СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • N. V. Popovych Міжгірський медичний коледж ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті проаналізовано роль статевого виховання як мету, яка ґрунтується на формуванні у молоді статевої етики, естетики та гігієни, культури інтимних відносин, любові та сімейного життя, наукових знань про фізіологічні особливості організму, морально-етичні норми і стосунки між особами протилежної статі та роль у цьому процесі сім’ї та педагогів.

Посилання

Ковалёв С. В. Психология современной семьи: инфор­мационно-методические материалы к курсу «Этика и психология семейной жизни» : книга для учителя / С. В. Ковалёв. – М. : Просвещение, 1998. – 208 с.

Трутнев И. А. О семье, браке / И. А. Трутнев, Н. М. Ходаков. – М. : Медицина, 1969. – 140 с.

Комарова А. І. Статеве виховання і моральна культура молоді / А. І. Комарова. – К. : Товариство «Знання», 1982.

Шикирава Н. Формування статевої моралі учнівської молоді / Н. Шикирава // Психолог. – 2004. – № 23–24. – С. 45–48.

Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений : курс лекций / Л. Б. Шнейдер. – М. : Апрель-Пресс, ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. – 512 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори у 5-ти томах / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1979. – Т. 5.

Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. – СПб. : Петербург, 2006.

Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Popovych, N. V. (2019). СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Медсестринство, (1), 27-30. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9982
Номер
Розділ
Статті