АЛГОРИТМ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ ВЛАСНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

  • P. P. Flis Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
  • V. V. Filonenko Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
  • A. O. Melnyk Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
  • Y. P. Nemyrovych Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
  • A. P. Lopoha Національна дитяча спеціалізована лікарня ОХМАТДИТ МОЗ України
Ключові слова: мовленнєві порушення, артикуляційний уклад, пристрій для усунення та профілактики шкідливих язикових звичок

Анотація

На даний час в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей із мовленнєвими порушеннями, серед яких найпоширенішими є дислалія. Логопедичні заняття – це основна форма корекційного навчання, дітям призначають певні та поступові етапи логопедичної корекції. Також застосовували різні індивідуальні та стандартні пристрої.

Мета дослідження – провести логопедичну корекцію мовленнєвих порушень у пацієнтів із фізіологічним прикусом, використовуючи пристрій власної конструкції, згідно із запропонованим алгоритмом.

Матеріали і методи. Проведено обстеження 73 дітей (24 – у віці від 3 до 6 років, 49 – від 6 до 12 років) без вираженої ортодонтичної патології за наявності мовленнєвих порушень із нормальним слухом та інтелектом і виконано мовленнєву корекцію. Додатково до логопедичних занять рекомендували використовувати вестибулярні пластинки Dr. Hinz – MUPPY-P з намистиною, знімні ортодонтичні апарати з намистиною, Bluegrass appliances, пристрої для усунення та профілактики шкідливих язикових звичок. З метою раннього виявлення чинників ризику основних стоматологічних захворювань визначали гігієнічний стан порожнини рота, інтенсивність карієсу, наявність чи відсутність запальних процесів у тканинах пародонта.

Результати досліджень та їх обговорення. Першим кроком алгоритму успішного проведення корекції мовленнєвих порушень було роз’яснення її необхідності. Другий етап передбачав фонетичну діагностику всіх сторін мови, логіки, інтелекту, пам’яті та мислення. В усіх обстежених діагностовано поліморфну дислалію. Третім етапом алгоритму – проведення роботи щодо подолання порушень фонетичного боку мовлення була безпосередньо мовленнєва корекція. Запропонований пристрій для усунення та профілактики шкідливих язикових звичок застосували у 6 випадках.

Висновки. Після проведення логопедичної корекції сформувалися правильний артикуляційний уклад та звуковимова. Запропонований пристрій для усунення та профілактики шкідливих язикових звичок доцільно використовувати у комплексі з логопедичною корекцією, зокрема дислалій. Окрім позитивного логопедичного ефекту від запропонованих лікувально-профілактичних заходів, ми отримали ще й поліпшення гігієнічного стану порожнини рота, відсутність приросту інтенсивності карієсу постійних зубів та підвищення вмотивованості пацієнтів.

Посилання

Bohush, A., & Havrysh, N. (2007). Doshkilna linhvodydaktyka teoriia i metodyka navchannia ditei ridnoi movy [Preschool Linguodidactics: Theory and Methods of Teaching Children of the Native Language: Textbook]. Kyiv: Vyshcha Shkola, p. 542 [in Ukrainian].

Selyverstov, V. (2000). Nevropatolohyia estestvennonauchnye osnovy spetsialnoi pedahohyky [Neuropathology. Natural Sciences Fundamentals of Special Pedagogy]. Moskva: Vlados, p. 384 [in Russian].

Flis, P. (2007). Ortodontiia [Orthodontics]. Vinnytsia: Nova knyha, p. 312 [in Ukrainian].

Kuroiedova, V., & Siryk, V. (2005). Lohopediia v ortodontii [The speech therapy in orthodontics]. Poltava: Verstka, p.124 [in Ukrainian].

Sheremet, M. (2014). Lohopediia [The Speech Therapy]. Kyiv: Slovo, p. 672 [in Ukrainian].

Havrylova, N. (2014). Systema korektsii porushen fonetychnoho boku movlennia [The system of correction of violations of the phonetic side of speech.]. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia 19. Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia – Scientific journal of the National Academy of Sciences of Ukraine. MP Drahomanov. Series 19. Correctional Pedagogy and Special Psychology, 27, 37-44 [in Russian].

Pavlenko, O. (2012). Zuboshchelepna systema yak vzaiemozviazok elementiv zhuvannia estetyky ta fonetyky [Zuboschelepna system as the interconnection of chewing elements, aesthetics and phonetics]. Medytsyna transportu Ukrainy – Transport Medicine of Ukraine, 1, 86-92 [in Ukrainian].

Trofymenko, L. (2007). Korektsiine navchannia z rozvytku movlennia ditei serdnoho doshkilnoho viku iz ZNM: Prohramno-metodychnyi kompleks [Correctional training on the development of speech for children of cardiac preschool age with ZNM: Program-methodical complex]. Ed. Ye. Sobotovych. Kyiv: Aktualna Osvita, p. 120 [in Ukrainian].

Kuroiedova, V., Zhdan, V., & Halych, L. (2011). Atlas ortodontycheskykh apparatov [Atlas of orthodontic apparatus]. Poltava: Dyvosvit, p. 154 [in Russian].

Flis, P., Leonenko, G., Filonenko, V., & Doroshenko, N. (2015). Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations: textbook. Kyiv: AUS Medicine Publishing, p. 176.

Srinath, K., Rani, M.S., & Athawale R. (2015). Management of non-nutritive sucking habit in a 11 years old boy: A case report. International Journal of Advances in Pediatric Dentistry, 1 (1), 1-3.

Shwetha, G., Shetty, A.K., Chandra, P., & Anandakrishna, L. (2014). Bluegrass appliance for thumb sucking habit: A case report. // International Journal of Medical and Dental Case Reports, 1 (1), 1-3.

Flis, P.S., Filonenko, V.V., & Melnyk, A.O. (2018). Patent na korysnu model No. UA 126393 А61С7/00. Prystrii dlia usunennia ta profilaktyky shkidlyvykh yazykovykh zvychok [Patent for Utility Model No. UA 126393 А61С7/00. Device for elimination and prevention of harmful language habits]. Promyslova vlasnist, Biul. 11, vid 11.06. 5 p. [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-01-31
Як цитувати
Flis, P. P., Filonenko, V. V., Melnyk, A. O., Nemyrovych, Y. P., & Lopoha, A. P. (2019). АЛГОРИТМ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ ВЛАСНОЇ КОНСТРУКЦІЇ. Вісник наукових досліджень, (4), 145-151. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9780
Номер
Розділ
СТОМАТОЛОГІЯ