНІЗАЦІЮ ЛЕГЕНЬ У ЩУРІВ

  • M. O. Vatsyk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • I. Ye. Herasymiuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: загальне зневоднення, легені, альвеоли, бронхи, епітелій слизової

Анотація

Проблема впливу загальної дегідратації на організм сьогодні набуває все більшої актуальності у медичній науці. Унаслідок суттєвих змін соціально-економічних, екологічних умов проживання людей на усій планеті, частих катаклізмів, підвищення температури наколишнього середовища виникає дефіцит у питній воді. Особливо це відчутно при підвищеному фізичному навантаженні.

Мета дослідження – встановити особливості структурних змін у легенях щурів при загальному зневодненні різного ступеня тяжкості та дати їм кількісну характеристику.

Матеріали і методи. Експерименти проведено на 30 білих лабораторних статевозрілих щурах-самцях масою тіла 160–180 г і віком 2,5–3 місяці. З них 6 тварин склали контрольну групу, іншим 24 щурам загальну дегідратацію моделювали шляхом годування сухим вівсом без доступу до води протягом 3; 6 і 10 діб (загальне зневоднення легкого, середнього і тяжкого ступенів відповідно). Дослідження проводили з використанням гістологічних, морфометричних та статистичних методик.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати проведеного дослідження свідчать, що при загальному зневодненні організму поступово у паренхімі легень і їх кровоносне русло розвиваються певні морфофункціональні зміни, характер й інтенсивність яких залежать від тривалості зневоднення, а значить, і його ступеня. Через обмеження у воді довше, ніж одну добу, суттєвих змін у легенях не відбувається, хоча навіть у такий термін можна спостерігати ознаки посилення кровопостачання та вентиляційної функції легень. Однак починаючи з 3-ї доби і до завершення експерименту в 10-денний термін, у процесі поступового зневоднення організму відбувається втрата маси органа, яка супроводжується поступовим потоншенням міжальвеолярних перегородок, зменшенням товщини багаторядного миготливого епітелію слизової оболонки бронхів з одночасним зниженням діаметра і площі поперечного перерізу просвіту альвеол, що у кінцевому результаті призводить до формування та чергування вогнищ емфіземи із вогнищами дисателектазів, а значить, порушень у ветиляційній функції легень.

Висновки. Морфологічні зміни у легенях при загальному зневодненні (зменшення маси легень, товщини міжальвеолярних перегородок, товщини багаторядного миготливого епітелію бронхів, діаметра і площі альвеол) можуть складати основу порушення їх респіраторної функції.

Посилання

Zdyumaeva, N.P., & Levyn, V.N. (2007). Rol faktorov, opredelyayushchikh reologicheskiye svoystva krovi v mekhanizmakh adaptatsii i povrezhdeniya pri vodnom disbalanse [The role of factors that determine the rheological properties of blood in the mechanisms of adaptation and damage at water imbalance]. Patologycheskaya fyzyologyya y eksperymentalnaya terapyya – Pathological physiology and experimental therapy, (1), 18-20.

Bogolyubov, V.A. (2008). Patogenez y klynyka vodno-elektrolytnyx rasstrojstv [Pathogenesis and clinic of hydro-electrolyte disorders]. Moskov: Medycyna, p. 428 [in Russian].

Mosendz, T.M. (2013). Morfo-funktsionalna kharakterystyka nervovo-miazovykh zakinchen pry korotkotryvalii zahalnii dehidratatsii orhanizmu [Morpho-functional characteristic of neuromuscular endings at short-term general dehydration of the organism]. Svit medycyny ta biologiyi – World of Medicine and Biology, (3), 66-68 [in Ukrainian].

Thompson, R.J., & Zhou, N., & MacVicar, B.A. (2006). Ischemia opens neuronal gap junction hemichannels. Science, (312), 924-927.

Waller, A.P., Heigenhauser, G.J., Geor, R.J., Spriet, L.L., & Lindinger, M.I. (2009). Fluid and electrolyte supplementation after prolonged moderate-intensity exercise enhances muscle glycogen resynthesis in Standardbred horses. J Appl Physiol (1985), 106 (1), 91-100.

Watts, A.G., & Boyle, C.N. (2010). The functional architecture of dehydration-anorexia. Physiol. Behav., 100 (5), 472-477.

Gajkova, O.N., Xmara, V.M., & Gusev, G.P. (2011). Vliyaniye degidratatsii i gipergidratatsii organizma na soderzhaniye vody, natriya i kaliya v tkanyakh krys [Influence of dehydration and hyperhydration of the organism on the content of water, sodium and potassium in tissues of rats]. Nejroxyrurgyya y nevrologyya detskogo vozrasta – Neurosurgery and childhood neurology, 4 (30), 12-19 [in Russian].

Pryxodko, O.O. (2016). Zminy histomorfometrychnykh parametriv selezinky shchuriv za umov dii pozaklitynnoi dehidratatsii [Changes in the histomorphometric parameters of the spleen of rats under the conditions of extracellular dehydration]. Visnyk problem biologiyi i medycyny – Bulletin of Biology and Medicine Issues, 1, 2 (127), 192-194 [in Ukrainian].

Bumejster, V.I. (2009). Elektronnomikroskopichna kartyna reheneratu velykohomilkovoi kistky shchuriv za dii pozaklitynnoho znevodnennia [Electron microscopic picture of the tibia regenerate of rats for the effects of extracellular dehydration]. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia – Clinical and Experimental Pathology, 8 (2), 10-13 [in Ukrainian].

Gusejnova, S. T. (2009). Morfologicheskiye izmeneniya v imunnykh obrazovaniyakh tonkoy kishki pri degidratatsii i korrektsii fizrastvorom [Morphological changes in immune formations of the small intestine during dehydration and correction with saline]. Vestnyk novyx medycynskyx texnologyj – Bulletin of new medical technologies, 16 (2), 199-200 [in Russian].

Опубліковано
2019-04-10
Як цитувати
Vatsyk, M. O., & Herasymiuk, I. Y. (2019). ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ НА СТРУКТУРНУ РЕОРГАНІЗАЦІЮ ЛЕГЕНЬ У ЩУРІВ. Вісник наукових досліджень, (1), 116-120. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.1.9951
Номер
Розділ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ