КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАЛИШКОВИМИ ЗМІНАМИ ПІСЛЯ ВИЛІКУВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ

  • N. V. Zhovanyk Ужгородський національний університет
  • M. I. Tovt-Korshynska Ужгородський національний університет
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу легень, залізодефіцитні стани, легенева гіпертензія

Анотація

В умовах епідемії та високої захворюваності на туберкульоз легень зростає кількість осіб із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу легень (ЗЗТБ). Проте досліджень, які б вивчали особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) у пацієнтів із ЗЗТБ, у доступній нам літературі немає.

Мета дослідження – вивчити особливості клінічного перебігу лабораторних, функціональних та психоемоційних змін у пацієнтів із ХОЗЛ у поєднанні з ЗЗТБ.

Матеріали і методи. Було обстежено 127 пацієнтів із ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадій віком (56,6±1,2) року, з яких у 47 хворих віком (58,7±1,7) року було діагностовано ЗЗТБ. Усім хворим провели загальноклінічне обстеження, дослідили функції зовнішнього дихання та ехокардіографію (ЕхоКГ), а також показники якості життя та рівні тривожності й депресії.

Результати досліджень та їх обговорення. Відзначено, що у 37,01% обстежених пацієнтів із ХОЗЛ було діагностовано ЗЗТБ. За даними клінічних тестів та спірографії, у хворих із ЗЗТБ спостерігали тяжчий перебіг ХОЗЛ. Виявлено взаємозв’язок між наявністю ЗЗТБ та схильністю до легеневої гіпертензії та залізодефіцитних станів. Також у пацієнтів із ЗЗТБ виявлено несприятливі психологічні зміни, про що свідчать вірогідно вищі показники депресивних тенденцій, ситуаційної та особистісної тривожності порівняно з пацієнтами без ЗЗТБ. Показники якості життя були нижчими в осіб із ЗЗТБ порівняно з хворими без них. У жінок ЗЗТБ виявляли дещо рідше, ніж в чоловіків.

Висновки. У хворих із поєднаною патологією ХОЗЛ та ЗЗТБ спостерігали більш виражену клінічну симптоматику, підвищені рівні депресивних тенденцій та особистісної тривожності й нижчі показники якості життя. Також виявлено зв’язок між наявністю ЗЗТБ та розвитком легеневої гіпертензії та залізодефіцитних станів. Серед жінок поєднана патологія була рідше, ніж серед чоловіків.

Посилання

Kotsiou, O.S., Zouridis, S., Kosmopoulos, М., & Gourgoulianis, K.I. (2018). Impact of the financial crisis on COPD burden: Greece as a case study. European Respiratory Review, 27 (147), 170106. doi: 10.1183/16000617.0106-2017.

Buul, A.R., Kasteleyn, M.J., Chavannes, N.H., & Taube, Ch. (2017). Association between morning symptoms and physical activity in COPD: a systematic review. European Respiratory Review, 26 (143), 160033. doi: 10.1183/16000617.0033-2016.

Kaplan, А., & Thomas, М. (2017). Screening for COPD: the gap between logic and evidence. European Respiratory Review, 26 (143), 160113. doi: 10.1183/16000617.0113-2016.

Miniño, A.M., Xu, J.Q., & Kochanek, K.D. (2010). Deaths: Preliminary data for 2008. National Vital Statistics Reports, 59, 2-8.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). (2014). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, p. 93.

World Health Organization. (2016). Global tuberculosis Control report. WHO report. WHO report, p. 214.

Ahayev, N.A., Kokun, O.M., Pishko, I.O., Lozinska, N.S., Ostapchuk, V.V., & Tkachenko, V.V. (2016). Zbirnyk metodyk dlia diahnostyky nehatyvnykh psykhichnykh staniv viiskovosluzhbovtsiv: metodychnyi posibnyk [Collection of methods for diagnosing negative mental states of servicemen: methodical manual]. Kyiv: NDTS HP ZSU, 97-129 [in Ukrainian].

Ghimire, H.B., & Li, J.G. (2011). Impact of pulmonary tuberculosis infection on chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal, 38, 4070.

Опубліковано
2019-01-31
Як цитувати
Zhovanyk, N. V., & Tovt-Korshynska, M. I. (2019). КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАЛИШКОВИМИ ЗМІНАМИ ПІСЛЯ ВИЛІКУВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ. Вісник наукових досліджень, (4), 38-41. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9793
Номер
Розділ
ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ