НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ: ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНО-ПРИСТОСУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ

  • N. V. Petrenko ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. O. Bohdanets ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті наведено результати дослідження типу особистості та темпераменту та їх вплив на адаптацію студентів до навчального процесу.

Посилання

Алексєєва Т. В. Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук / Т. В. Алексєєва. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 22 с.

Стрельцова В. Ю. Соціальна адаптація студентів інституту культури і мистецтв до умов відкритого культурно-освітнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / В. Ю. Стрельцова. − Луганськ, 2009. − 22 с.

Плотнікова О. Важливість вивчення індивідуальних особливостей першокурсників у період дидактичної адаптації / О. Плотнікова // Рідна школа. – 2001. – № 10. − С. 62–64.

Бохонкова Ю. О. Соціально-психологічна адаптація першокурсників до умов вищих навчальних закладів : монографія / Ю. О. Бохонкова. – Луганськ : Східноукраїн­ський національний університет імені В. Даля, 2011. – 199 с.

Левківська Г. П. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти : навч. посіб. / Г. П. Левківська, В. Є. Сорочинська, В. С. Штифурак. – К. : Либідь, 2001. – 128 с.

Опубліковано
2019-06-13
Як цитувати
Petrenko, N. V., & Bohdanets, I. O. (2019). НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ: ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНО-ПРИСТОСУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ. Медсестринство, (2), 44-45. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.2.10211
Номер
Розділ
Статті