π-пластина як найкраща пластина для остеосинтезу ангулярного перелому нижньої щелепи

Автор(и)

  • O. O. Hudymenko Медичний інститут Сумського державного університету
  • Ye. V. Kuzenko Медичний інститут Сумського державного університету
  • L. I. Karpenko Медичний інститут Сумського державного університету
  • M. S. Skydanenko Сумський державний університет
  • V. V. Sikora Медичний інститут Сумського державного університету

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.2.8999

Ключові слова:

ангулярний перелом нижньої щелепи, напружено-деформований стан, π-пластина, остеосинтез, Ansys Workbench.

Анотація

Резюме. Серед переломів нижньої щелепи найчастіше виникає ангулярний перелом. Частота ускладнень після остеосинтезу накісними титановими пластинами відомих конфігурацій залишається досить високою.

Мета дослідження – визначити найоптимальнішу форму титанової пластини із найбільше застосовуваних за допомогою чисельного моделювання, яке враховуватиме направлення та значення сил жувальної мускулатури.

Матеріали і методи. В якості параметрів для визначення оптимальної конфігурації пластини використовували не тільки значення напружень та площу пластини, а й відносне переміщення відламків щелепи. Для отримання тривимірної розрахункової моделі було проведено комп’ютерну томографію, яка експортувалась в програмний комплекс Ansys Workbench.

Результати досліджень та їх обговорення. У результаті досліджень ми проаналізували, що при остеосинтезі ангулярного перелому нижньої щелепи, яку ми розробили π-пластиною, найбільше зміщення уламків один відносно одного складає 0,14 мм, тобто ця пластина забезпечує надійну фіксацію уламків. Найбільше напруження, що виникло в π-пластині, склало 364 МПа. Дане напруження менше від межі текучості, а отже, при усуненні навантаження пластина буде повертатись у своє початкове положення. Необхідно відмітити, що установка пластини в інший бік дає перевищення межі текучості матеріалу.

Висновки. π-пластина, змодельована з урахуванням сили тяги жувальних м’язів, зі зменшеною кількістю металу, забезпечує найбільшу жорсткість та фіксацію уламків нижньої щелепи, що, у свою чергу, повинно поліпшити зростання переломів та зменшити частоту ускладнень після операції остеосинтезу.

Біографії авторів

O. O. Hudymenko, Медичний інститут Сумського державного університету

аспірант каф. патологічної анатомії СумДу

Ye. V. Kuzenko, Медичний інститут Сумського державного університету

д.мед.н, доцент каф. патологічної анатомії СумДу

L. I. Karpenko, Медичний інститут Сумського державного університету

к.мед.н., доцент каф. патологічної анатомії СумДу

M. S. Skydanenko, Сумський державний університет

к.т.н., ст. викладач каф. процеси та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв СумДу

V. V. Sikora, Медичний інститут Сумського державного університету

аспірант, асистент каф. патологічної анатомії

Посилання

Vares, Ya.E. & Lunochkina, O.M. (2011). Biodehra­duiuchi systemy fiksatsiii u travmatolohiii shchelepno-lytsevoi dilianky: istoriia, suchasnist, perspektyvy [Biodegradable fixation systems in traumatology of the maxillofacial area: history, modernity, perspectives]. Praktychna medytsyna – Practical Medicine, 4, 36-42 [in Ukrainian].

Atik, F., Ataç, M.S., Özkan, A., Kilinç, Y. & Arslan, M. (2016). Biomechanical analysis of titanium fixation plates and screws in mandibular angle fractures. Niger J. Clin. Pract., 19, 386-390.

Chrcanovic, B.R. (2013). Fixation of mandibular angle fractures: In vitro biomechanical assessments and computer-based studies. Oral Maxillofac. Surg., 17, 251-268.

Alkan, A., Çelebi, N., Bora, Ö.B.B. & İnalhttp, S. (2007). Biomechanical comparison of different plating techniques in repair of mandibular angle fractures. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 104, 752-775.

Markwardt, J., Pfeifer, G., Eckelt, U. & Reitemeier, B. (2007). Analysis of complications after reconstruction of bone defects involving complete mandibular resection using finite element modelling. Oncol. Res. Treat., 30 (3), 121-126.

Korol, M.D. (2012). Propedevtika ortopedycheskoy stomatologii [Propaedeutics of orthopedic dentistry]. Vynnytsia: Nova Knyha [in Ukrainian].

Chuyko, A., Kalinovskiy, D. & Pogranichnaya, K. (2011). Kompyuternaya tomografiya i biomekhanicheskoe soprovozhdenie v chelyustno-litsevoy khirurgii [Computer tomography and biomechanical support in maxillofacial surgery]. Ortoped. Travmatol. – Orthopedic Traumatology, 3, 29-41 [in Russian].

Bruyaka, V.A., Fokin, V.H. & Kurveva, Ya.V. (2013). Inzhenernyy analiz v Ansys Workbench: Uchebnoe posobye [Engineering analysis in Ansys Workbench: A Tutorial]. Samara: Samara State Technical University [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-20

Як цитувати

Hudymenko, O. O., Kuzenko, Y. V., Karpenko, L. I., Skydanenko, M. S., & Sikora, V. V. (2018). π-пластина як найкраща пластина для остеосинтезу ангулярного перелому нижньої щелепи. Клінічна Стоматологія, (2), 54–57. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.2.8999

Номер

Розділ

Хірургічна стоматологія