ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ НА АЛІМЕНТАРНЕ ОЖИРІННЯ ТА РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ЇЇ КОРЕКЦІЇ

  • M. S. Lublinska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. V. Pirus ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • V. A. Musienko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • A. I. Tsipkalo ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • M. I. Marushchak ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті наведено дані про особливості стилю харчування хворих на аліментарне ожиріння I–II ступенів тяжкості. Встановлено, що серед етіологічних факторів ожиріння домінують часте споживання їжі, переважно у вечірній час, збільшення частки вуглеводів у їжі та заміна здорової їжі на фаст-фуд у поєднанні з тютюнокурінням і вживанням алкоголю. Роль медичної сестри полягає в організації і проведенні освітньої роботи із модифікації стилю харчування та із профілактики тютюнокуріння і вживання алкоголю.

Посилання

Kopelman P. G. Obesity as a medical problem / P. G. Kopelman // Nature. – 2000. – No. 404(6778). – Р. 635–643.

Luchsinger J. A. A Work in progress: The metabolic syndro­me / J. A. Luchsinger // Sci. Agin. Knowl. Environ J. – 2006. – Р. 10–19.

Иващенко И. Н. Исследование механизмов терморегуляции детей и подростков с метаболическим синд­ромом / И. Н. Иващенко // Научный журнал КубГАУ. – 2014. – № 96 (02). – С. 1–10.

Панкрушина А. Н. Лептин: новые перспективы и подходы к коррекции ожирения / А. Н. Панкрушина, К. Ю. Толстых // Вестник ТвГУ. Серия «Биология и экология». – 2008. – Вып. 10. – С. 91–97.

Малкина-Пых И. Г. Исследование влияния индивидуально-психологических характеристик на результаты коррекции пищевого поведения и алиментарного ожирения / И. Г. Малкина-Пых // Сибирский психологический журнал. – 2008. – № 30. – С. 90–94.

Корниенко Е. А. Ожирение и кишечная микробиота: современная концепция взаимосвязи / Е. А. Корниенко, О. К. Нетребенко // Педиатрия. – 2012. – Т. 91, № 2. – С. 110–122.

Москаленко В. Ф. Формування глобальної комплекс­ної інтегральної міжсекторальної системи профілактики – інноваційний підхід до вирішення сучасних проблем громадського здоров’я (огляд літератури та власних досліджень) / В. Ф. Москаленко // Журнал АМН України. – 2009. – Т. 15, № 3. – С. 516–542.

Formiguera X. Obesity: epidemiology and clinical aspects / Х. Formiguera, А. Cantón // Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. – 2004. – No. 18 (6). – Р. 1125–1146.

Рацион, питание и предупреждение хронических заболеваний. Доклад совместного консультативного совещания экспертов ВОЗ/ФАО. – 2003. – 208 с.

Аравіцька М. Особливості стилю життя хворих на ожиріння І–ІІІ ступеня / М. Аравіцька // Молода спортивна наука України. – 2015. – Т. 3. – С. 6–10.

Бондар П. М. Метаболічний синдром / П. М. Бондар // Лікування та діагностика. – 2001. – № 4. – С. 24–29.

Каминский А. В. Методы коррекции избыточной массы тела и ожирения / А. В. Каминский // Здоровье Украины. – 2005. – № 3. – С. 17–18.

Абдоминальное ожирение: клинико-социальные аспекты проблемы / В. Б. Гриневич, Е. И. Сас, Ю. А. Кравчук, О. И. Ефимов // Фарматека. – 2012. – № 16. – С. 29–34.

Dixon J. B. Assessment of obesity and its associated comorbidities / J. B. Dixon // Obesity reviews. – 2006. – Vol. 7, Suppl. 2. – P. 2.

Вчені з’ясували, чому курці багато їдять [Електрон­ний ресурс]. – 2018. – Режим доступу : https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/wellness/uchenye-vyyasnili-pochemu-kurilshchiki-mnogo-edyat-1128719.html.

Експерти розповіли, чи призводить вживання алкоголю до ожиріння [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу : https://www.unn.com.ua/uk/news/1743575-eksperti-rozpovili-chi-prizvodit-vzhivannya-alkogolyu-do-ozhirinnya.

Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Lublinska, M. S., Pirus, I. V., Musienko, V. A., Tsipkalo, A. I., & Marushchak, M. I. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ НА АЛІМЕНТАРНЕ ОЖИРІННЯ ТА РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ЇЇ КОРЕКЦІЇ. Медсестринство, (1), 15-18. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9978
Номер
Розділ
Статті