СТАН СУБПОПУЛЯЦІЙНОГО СКЛАДУ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ АПОПТОЗОМ І НЕКРОЗОМ ДО І ПІСЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ

  • M. I. Herasymyuk ТДМУ Ім. І.Я. Горбачевського
Ключові слова: хронічний тонзиліт, субпопуляції, лімфоцити, апоптоз, некроз.

Анотація

На даний час проблема хронічного тонзиліту в її клінічному аспекті змістилася у бік щадного відношення до лімфоепітеліальних структур рото- і носоглотки. Разом з тим, тонзилектомія продовжує залишатися однією з найпоширеніших методик, які виконуються оториноларингологами. Це диктує необхідність подальшого пошуку і розробки критеріїв, які б допомагали диференціювати процес трансформації мигдаликів з органа, що несе корисні функції від мигдаликів як осередку інфекції і тим самим сприяти оптимальному вибору тактики лікування.

Мета дослідження – провести аналіз зміни субпопуляційного складу лімфоцитів до і після різних методів лікування хронічного тонзиліту в зіставленні з їх апоптозом та некрозом.

Матеріали і методи. Обстеження проведено у хворих на хронічний тозиліт до і після оперативного та консервативного лікування. Визначення субпопуляційний складу, а також стан апоптозу та некрозу лімфоцитів крові та їх співвідношення проводили на проточному цитофлюориметрі “Becmen Culter Epix XL” (USA).

Результати досліджень та їх обговорення. Результати проведеного дослідження свідчать, що для хронічного тонзиліту є характерним різного ступеня зниження рівня окремих субпопуляцій лімфоцитів. Особливо для CD3+, CD4+ і CD8+-лімфоцитів, причому, більш інтенсивне їх зниження відмічалося у хворих, яким було показане оперативне втручання порівняно з пацієнтами, які підлягали консервативному лікуванню. Як хірургічне, так і консервативне лікування сприяли частковому відновленню відносної кількості досліджуваних субпопуляцій лімфоцитів. Отримані дані свідчать про те, що більш інтенсивно йде відновлення рівня субпопуляцій лімфоцитів після хірургічного лікування. Однак через нижчі початкові дані рівень такого відновлення продовжував залишатися нижчим від показників, які були зареєстровані після консервативного лікування. Паралельно до змін субпопуляційного складу, були відмічені також зміни рівня апоптозу і некрозу лімфоцитів крові та їх співвідношення. У хворих, яким було показане хірургічне втручання, дане співвідношення значно перевищувало таке, що реєструвалося у пацієнтів, яким було показане консервативне лікування. Після проведених методів лікування рівень співвідношення апоптозу і некрозу в обох групах знижувався і наближався до вихідних даних, хоча абсолютний рівень апоптозу продовжував залишатися достовірно вищим від контролю. Більш інтенсивне зниження відбувалося знову ж таки після хірургічного видалення мигдаликів.

Висновки. Хронічний тонзиліт супроводжується зниженням рівня субпопуляцій CD3+, CD4+ і CD8+-лімфоцитів крові з одночасним зростанням рівня апоптозу і його співвідношення з некрозом, ступінь яких відображає глибину патологічного процесу, що дозволяє використовувати дані показники у якості додаткових маркерів для визначення тактики лікування і контролю за його ефективністю.

Біографія автора

M. I. Herasymyuk, ТДМУ Ім. І.Я. Горбачевського
Вчений секретар

Посилання

Volkov, A. V. (2010). Ymmunomodulyruyushchaya terapyya pry khronycheskom tonzyllyte [Immunomodulatory therapy for chronic tonsillitis]. Russkyy medytsynskyy zhurnal, 18 (2), 90.

Zabolotnyy, D. I., & Melʹnykov, O. F. (1999). Ymmunolohycheskye aspekty heneza y terapyy khronycheskoho tonzyllyta [Immunological aspects of genesis and therapy of chronic tonsillitis]. Kyev: Zdorov`ya, 145 р.

Krasnytskaya, A. S., & Borovskaya, N. A. (2012). Ymmunolohycheskye aspekty khronycheskoho tonzyllyta, assotsyyrovannoho s vyrus épshteyn-barra-ynfektsyey. [Immunological aspects of the chronic tonsillitis associated about the virus Epstein-Barra by the infection]. Fundamentalʹnye yssledovanyya, [Fundamental research]. (4-2).

Melʹnykov, O. F., & Zabolotnaya, D. D. (2012). Sovremennye podkhody k konservatyvnoy terapyy khronycheskoho tonzyllyta [Modern approaches to treatment of chronic tonsillitis]. Kyev: OOO «Vistka.

Polevshchykov, A. V., Vakhrushev, S. H., & Pozhylenkova, E. A. [et al.] (2011). Dynamyka ymmunolohycheskykh pokazateley y yssledovanye apoptoza lymfotsytov nebnykh myndalyn u bolʹnykh khronycheskym tonzyllytom na fone konservatyvnoho lechenyya [Dynamics of immunological characteristics and investigation of apoptosis of palatal tonsillar lymphocytes in patients presenting with chronic tonsillitis and treated by conservative therapy]. Vestnyk otorynolarynholohyy, [Vestnik otorinolaringologi]i (3), 13-17.

Polunina T.A. (2012) Tonzylléktomyya u detey [Tonsillectomy in children]. Voprosy sovremennoy pedyatryy [Current Pediatrics], 11, (2), б, 90-92.

Serbyn, M. E., & Shcherbak, E. V. (2004). Apoptoz y eho molekulyarnye éffektory. [Apoptosis and its molecular effectors] Aktualʹnye problemy byolohyy, medytsyny y ékolohyy. [Actual problems of medicine and ecology] Tomsk: Sybyrskyy hosudarstvennyy medytsynskyy unyversytet, (1), 3-4.

Urazova, O. Y. (2010). Molekulyarno-henetycheskye faktory tuberkuleza lehkykh [Molecular and genetic factors of lung tuberculosis]. Byulletenʹ sybyrskoy medytsyny [Bulletin of Siberian Medicine], 9, (5), 5-13.

Baugh, R. F., Archer, S. M., Mitchell, R. B., Rosenfeld, R. M., Amin, R., Burns, J. J., ... & Mannix, M. E. (2011). Clinical practice guideline: tonsillectomy in children. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 144(1_suppl), S1-S30.

Cullen, K. A., Hall, M. J., & Golosinskiy, A. (2009). Ambulatory surgery in the United States, 2006 (pp. 1-25). US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics.

Kaygusuz, I., Alpay, H. C., Gödekmerdan, A., Karlidag, T., Keles, E., Yalcin, S., & Demir, N. (2009). Evaluation of long-term impacts of tonsillectomy on immune functions of children: a follow-up study. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 73, (3), 445-449.

Ponomarev, L. E., Khanferian, R. A., & Borovikov, O. V. (2001). The state of antigen-dependent immunity system in children with chronic tonsillitis. Vestnik otorinolaringologii, (2), 32-34.

Goldstein, N. A., Stewart, M. G., Witsell, D. L., Hannley, M. T., Weaver, E. M., Yueh, B., ... & TO TREAT Study Investigators. (2008). Quality of life after tonsillectomy in children with recurrent tonsillitis. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 138 (1), S9-S16.

Van Parijs, L., Ibraghimov, A., & Abbas, A. K. (1996). The roles of costimulation and Fas in T cell apoptosis and peripheral tolerance. Immunity, 4(3), 321-328.

Yokoyama, Y., & Harabuchi, Y. (2002). Decreased serum and pharyngeal antibody levels specific to streptococcal lipoteichoic acid in children with recurrent tonsillitis. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 63(3), 199-207.

Опубліковано
2017-08-17
Як цитувати
Herasymyuk, M. I. (2017). СТАН СУБПОПУЛЯЦІЙНОГО СКЛАДУ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ АПОПТОЗОМ І НЕКРОЗОМ ДО І ПІСЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ. Вісник наукових досліджень, (2). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.2.7959
Номер
Розділ
ХІРУРГІЯ