ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В КРОВІ У ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ ПРИ АДРЕНАЛІНОВОМУ УШКОДЖЕННІ МІОКАРДА

  • O. B. Lys Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • M. S. Regeda Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • O. I. Hrushka Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: пероксидне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист, іммобілізаційний стрес, адреналінове ушкодження міокарда

Анотація

Стресові реакції організму людини та тварин – одна з найважливіших проблем сучасності, процеси адаптації до яких активно досліджуються. Гостре адреналінове ушкодження міокарда зумовлює розлади серцевої діяльності, які проявляються зниженням його помпувальної функції, що призводить до зменшення хвилинного об’єму серця.

Мета дослідження – з'ясувати особливості динаміки змін показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в крові у щурів за умов розвитку іммобілізаційного стресу та адреналінового ушкодження міокарда.

Матеріали і методи. Дослід проводили на білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180–200 г, яких поділили на 4 групи по 10 тварин (одна контрольна та три дослідні). Стан процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) оцінювали за вмістом дієнових кон’югатів та малонового діальдегіду в крові, що визначали в різні періоди (1-ша, 3-тя і 5-та доби) після проведення іммобілізаційного стресу (ІС) в щурів. Антиоксидантний захист (АОЗ) оцінювали за активністю ферментів каталази та супероксиддисмутази.

Результати досліджень та їх обговорення. Проведені комплексні біохімічні дослідження показників пероксидного окисненя ліпідів і антиоксидантної системи у тварин різних груп (інтактних, іммобілізаційний стрес, адреналінове ушкодження міокарда, окремо та в їх поєднанні), довели, що на всіх етапах їх формування відбувається поступове надмірне утворення продуктів ліпопероксидації на тлі зниження активності каталази і супероксиддисмутази (1-ша, 3-тя, 5-та доби) в крові, що вказує на розвиток оксидантного стресу.

Висновки. Проведений експеримент дозволив встановити суттєве порушення прооксидантної рівноваги у тварин за умов іммобілізаційного стресу та адреналінового ушкодженя міокарда.

Посилання

Baraboi, V.A. (2013). Fiziolohia, Biokhimiia, i psyholohia : monohrafiia [Physiology, biochemistry and psychology: monograph]. К. : Interservice, p. 314 [in Ukrainian].

Stekshenko, M.M., Gonchar, O.O., & Mankovskaya, I.M. (2015). Dynamika zmin prooksydantno-antyoksydantnoho balansy v mitokhondriiakh miokardy ta mozky shchyriv za umov immobilizaciinoho stresu [Dynamics of changes of prooxidant-antioxidant balance in mitochondria of myocardium and rat brain under conditions of immobilization stress]. Dosyahnennia biolohii ta medytsyny – Achievements in Biology and Medicine, 1, 31-34. [In Ukrainian].

Valko, M., Leibfritz, D., & Moncol, J. [et al]. (2007). [Free radicals and antioxidants in normal physiological function and human disease] Int. J. Biochem. Cell. Biol, 39 (1), 44-84.

Sahin, E. (2007). [Immobilization stress in rat tissues: Alterations in protein oxidation, lipid peroxidation and antioxidant defense system]. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 4, 342-347.

Markova, O.O. (1998). Miocardiodustrofiia i reactyvnist orhanismu [Myocardial dystrophy and reactivity of the organism]. Ternopil : Ukrmedknyha, p. 152 [In Ukrainian].

Susans, O.B. (2004). Vikovi zminy metabolizmu v sercevomu miazi shchuriv u dunamici rozvytku adrenalinovoi miokardiodystrofii [The age-old metabolic changes in the heart muscle of rats in the dynamics of adrenaline myocardial dystrophy development]. Med. khimiia – Med. Chemistry, 1, 41-47 [In Ukrainian].

Korolyuk, M.A., Ivanova, L.I., & Majorova, I.G. (1998). Metod opredeleniya actyvnosti catalazy [Method of determination of the activity of catalase]. Laboratornoe delo – Laboratory matter, 1, 16-19 [in Russian].

Gurevich, V.S., Controllers, K.N., & Shatylin, L.V. (1990). Sravnitelnyi analiz dvykh metodov opredeleniya aktyvnosti SOD [Comparative analysis of the methode-determination of the activity of the SOD]. Laboratornoe delo – Laboratory matter, 4, 44-47 [in Russian].

Kamyshnikova, V.S. (2000). Spravochnik po clinic-biochimicheskoi laboratornoi diagnostike [Directory for clinical and biochemical laboratory diagnostics. In two volumes]. Minsk : Belarus, 2, 205-206 [in Russian].

Timirbulatov, R.A. (1988). Metod povyshenia intensivnosti SRO lipidosoderzhashchykh komponentov krovi i ego diagnosticheskoe znachenie [Method of increasing the intensity of SRO lipid - containing blood components and its diagnostic test]. Laboratornoe delo – Laboratory matter, 4, 209-211 [in Russian].

Gorizontov, P.D., Belousova, O.I., & Fetodov, M.I. (1983). Stress i systema krovi [Stress and blood system]. M. : Medicine, 338 [in Russian].

Tkach, Ye.I. & Storozhuk, V.P. (2009). Zahalna teoria statystyky [The General Theory of Statisticians]. Kiev : Centrouchboveliteratura, 440 [in Russian].

Опубліковано
2018-10-16
Як цитувати
Lys, O. B., Regeda, M. S., & Hrushka, O. I. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В КРОВІ У ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ ПРИ АДРЕНАЛІНОВОМУ УШКОДЖЕННІ МІОКАРДА. Вісник наукових досліджень, (3), 134-137. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9416
Номер
Розділ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ