ОНКОГІНЕКОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ В СТРУКТУРІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • M. P. Romaniv Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Ключові слова: захворюваність, смертність, онкогінекологічна патологія.

Анотація

У статті представлено аналіз захворюваності та смертності жіночого населення України від онкогінекологічної патології. Встановлено зростання захворюваності на злоякісні новоутворення репродуктивної системи у жінок. Визначено основні тенденції захворюваності та смертності у різних вікових групах та в різних регіонах.

Мета роботи – встановити основні динамічні зміни онкогінекологічної захворюваності в України та дати оцінку стану організації онкологічної допомоги жіночому населенню.

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження стали дані Національного канцер-реєстру України за період 2008–2016 рр. У ході дослідження використано статистичний та бібліосемантичний методи дослідження.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати проведених епідеміологічних досліджень захворюваності й смертності жіночого населення України від злоякісних новоутворень статевої сфери встановили, що за останнє десятиліття відбулися суттєві зміни як у структурі захворюваності, так і поширеності даної патології. Захворюваність на рак тіла матки переважає у структурі загальної захворюваності на злоякісні новоутворення, а рак шийки матки – на 34,4 %. Значно рідше серед жіночого населення України, порівняно з раком шийки матки та раком тіла матки, виявляються злоякісні новоутворення яєчників. Серед питомої частки злоякісних новоутворень вони становлять 4,9 %. Показники смертності при злоякісних новоутвореннях яєчників є значно вищими порівняно з показниками смертності при раку шийки матки та раку тіла матки. У різних регіонах України стан онкогінекологічної захворюваності та смертності має характерні відмінності. Кожна локалізація злоякісних новоутворень характеризується тенденцією до зростання захворюваності у певному віковому періоді. Для дитячого віку характерними є злоякісні новоутворення яєчників.

Висновки. Захворюваність на злоякісні новоутворення репродуктивної системи у жінок характеризується тенденцією до збільшення. Високі показники відношень смертності/захворюваності при онкогінекологічній патології вимагають розробки нових підходів до діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень репродуктивної системи у жінок. В осіб працездатного та фертильного віку визначається високий рівень захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень шийки матки, тіла матки, яєчників. Виявлення злоякісних новоутворень яєчників у різні періоди дитячого віку вимагають розробки комплексу заходів онкологічної настороженості.

Біографія автора

M. P. Romaniv, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
 

Посилання

Antonenkova, N.N., Yakymovych, H.V., & Prudyvus, Y.S. (2012). Metody otsenky vyzhyvaemosti patsyentov so zlokachestvennymi novoobrazovaniyami i utrachennogo imi zhyznennogo potentsyala [Methods for assessing the survival of patients with malignant neoplasms and life potential lost by them]. Onkol. zhurn. – Oncological Journal, 6 (24), 54-61 [in Russian].

(2017). Rak v Ukraini, 2015-2016. Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby: biuleten nats. kantser-reiestru Ukrainy [Cancer in Ukraine, 2015-2016. Morbidity, mortality, cancer service performance: Bulletin of National Cancer Registry of Ukraine]. Kyiv: National Institute of Cancer [in Ukrainian].

Onkologicheskaya statistika [Oncological statistics]. Retrieved from: http://apps.who.int/rhl/effective_practice_and_organizing_care/rpcom2/ru [in Russian].

Statystychni dani 2015 r. [Statistics data]. Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy. Retrieved from: http://medstat.gov.ua [in Ukrainian].

Pokaznyky zdorovia naselennia ta vykorystannia resursiv okhorony zdorovia v Ukraini za 2013-2014 roky [Health indicators and use of health care resources in Ukraine for the years 2013-2014]. Kyiv: TSMS MOZ Ukrainy [in Ukrainian].

Fedorenko, Z.P., Hulak, L.O., & Ryzhov, A.Yu. (2013). Osoblyvosti rozvytku zakhvoriuvanosti na rak sechostatevykh orhaniv v Ukraini pislia avarii na CHAES [Features of cancer urinary tract in Ukraine after the Chernobyl accident]. Klin. onkol. – Clinical Oncology, 1 (9), 87-92.

Опубліковано
2017-08-17
Як цитувати
Romaniv, M. P. (2017). ОНКОГІНЕКОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ В СТРУКТУРІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Вісник наукових досліджень, (2). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.2.7871
Номер
Розділ
ОГЛЯДИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ