ФОРМИ І МЕТОДИ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФАРМАКОЛОГІЇ

  • T. V. Kazaniuk Вищий навчальний заклад «Київський міський медичний коледж»

Анотація

у статті наведено досвід викладання фармакології для студентів, які навчаються за спеціальністю 223 «Медсестринство». Розглянуто методики проведення аудиторної та позааудиторної роботи студентів, використання яких сприятиме підвищенню ефективності підготовки майбутніх медичних сестер до професійної діяльності.

Посилання

Нековаль І. В. Фармакологія : підручник / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. – 8-ме вид., переробл. та доповн. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 552 с.

Казанюк Т. В. Практикум з фармакології: навч. посіб. / Т. В. Казанюк. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 224 с.

Фармакологія : підручник для студ. мед. ф-тів / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, Л. І. Казак [та ін.]. – 3-тє вид., випр. та доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 784 с.

Дроговоз С. М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту : програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа». – К. : МОЗ України, 2011 ; ВСВ «Медицина», 2011.

Опубліковано
2019-06-13
Як цитувати
Kazaniuk, T. V. (2019). ФОРМИ І МЕТОДИ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФАРМАКОЛОГІЇ. Медсестринство, (2), 37-39. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.2.10209
Номер
Розділ
Статті