ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

Автор(и)

  • Ю. С. Старова Київський міський медичний фаховий коледж

DOI:

https://doi.org/10.11603/2411-1597.2021.3.12332

Анотація

У статті запропоновано методи активізації пізнавальної діяльності студентів, висвітлено переваги проведення бінарних занять, проблемних лекцій та інших педагогічних технологій для розвитку в майбутньої медичної сестри критичного та клінічного типів мислення.

Посилання

Демиденко В. І. Питання підготовки та проведення ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа» / В. І. Демиденко // Медсестринство. – 2019. – № 3. – С. 22–23.

Лучишин Н. Ю. Значення дисципліни «Основи мед¬сестринства» у формуванні професійних компетентностей студентів медичного коледжу / Н. Ю. Лучишин, Л. А. Огарьова // Медсестринство. – 2021. – № 1. – С. 51–53.

Лимар Л. Є. Професійні компетенції та особистісні якості медичних сестер / Л. Є. Лимар, А. С. Каршунова // Медсестринство. – 2020. – № 4. – С. 27–29.

Johnson R. H. Meta-Level Approach to the Problem of Defining «Critical Thinking» / R. H. Johnson, B. A. Hamby // Argumentation. – 2015. – Vol. 29.

Варава О. Б. Діагностика готовності викладачів щодо розвитку інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх медсестер / О. Б. Варава // Медсестринство. – 2018. – № 4. – С. 10–12.

Дичаківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичаківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Макуріна Г. І. Бінарна лекція як інноваційна педагогічна технологія у сучасній вищій освіті / Г. І. Макуріна, В. А. Візір // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : зб. тез наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 11 травня 2018 р. – Івано-Франківськ : ІФДМУ, 2018. – С. 53.

Буряк В. Керування самостійною роботою студентів / В. Буряк // Вища школа. – 2001. – № 4–5. – С. 48–52.

Сухова Н. А. Проблемна лекція – один із методів творчого мислення [Електронний ресурс] / Н. А. Сухова. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/24208/.

Теслюк В. М. Проблемна лекція як найоптимальніша форма навчання у вищій школі / В. М. Теслюк, М. М. Коваль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 199 (1). – С. 371–375. – (Серія «Педагогіка, психологія, філософія»).

Чернілевський Д. В. Педагогіка та психологія вищої школи : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Д. В. Чернілевський, М. І. Томчук. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». – 2006. – 402 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Старова, Ю. С. (2021). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ. Медсестринство, (3), 8–11. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2021.3.12332

Номер

Розділ

Статті