ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ТА МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН В БРОНХАХ ТА ЛЕГЕНЯХ У ДИНАМІЦІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

  • M. A. Kolishetska Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • N. G. Sementsiv Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • O. V. Sadlyak Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • M. L. Baida Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: бронхіальна астма, азоальбумін, азоказеїн, α2-макроглобулін

Анотація

За останнє десятиліття спостерігається значне збільшення кількості випадків алергійних захворювань, насамперед бронхіальної астми (БА), що розглядається як проблема світового рівня й перебуває в центрі уваги клініцистів різних спеціальностей. На сучасному етапі БА є комплексним захворюванням із різними клініко-патогенетичними варіантами перебігу, особливостями реакції на проведене лікування та віддаленими результатами захворювання.

Мета дослідження – вивчити морфологічні та метаболічні зміни в бронхах та легенях морських свинок у динаміці формування експериментальної бронхіальної астми.

Матеріали і методи. Результати проведених патоморфологічних досліджень встановили, що застосування даної експериментальної моделі для морських свинок спричиняло спазм гладкої м’язової тканини у бронхах дрібного та середнього калібрів, артеріальних судинах легень із вираженим звуженням їхнього простору, а також еозинофільну та лімфоцитарну інфільтрації, особливо на 19-ту добу експерименту, яке в подальшому (33-я доба) призводило до розвитку вогнищевого ателектазу, пневмосклерозу та емфіземи легень.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати проведених біохімічних досліджень показали активізацію протеолітичних процесів у бронхах на усіх стадіях їх розвитку на тлі депресії показників антипротеазного потенціалу, особливо на 33-ю добу експерименту – зростає вміст азоальбуміну на 107,2 % (р<0,05), азоказеїну – на 133,8 % (р<0,05) і знижується концентрація α2-макроглобуліну на 64,6 % (р<0,05) порівняно з контролем. Формування бронхіальної астми спричиняє порушення протеїназно-інгібіторної системи в легенях, що проявляється достовірним поетапним зростанням лізису дрібно і великодисперсних білків в умовах компенсаторного підвищення вмісту α2-макроглобуліну на 5-ту добу експерименту з подальшим їх зниженням. Найпомітніші зміни протеїназно-інгібіторної системи спостерігали в найпізніший термін (33-я доба) спостереження – зростав вміст азоальбуміну на 85,9 % (р<0,05), азоказеїну – на 96,3 % (р<0,05) та знижувався рівень α2-макроглобуліну на 48,5 % (р<0,05) в легенях відносно показників контролю.

Висновки. В динаміці розвитку експериментальної БА відмічають посилення протеазних реакцій із початковою активізацією, а далі депресією активності інгібіторного захисту, що свідчить про виражений дисбаланс протеїназно-інгібіторної системи, починаючи з раннього періоду формування цієї патології.

Посилання

Regeda, M.S., Regeda, M.M., Furdychko, L.O., & Kolishetska, M.A. (2012). Bronchialna asthma (vyd. 5, dop. i pererob.) [Bronchialna asthma (5-th edition redone)]. Lviv, p. 147 [in Ukrainian].

Veeremeenko, K.N., Goloborodko, O.P., & Kyzym, A.I. (1988). Proteoliz v normi i pry patolohii [Proteolysis in norm and pathology]. Kyiv: Zdorovia, p. 200 [in Ukrainian].

Goralskyj, L.P., Chomych, V.T., & Kononskyj, O.I. (2005). Osnovy histolohichnoi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzen v normi i pry patolohii [Fundamentals of histological technology and morphofunctional methods of research in norm and in pathology]. Zhytomyr: Polissia, p. 288 [in Ukrainian].

Zon, G.A. Skrypka, M.V., & Ivanovska, L.B. (2009). Patolohoanatomichnyi roztyn tvaryn [Animal pathology autopsy]. Donetsk, p. 189 [in Ukrainian].

Merculov, G.A. (1969). Kurs patolohohistolohichnoi tekhniky [Course of pathologist-technological technique]. L. : Medycyna, p. 423 [in Russian].

Mychalchuk, V.N. (2008). Rol inhibitorov proteinaz v patologii cheloveka [The role of proteinase inhibitors in human pathologies]. Ukrainskyi NII medycyny transporta – Ukrainian Research Institute of Medicine Transport, 7, 4, 73-76 [in Ukrainian].

Urbanovych, P.P., & Potockyi, M.K. (2008). Patolohichna anatomiia tvaryn. [Pathological anatomy of animals]. Kyiv: Vetinform, p. 880 [in Ukrainian].

Potockyi, M.K. (2001). Osnovy histopatolohichnoi tekhniky [Basis of histopathological technique]. Kyiv, p. 66 [in Ukrainian].

Chernyshova, O.E. (2016). Dyferenciiovanyi pidchid do likuvannia i vtorynnoi profilaktyky bronkhialnoi astmy na tli persystuiuchykh infektsii u ditei [Differentiated approach to treatment and secondary prevention of bronchial asthma against the background of persistent infections in children]. Zdorovie rebenka – Child health, 8, 26-34 [in Ukrainian].

Tiazhka, O.V., & Savenko, J.O. (2014). Prognozuvannia osoblyvostei klinichnoho perebihu bronkhialnoi astmy u ditei [Prediction of the peculiarities of the clinical course of bronchial asthma in children]. Sovremennaia pediatriia – Modern Pediatrics, 7 (63), 120-123 [in Ukrainian].

Cherbac, V.V., & Kubyshkin, A.V. (2011). Vlijanie primenenija ingibitorov proteinazy antyoksidantov na formirovanie vospalenia pri eksperimentalnoj pnevmonie [Influence of the use of antioxidant proteinase inhibitors on the formation of inflammation in experimental pneumonia]. Zahalna patolohiia ta patolohichna fiziolohia – General pathology and pathological physiology, 6, 3, 57-63 [in Ukrainian].

Dodig, S., & Epelak, I. (2013). Exhaled breath condensate – from an analytical point of view. Biochemia Medica, 23 (3), 281-295.

Kit, B.K., Simon, A.E., & Ogden, C.L. (2012). Trends in preventive asthma medication use among children and adolescents, 1988-2008. Pediatrics, 129, 62-70.

Liang, S. (2014). Beta-2 Adrenergic Receptor (ADRB2) Gene Polymorphisms and the Risk of Asthma: A Meta-Analysis of Case-Control Studies. PLoS ONE, 9, 8, e104488.

Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Kolishetska, M. A., Sementsiv, N. G., Sadlyak, O. V., & Baida, M. L. (2019). ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ТА МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН В БРОНХАХ ТА ЛЕГЕНЯХ У ДИНАМІЦІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ. Вісник наукових досліджень, (4), 190-194. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9811
Номер
Розділ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ