ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

  • K. M. Duda ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • O. I. Lebid ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • H. V. Stoykevych ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, захворювання пародонта.

Анотація

У статті представлено результати клінічного обстеження тканин пародонта у людей із цукровим діабетом 2 типу.

Мета дослідження – вивчити особливості перебігу захворювань тканин пародонта за індексними показниками в осіб із цукровим діабетом 2 типу.

Матеріали і методи. Проведено клінічне обстеження 93 осіб, яких обстежували на базі ендокринологічного відділення клінічної лікарні в Львівській області. Обстежуваних поділили на чотири групи, серед яких першу групу склали 31 пацієнт із цукровим діабетом 2 типу; другу групу – 19 осіб із запальними ознаками пародонта з нормальним рівнем цукру в крові; третю – 23 особи зі змінами в тканинах пародонта на тлі цукрового діабету 2 типу та четверта група – контрольна. Оцінювали стан тканин пародонта за суб’єктивними й об’єктивними критеріями (клінічні показники, індексна оцінка).

Результати досліджень та їх обговорення. У результаті проведених досліджень ми встановили, що у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу поширеність запальних ознак у тканинах пародонта становила (71,78±3,53) %, що було в 1,3 раза більше, ніж у оглянутих без супутніх захворювань – (54,83±5,16) %. При об’єктивному обстеженні зміну форми ясенного краю, кровоточивість ясен та наявність над- та під’ясенного зубного каменя частіше спостерігали у пацієнтів із гострим пародонтитом на тлі цукрового діабету 2 типу.

Висновки. Отримані результати свідчать про обтяжений перебіг патології захворювань тканин пародонта на тлі цукрового діабету 2 типу.

Біографії авторів

K. M. Duda, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Кафедра стоматології ННІ ПО, асистент
O. I. Lebid, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Кафедра стоматології ННІ ПО, асистент

Посилання

Beloklickaja H.F. (1998) Klinichni formy heneralizovanoho parodontytu ta yikh znachennya dlya yoho dyferentsiyovanoyi terapiyi [Clinical forms of generalized periodontitis and their importance for its differentiated therapy]. Visnyk stomatolohiyi - Herald of Dentistry, 3, 16-20 [in Ukrainian].

Danylevsʹkyy N.F. (1994) Systematyka zakhvoryuvanʹ parodontu [Systematics of periodontal diseases]. Visnyk stomatolohiyi - Herald of Dentistry, 1, 17-21[in Ukrainian]

Zabolotnyy T. D. (2011) Heneralizovanyy parodontyt [Generalized periodontitis]. Lviv: HalDent [in Ukrainian]

Kyrylyuk M. L., Havlovsʹkyy O. D. (2009) Suchasni kliniko-patofiziolohichni aspekty tsukrovoho diabetu 2 typu [Modern clinical and pathophysiological aspects of type 2 diabetes]. Intehratyvna antropolohiya - Integrative anthropology, 2 (14), 40-44 [in Ukrainian]

Lapach S. N., Chubenko A. V., Babych P. N. (2000) Statystychni metody v medyko-biolohichnykh doslidzhennyakh z vykorystannyam Excel [Statistical methods in medical biology studies using Excel]. do: Morion [in Ukrainian]

Palʹtov YE. V., Kryvko YU. YA., Stupnytsʹkyy R. M. (2010) Morfolohichna orhanizatsiya posharovoyi struktury yasen ta mʺyakykh tkanyn parodonta shchuriv u normi ta pry streptozototsyn-indukovanomu tsukrovomu diabeti [Morphological organization of layered structure of gums and soft tissues of periodontal rats in normal and with streptotrozine-induced diabetes mellitus]. Praktychna medytsyna - Practical medicine, 5 (16), 56-63 [in Ukrainian]

Perova M. D.(2005) Parodontolohichni tkanyny: norma, patolohiya, sposoby oduzhannya

[Periodontal tissues: norm, pathology, ways of recovery]. M. : Tryada Ltd [in Ukrainian]

Danelevsʹkyy M.F., Borysenko A.V., Politun A.M.et al. (2008) Terapevtychna stomatolohiya. Zakhvoryuvannya parodonta. Tom 3 [Therapeutic dentistry. Periodontal disease. Volume 3]. K.: Medytsyna [in Ukrainian]

Опубліковано
2017-11-01
Як цитувати
Duda, K. M., Lebid, O. I., & Stoykevych, H. V. (2017). ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ. Вісник наукових досліджень, (3). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.3.8072
Номер
Розділ
ХІРУРГІЯ