ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПО- ТА ГІПЕРТИРОЗУ МАТЕРИНСЬКОГО ОРГАНІЗМУ НА ЛЕКТИНОВИЙ ПРОФІЛЬ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПОТОМСТВА

  • S. A. Lutsyk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: щури, онтогенез, надниркові залози, щитоподібна залоза, материнський гіпо- та гіпертироз

Анотація

З використанням методів лектинової гістохімії проведено дослідження впливу експериментального гіпо- та гіпертирозу материнського організму на структурні компоненти надниркових залоз потомства на поступових етапах пре- і постнатального онтогенезу.

Мета дослідження – розширити спектр вивчених вуглеводних детермінант для отримання більш повного уявлення щодо зміни глікому надниркових залоз потомства, що розвивалося в умовах модельованої експериментальної патології.

Матеріали і методи. Гіпотироз моделювали шляхом щоденного згодовування самкам 10 мг/кг маси антитироїдного препарату “Мерказоліл”, гіпертироз індукували згодовуванням L-тироксину в дозі 100 мкг/кг. Панель лектинів включала конканавалін А (Con A), лектини сочевиці (LCA), нарциса (NPA), арахісу (PNA), виноградного слимака (HPA), гриба грузлика димчастого (CNFA), зав’язків пшениці (WGA), бузини чорної (SNA), кори золотого дощу (LABA).

Результати досліджень та їх обговорення. Встановили, що морфогенез глікополімерів надниркових залоз щура в основному завершується до 10-ї постнатальної доби і проявляється накопиченням у мозковій речовині рецепторів лектинів LCA, PNA, CNFA, WGA, SNA та LABA. Гіпотироз материнського організму зумовлював затримку розвитку, вазодилатацію судин мозкової речовини, набряк паренхіми у поєднанні з лейкоцитарною інфільтрацією сітчастої зони та мозкової речовини, змінами глікому надниркових залоз потомства. Зміни рецепторів лектинів, індуковані гіпо- та гіпертирозом, загалом носили однонаправлений характер, що може бути спричинене негативним впливом обох патологічних станів на кінцеві етапи глікозилювання біополімерів у клітинах. Лектин WGA може бути рекомендований для диференційного виявлення епінефроцитів та норепінефроцитів, апоптосом у складі мозкової речовини; лектин PNA – для виявлення елементів комплексу Гольджі у складі адренокортикоцитів, секреторних гранул хромафінних клітин; лектини LCA та LABA – для виявлення комплексу Гольджі у складі хромафінних клітин; лектини NPA та PNA – в якості маркерів активованих макрофагів; лектини Con A та SNA – в якості маркерів еозинофільних гранулоцитів крові, які на тлі гіпотирозу інфільтрували строму надниркових залоз.

Висновки. Проведене дослідження продемонструвало суттєвий вплив дисбалансу тироїдних гормонів материнського організму на морфогенез, мікроморфологію та вуглеводні детермінанти надниркових залоз потомства, причому гіпотироз індукував більш виражені зміни порівняно з гіпертирозом. Отримані дані щодо можливостей селективного маркування лектинами структурних компонентів надниркових залоз щура можуть бути корисними для моніторингу фізіологічних і патологічних процесів у цих органах.

Посилання

Pankiv, V.I. (2011). Praktychna tyreoyidolohiya [Practical thyroidology]. Donetsk, Zaslavsky, 224 p [in Ukrainian].

Yashchenko, A.M., & Lutsyk, S.A. (2018). Vplyv hipo- ta hipertyreozu na morfohenez ta histofiziolohiyu nadnyrnykiv [The influence of hypo- and hyperthyroidism on morphogenesis and histophysiology of adrenal glands]. Zhurnal embriolohii ta doslidzhennia stovburovykh klityn – Journal of Embryology and Stem Cell Research, 2 (1), 000107 [in Ukrainian].

Chung, H.R. (2014). Adrenal and thyroid function in the fetus and preterm infant. Korean J. Pediatr, 57 (10), 425-433.

Gabius, H.J. (2018). The sugar code: why glycans are so important. Biosystems, 164, 102-111.

Hirabayashi, J. (Ed.) (2014). Lectins. Methods and protocols. Methods in molecular biology 1200. New-York, Springer, p. 614.

Pellicciari, C., & Biggiogera, M. (Eds.) (2017). Histochemistry of single molecules. Methods and protocols. Methods in molecular biology (vol. 1560. Part II.). Lectin histochemistry. Springer, 93-147.

Roth, J. (2011). Lectins for histochemical demonstration of glycans. Histochem Cell Biol, 136 (2), 117-130.

Antonyuk, V.A. (2005). Lektyny ta yikhni resursy [Lectins and their resources]. Lviv, Kvart, p. 554 [in Ukrainian].

Sharon, N., & Lis, H. (2007). Lectins. (2nd ed.). Dordrecht, Springer, p. 464.

Varki, A., Cummings, R.D., Esko, J.D., Freeze, H.H., Stanley, P., Bertozzi, C.R., … & Etzler, M.E. (2009). Essentials of glycobiology. (2nd ed.) Cold Spring Harbor, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 29-178.

Lutsyk, S.A., & Yashchenko, A.M. (2018). Histotopohrafiia saitiv WGA-retseptoriv v postnatalnomu morfohenezi nadnyrkovykh zaloz shchuriv u fiziolohichnykh umovakh ta pry eksperymentalnomu hipo- ta hipertyreozi materynskoho orhanizmu [Histotopography of WGA receptor sites in postnatal morphogenesis of rat adrenal gland in physiological conditions and under experimental hypo- and hyperthyroidism of maternal organism]. Visnyk problem biolohiyi ta medytsyny – Bulletin of Problems in Biology and Medicine, 2 (144), 325-329 [in Ukrainian].

Lutsyk, S.A., Strus, Ch.I., & Yashchenko, A.M. (2018). Histokhimiia i morfometrychni kharakterystyky lektynu nadnyrnykiv shchuriv, shcho rozvyvaiutsia pry hipo- ta hipertyreozi matky [Lectin histochemistry and morphometric characteristics of adrenal glands of the rats progeny developing under maternal hypo- and hyperthyroidism]. Morfolohiya – Morphology, 12 (2), 30-39 [in Ukrainian].

Ahi, M., Zamansoltani, F., Taheri, M.M.H., & Bideskan, A.R.E. (2007). The role of GalNAc terminal sugar on adrenal gland development. Adv Biol Res, 1 (1-2), 34-39.

Detiuk, E.S., & Avgustinovich, M.S. (1976). Оn the morphofunctional peculiarities of progeny adrenal glands developing under the influence of maternal hypothyroidism. Archiv of Anatomy, Histology and Embryology, 71 (10), 41-45.

Parker, G.A., & Picut, C.A. (Eds.) (2016). Atlas of histology of the juvenile rat. Amsterdam: Elsevier-Academic Press, 259-263, 275-291.

Sogomonian, E.A., & Lutsyk, A.D. (2010). Histological structure and lectin receptor sites redistribution in endometrium of rats under experimental hypo- and hyperthyroidism. Morphological Bulletin, 16(3), 558-564.

Lutsyk, A.D., Yaschenko, A.M., & Detuk, E.U. (1987). Binding of lectins to the structures of the submandibular salivary gland of rats in postnatal ontogenesis with thyroid pathology. Archive of Anatomy, Histology and Embryology, 92 (2), 40-48.

Johnson, E.O., Calogero, A.E., Konstandi, M., Kamilaris, T.C., La Vignera, S., & Chrousos, G.P. (2013). Effects of experimentally induced hyperthyroidism on central hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in rats: in vitro and in situ studies. Pituitary, 16 (2), 275-286.

Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Lutsyk, S. A. (2018). ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПО- ТА ГІПЕРТИРОЗУ МАТЕРИНСЬКОГО ОРГАНІЗМУ НА ЛЕКТИНОВИЙ ПРОФІЛЬ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПОТОМСТВА. Вісник наукових досліджень, (4), 168-174. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9626
Номер
Розділ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ