Методика проведення практичних занять із розділу «Реконструктивно-відновна хірургія щелепно-лицевої ділянки» в умовах кредитно-модульної системи навчання

Автор(и)

  • A. A. Halahdyna Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
  • L. M. Herasym Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.2.8809

Ключові слова:

кредитно-модульна система навчання, хірургічна стоматологія, студент.

Анотація

Резюме. У статті висвітлено методику проведення практичних занять із модуля 5 «Реконструктивно-відновна хірургія щелепно-лицевої ділянки» для студентів V курсу стоматологічного факультету у ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

Мета дослідження – підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Хірургічна стоматологія» у 9 семестрі на V курсі.

Матеpіали і методи. Ми розробили навчально-методичний комплекс, що містить лекційні, практичні та самостійні заняття, і спрямований на підвищення ефективності вивчення  дисципліни «Хірургічна стоматологія».

Результати досліджень та їх обговорення. У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» викладання дисципліни «Хірургічна стоматологія» у 9 семестрі на V курсі здійснюється методом «циклу» згідно з навчальною програмою за кредитно-модульною системою. Відповідно до типової навчальної програми для вивчення модуля «Реконструктивно-відновна хірургія щелепно-лицевої ділянки» відводять 165 год, з них 24 – лекційних год, 86 год – практичних і 55 – самостійна робота студентів, кількість кредитів – 5,5. Для якісного вивчення дисципліни кожен викла­дач та студент мають доступ до сервера дистанційного навчання в системі «Мооdlе», що дозволяє студентам розширювати та поглиблю­вати свої знання. Для полегшення орієнтації студентів у навчальний план курсу «Хірургічна стоматологія» у системі «Moodle» внесено розклад лекцій і практичних занять, тематичний план практичних занять та самостійної роботи, відповідні  мето­дичні вказівки, відеоматеріали, тести. У кінці циклу кожен студент повинен пройти заключний модульний контроль, що відбувається після закінчення вивчення усіх тем модуля на останньому занятті.

Висновки. Використання даної методики в рамках кредитно-модульної системи є ефективним для навчання студентів V курсу стоматологічного факультету, сприяє ретельному вивченню теоретичних питань модуля 5 «Реконструктивна хірургія щелепно-лицевої ділянки», дає можливість проводити курацію стоматологічних пацієнтів із хірургічною патологією щелепно-лицевої ділянки, ведення медичної документації, ретельно підготовлює студентів до написання інтегрованого ліцензійного іспиту «Крок-2. Стоматологія» та державного випускного іспиту, а також сприяє досягненню кінцевої мети освіти – підготовки кваліфікованих конкурентних спеціалістів.

Біографія автора

A. A. Halahdyna, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

 телефон 050 66 42 000,

Посилання

Zhdan, V.M., Bobyrov, V.M. & Sheshukhova, O.V. (2007). Treninh stomatolohiv v Ukrainy ta Bolonskyi protsess [Training of dentists in Ukraine and the Bologna process]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 37-39 [ in Ukrainian].

Sulima, E. (2010). Terminovi zavdania vyshchoi osvity na novii stadii Bolonskoho protsessu [Urgent tasks of higher education in the new stage of Bologna process]. Vyshcha shkola – High School, 11, 5-13 [in Ukrainian].

Yakimenko O.O, Tyagai O.Y. & Biryukov V.S. (2013). Novi informatsiini tekhnolohii navchania – potuzhnyi faktor u polipsheni osvity [New information technologies of training – a powerful factor in improving of medical education]. Materialy 18-ho internat. naukov. metod. konf “Upravlinnia yakistiu pidhotovky fakhivtsiv, 18-19 kvitnia 2013 r, Odesa-ODABA – Proceedings of the 18th Intern. science method. conf. “Managing the quality of training the specialists”, 18-19 April 2013, Odesa-ODABA [in Ukrainian].

Kosenko, K.N. (2006). Metodolohichni aspekty formuvannia praktychnykh znan ta navychok u studentiv stomatolohiv [Methodological aspects of forming a practical knowledge and skills of a dental student]. Zhurnal stomatolohii – Journal of Dentistry, 3, 89-90 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhenia ta vprovadzhenia novoi navchalnoi prohramy pidhotovky fakhivtsiv osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia “Spetsialist” kvalifikatsii “Stomatoloh” u vyshchii skholi IV rivnia akredetatsii za spetsialnistiu “Stomatolohiia” (iz zminamy, vnesenymy zhidno z nakazom vid Ministerstva okhorony zdorovia vid 08.07.2010 No. 541): MOZ Ukrainy vid 07.12.2009 No. 929 [On approval and introduction of new curriculum of training the experts of educational qualification level “Specialist” of the qualification of “Dentist” in higher education of IV level of accreditation on the specialty of “Dentistry” (as amended in accordance with the order of the Ministry of Health on 08.07.2010 № 541): MOH Ukraine on 07.12.2009 No. 929] [in Ukrainian].

Prohrama kursu “Khirurhichna stomatolohiia” dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv III-IV rivniv akredetatsii za spetsialnistiu “Stomatolohiia” [Syllabus of the course “Surgical dentistry” for students of higher educational institutions of III-IV levels of accreditation in the specialty of “Dentistry”]. Kyiv [in Ukrainian].

Boichuk, T.M., Herush, I.V. & Khodorovskyi, V.M. (2012). Dosvid IKT u navchalnomu protsesi Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [Experience of ICT in educational process of Bukovyna State Medical University]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 64-67 [in Ukrainian].

Boichuk, T.M., Herush, I.V. & Khodorovskyi, V.M. (2013). Server dystantsiinoho navchania BDMU – efektyvnyi instrument dlia orhanizatsii ta kontroliu za samostiinoiu robotoiu studentiv [Server of distance learning of BSMU – an effective tool for organizing and controlling students’ self-dependent work]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 72-75 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-20

Як цитувати

Halahdyna, A. A., & Herasym, L. M. (2018). Методика проведення практичних занять із розділу «Реконструктивно-відновна хірургія щелепно-лицевої ділянки» в умовах кредитно-модульної системи навчання. Клінічна Стоматологія, (2), 36–40. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.2.8809

Номер

Розділ

Хірургічна стоматологія