ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕЙРОМЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ПІВКУЛЬОВИЙ ІНСУЛЬТ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ

  • O. A. Kozyolkin Запорізький державний медичний університет
  • S. O. Medvedkova Запорізький державний медичний університет
  • A. A. Kuznietsov Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: stroke, recovery period, rehabilitation

Анотація

Цереброваскулярні захворювання, особливо їх гострі форми, мозкові інсульти, є важливою проблемою у сучасній медицині. Пошук та застосування нових і більш ефективних препаратів, що сприяють поліпшенню результатів лікування у відновний період захворювання, є актуальними.

Мета дослідження – покращити лікування хворих на ішемічний мозковий інсульт у відновному періоді шляхом застосування в комплексній терапії препарату “Фенілпірацетам”.

Матеріали і методи. У дослідженні представлено результати лікування 70 хворих (середній вік (58,8±0,9) року) у відновному періоді ішемічного півкульового інсульту (ІПІ). Усіх пацієнтів поділили на дві клінічні групи по 35 осіб. Першу групу склали хворі, які в комплексній терапії отримували препарат“Фенілпірацетам” перорально в добовій дозі 200 мг, яку розділили на 2 прийоми, – вранці та в обід упродовж 30 днів, а другу – пацієнти, яким в якості ноотропного препарату отримували “Пірацетам” парентерально в добовій дозі 3000 мг одноразово вранці протягом 30 днів. Усім хворим в динаміці до лікування і через 30 днів проводили оцінку стану за шкалою інсульту Національного інституту здоров’я для визначення ступеня його тяжкості, зокрема функціонального відновлення за модифікованою шкалою Ренкіна й оцінку можливості побутових навичок і самообслуговування за індексом Бартела. Оцінювали динаміку когнітивних порушень із використанням Mini–Menthal State Examination та тесту запам’ятовування 10 слів.

Результати досліджень та їх обговорення. У результаті проведеного дослідження відзначали позитивну динаміку всіх клініко-неврологічних і когнітивних показників, вірогідно більш вираженою вона була у хворих основної групи, де застосовували препарат “Фенілпірацетам”, порівняно з групою контролю (р<0,05). В основній групі після проведеної терапії зареєстровано збільшення балів за MMSE на 13,0 % (p<0,01) за рахунок поліпшення більшості когнітивних доменів: пам’яті – в 2 рази (р<0,01), уваги та рахунку – на 33,3 % (р<0,01), орієнтації – на 12,5 % (р<0,01). У контрольній групі зареєстровано статистично значуще, але менш виражене, порівняно з основною групою, збільшення балів за MMSE (Δ %+4,2 %, p<0,01).

Висновки. Проведене дослідження свідчить про позитивні ефекти препарату “Фенілпірацетам”, що сприяють поліпшенню результатів лікування хворих на ішемічний півкульовий інсульт у відновному періоді.

Посилання

Voloshнn, P.V., & Maruta, N.O. (2017). Osnovni napryamky naukovykh rozrobok v nevrolohiyi, psykhiatriyi ta narkolohiyi v Ukrayini [The main areas of scientific development in neurology, psychiatry and narcology in Ukraine]. Ukr. visnyk psykhonevrolohii – Ukr. Journal of Psychoneurology, 25, 1 (90), 10-18 [in Ukrainian].

Shkrobot, S.I., Sokhor, NR., Milevska-Vovchuk, LS., Krynytska, I.Ya., Marushchak, M.I., Shkrobot, L.V., & Yasnij, O.R. (2018). Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase. Zaporozhye medical journal, 20 (1), 41-46.

Mishchenko, TS. (2017). Osnovni napriamky naukovykh rozrobok v nevrolohii, psykhiatrii ta narkolohii v Ukraini [Epidemiology of cerebrovascular diseases and organization of medical care for patients with stroke in Ukraine]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukr. Journal of Psychoneurology, 25, 1 (90), 22-24 [in Ukrainian].

Westerlind, E., Persson, H.C., & Sunnerhagen, K.S. (2017). Return to Work after a Stroke in Working Age Persons; A Six-Year Follow Up. PLoS One, 6, 12 (1), e0169759. doi: 10.1371/journal.pone.0169759.

Lahiff-Jenkins, C. (2014). We invite you to comment: The WSO Stroke Research Committee research recommendations relevant to the WSOmission for stroke treatment, prevention and recovery. World Stroke Organization Blogspot. URL : http://worldstrokeorganization.blogspot.com.au/2014/12/we-invite-you-to-comment-wso-stroke.html.

Winstein, C.J., Stein, J., Arena, R., Bates, B., Cherney, L.R., Cramer, S.C., … & Zorowitz, R.D. (2016). Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association. Am. Stroke Association. Stroke, 47, 98-169.

Akhapkina, V.I., & Akhapkin, R.V. (2013). Identification and evaluation of the neuroleptic activity of phenotropil. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova, 7, 42-46.

Hara, Y. (2015). Brain plasticity and rehabilitation in stroke patients. J. Nippon Med. School, 82 (1), 4-13.

Thomas, L.H., French, B., Coupe, J., McMahon, N., Connell, L., Harrison, J., … & Watkins, C.L. (2017). Repetitive Task Training for Improving Functional Ability After Stroke: A Major Update of a Cochrane Review. Stroke, 48, e102-e103.

Bagir, L.V., Batysheva, T.T., Boyko, A.N., Kostenko, Ye.V., Manevich, T.M., & Matviyevskaya, O.V. (2006). Primeneniye fenotropila pri nalichii ambulatornykh bolnykh v rannem vosstanovlennom periode ishemicheskogo insulta [The using fenotropil in the treatment of outpatients in the early recovery period of ischemic stroke]. Konsilium Medikum – Consilium medikum, 8, 96-101 [in Russian].

Опубліковано
2019-04-10
Як цитувати
Kozyolkin, O. A., Medvedkova, S. O., & Kuznietsov, A. A. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕЙРОМЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ПІВКУЛЬОВИЙ ІНСУЛЬТ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ. Вісник наукових досліджень, (1), 93-96. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.1.9939
Номер
Розділ
НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ