Стоматологічний статус у пацієнтів львівської обласної клінічної лікарні з дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта

  • M. M. Shevchuk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: стоматологічний статус, дистрофічно–запальні захворювання, тканини пародонта

Анотація

У статті відображено особливості перебігу запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта  у хворих стаціонару Львівської обласної клінічної лікарні. У даний час наявність соматичної патології змінює етіологію та патогенез окремих стоматологічних нозологій. При поєднанні цих форм характерним є взаємообтяжувальний перебіг захворювань при наявності тісного функціонального зв’язку між ураженими органами, що в подальшому диктує необхідність в удосконаленні відомих способів лікування.

Мета дослідження – вивчити зміни стоматологічного статусу в пацієнтів стаціонару Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ).

Матеріали і методи. Досліджували стоматологічний статус у 331 пацієнта з дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта  деяких відділень ЛОКЛ. Для вивчення інтенсивності та поширеності запального процесу в яснах ми застосували модифіковану методику визначення папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА), запропонованого I. Shour, M. Massler у відсотках за Č. Parma. Гігієнічний стан ротової порожнини оцінювали за спрощеним індексом гігієни J. C. Greene, J. R. Vermillion (OHI-S). Інтенсивність карієсу зубів визначали за індексом КПВ. Вакуумпресурна стійкість капілярів  (ВПСК) вивчено з використанням методики В. І. Кулаженка [5]. Статистичну обробку результатів досліджень здійснювали за допомогою загальноприйнятих методів варіаційної статистики.

Результати досліджень та їх обговорення. У результаті оцінки стоматологічного статусу в пацієнтів ЛОКЛ встановили, що в осіб із дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта інтенсифікація цих процесів за індексом РМА була однаковою. Гігієнічний стан ротової порожнини в пацієнтів відділень серцево-судинної хірургії та гастроентерології визначали як незадовільний. Інтенсивність каріозної хвороби, за даними КПВ, була однаковою у групах дослідження. Гемодинамічний стан судин пародонта, за даними ВПСК, у хворих відділень серцево-судинної хірургії, неврології і ревматології був однаковим та достовірно вищим в осіб гастроентерологічного відділення. Комплексного лікування потребувала однакова кількість пацієнтів, обстежених у різних відділенях.

Висновки. У пацієнтів ЛОКЛ виявлено високу поширеність запальних захворювань тканин пародонта, незадовільний рівень гігієни порожнини рота серед усіх обстежених груп та середній рівень інтенсивності карієсу.

Посилання

Bandrivskyi, Yu.L., Bandrivska, O.O., & Bandrivska, N.N. (2014). Stan orhaniv porozhnyny rota pry destruktyvno-zapalnykh zakhvoriuvanniakh hastroduodealnoi zony [State of the organs of the oral cavity with destructive-inflammatory diseases of the gastroduodenal zone]. Klinichna stomatolohiia – Clinical Dentistry, 2, 12-16 [in Ukrainian].

Honcharuk, L.V., Kosenko, K.N., & Honcharuk, S.F. (2011). Vzaymosvyaz vospalytelnykh zabolevaniy parodonta i somaticheskoy patologii [Interrelation of inflammatory periodontal diseases and somatic pathology]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, 1, 37-40 [in Russian].

Horbacheva, L.A., Kyrsanov, A.Y., & Orekhova, L.Yu. (2013). Obshchesomaticheskiye aspekty patogeneza i lecheniya generalizovannogo parodontita [Somatic aspects of the pathogenesis and treatment of generalized periodontitis]. Stomatologiya – Dentistry, 80, 1, 26-34 [in Russian].

Horbacheva, L.A., Kyrsanov, A.N., & Orekhova, L.Yu. (2004). Edinstvo sistemnykh patogeneticheskikh mekhanizmov pri zabolevaniyakh vnutrennykh organov, asotsiirovannykh s generalizovannym parodontitom [The unity of systemic pathogenetic mechanisms in diseases of internal organs associated with generalized periodontitis]. Stomatologiya – Dentistry, 3, 6-11 [in Russian].

Danilevskiy, N.F., & Borisenko, A.V. (2000). Zabolevaniya parodonta [Periodontal disease]. Kyiv: Zdorovia [in Russian].

Kolesova, N.V. (2008). Osoblyvosti henezu heneralizovanoho parodontytu v osib iz somatychnoiu patolohiieiu [Features of the genesis of generalized periodontitis in persons with somatic pathology]. Proceedings of the III (X) Сongress of the Association of Ukrainian Dentists, 2008: Materials of the Congress. Poltava (pp. 195-196) [in Ukrainian].

Mashchenko, I.S. (2003). Immunologicheskiye i gormonalnye aspekty patogeneza generalizovannogo parodontita [Immunological and hormonal aspects of the pathogenesis of generalized periodontitis]. Visnyk stomatolohii. Spetsialnyi vypusk – Herald of Stomatology. Special Edition, 13, 22-25 [in Russian].

Povoroznyuk, V.V., & Mazur, I.P. (2004). Kostnaya sistema i zabolevaniya parodonta [Bone system and periodontal diseases]. Kyiv [in Russian].

Petersen, P.E. (2015). The global burden of oral diseases and risk to oral health. Bull. World Health Organ., 83, 9, 661-669.

Samoylenko, A.V. (2003). Suchasni aspekty etiolohii, patohenezu ta likuvannia riznykh klinichnykh variantiv heneralizovanoho parodontytu [Modern aspects of etiology, pathogenesis and treatment of various clinical variants of generalized periodontitis]. Doctor’s thesis, Odesa [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
Shevchuk, M. M. (2019). Стоматологічний статус у пацієнтів львівської обласної клінічної лікарні з дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта. Клінічна стоматологія, (4), 36-42. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.4.9749
Номер
Розділ
Терапевтична стоматологія